BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawiarska Ewa (Politechnika Śląska)
Tytuł
Tworzenie i rola sieci powiązań administracji i instytucji publicznych, szkolnictwa oraz przedsiębiorstw w udzielaniu pomocy niepełnosprawnym na przykładzie miasta Zabrze
The Role of the Network Connections of Administration, Public Institutions, Education and Enterprises All Go to Help Disabled People in the City of Zabrze
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 4 (12), s. 163-180, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Powiązania sieciowe, Zarządzanie wiedzą, Polityka społeczna
Disabled people, Network relationships, Knowledge management, Social policy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Zabrze
Zabrze
Abstrakt
W artykule opisano systemy wspierające osoby niepełnosprawne, podkreślono potrzebę integracji systemowej w sieć. Wiele uwagi poświęcono wiedzy o niepełnosprawności i niepełnosprawnych, pochodzącej z różnych instytucji. Wykazano, że zarządzanie tą wiedzą przyczyni się do poprawy bytu osób niepełnosprawnych, zaowocuje wzrostem zaangażowania społecznego w sprawy niepełnosprawnych. (abstrakt oryginalny)

In the article systems supporting people with disabilities were described, as well as a need of system integration within the network was emphasized. A lot of remarks were devoted to the knowledge about disability and disabled people coming from various institutions. They showed that managing this knowledge would contribute to the improvement in the existence, and increase public involvement in matters concerning disabled people. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adkins S.: Cause Related Marketing: Who Cares Win. Butterworth-Heinemann, Oxford, 1999, XVII.
 2. Argote L., McEvily B., Reagans R.: Managing Knowledge in Organizations: An Integrative Framework and Review of Emergong Themes. "Management Science", no. 4, 2003.
 3. Grudzewski W., Hejduk I. (red.): Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Difin, Warszawa 2004.
 4. Grontkowska A., Klepacki B.: Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie. Format-AB, Warszawa 2006.
 5. Kaczan R., Smoczyńska K., Bąbiak I.: Jaka pomoc i dla kogo? Wsparcie indywidualne i instytucjonalne a aktywizacja zawodowa osób z ograniczeniem sprawności. Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2008.
 6. Koka R.B., Prescot J.E.: Strategic Alliances as a Social Capital: A Multidimensional View. "Strategic Management Review", no. 9, 2002.
 7. Koźmiński A.: Zarządzanie. Teoria i Praktyka. PWN, Warszawa 1996.
 8. Lake P., Erwee R.: Knowledge Exchange in a Regional network. "International Journal of Organisational Behaviour", no. 6, 2005.
 9. Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 10. Sroka W.: Kierunki ewolucji aliansów. "Marketing i Rynek", nr 7, 2009.
 11. Sroka W.: Zarządzanie wiedzą w sieci aliansów. "Marketing i Rynek", nr 4, 2008.
 12. Stachowicz J.: Nawigator Kapitału Społecznego Regionu metodyką nowego zarządzania strategicznego, [w:] Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2007.
 13. Stachowicz M.: Niepełnosprawni w przestrzeni miejskiej Poznania. Stan realizacji polityki społecznej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Stan realizacji polityki społecznej w XXI wieku. Wydawnictwo Stowarzyszenia Polska Wschód, Warszawa 2008.
 14. Wierek-Crab: Społeczna odpowiedzialność biznesu, jako źródło przewagi konkurencyjnej. Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i praktyce. PA AE, nr 1137, Wrocław 2006.
 15. Woźniak Z.: Niepełnosprawni i niepełnosprawność w polityce społecznej, społeczny kontekst medycznego problemu. Wydawnictwo SWPS Akademica, Warszawa 2008.
 16. Ziemba E.: Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice 2009.
 17. www.polsl.pl/Informacje/Rodzice/Strony/StudenciNiepełnosprawni.
 18. www.bon.polsl.pl.
 19. www.pupzabrze.pl.
 20. www.pup.zabrze.pl.
 21. www.pfron.org.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu