BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Król Karol (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Wpływ optymalizacji witryn internetowych na promocję turystyki wiejskiej w sieci
The Impact of Website Optimization on Online Promotion of Agrotourism
Źródło
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2016, nr 3, s. 57-71, tab., bibliogr. s. 70-71
Problems of Small Agricultural Holdings
Słowa kluczowe
Marketing internetowy, Audyt, Witryny internetowe, Turystyka wiejska, Strategia jakości
e-marketing, Audit, Internet websites, Rural tourism, Quality strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pomimo rosnącej dostępności Internetu oraz różnorakich technik i narzędzi projektowych, stosunkowo prostych w użyciu i często udostępnianych nieodpłatnie, wciąż zbyt mała jest świadomość znaczenia marketingu internetowego wśród właścicieli gospodarstw agroturystycznych promujących swoje usługi w sieci. Internet stanowi skuteczny i ekonomiczny kanał promocji dóbr i usług, a odpowiednio przygotowana witryna może umożliwić pozyskiwanie nowych klientów. W ostatnich latach największe podmioty na rynku usług internetowych, w szczególności Google, podjęły kroki mające na celu poprawę jakości wyników wyszukiwania. Szczególnego znaczenia nabrały treści przygotowane z myślą o użytkownikach, media społecznościowe, optymalizacja witryn oraz technika ich wykonania. Technologie informacyjne stawiają nowe wyzwania właścicielom gospodarstw agroturystycznych i wymagają od nich większej niż dotychczas aktywności, zaangażowania, a także wiedzy i umiejętności. Celem pracy było zbadanie, w jakim stopniu witryny internetowe małopolskich gospodarstw agroturystycznych są zoptymalizowane dla wyszukiwarek internetowych i czy realizują założenia marketingu treści. (abstrakt oryginalny)

Despite increasing accessibility of the Internet and diverse computer techniques and tools that are relatively simple in use and often free of charge, the awareness of the importance of Internet marketing remains too poorly developed among the inhabitants of rural areas. The Internet constitutes a flexible and economic promotion channel for goods and services, and a properly developed website may enable attracting the clients. In recent years the biggest Internet service market entities, in particular Google, undertook steps aiming at the improvement of search result quality. The content prepared for particular users, presence in social media, website optimization and the technique of its creation gained specific importance. All that contributes to the fact that agrotourist farm owners promoting their services online face new challenges, requiring from them a more increased activity, involvement as well as knowledge and skills. The objective of the paper is investigating to what extent the websites of Malopolska Region agrotourist farms are optimized for Internet search engines and if they meet the assumptions of the content marketing. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendyk, E. (2009). Sieciaki. Pobrane 26.04.2016 z: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci /1,114873,6142538,Sieciaki.html.
 2. Chochołowski, B. (2015). Koniec prostego SEO, określenie SEM zmienia sens - branża przechodzi ewolucję. Raporty interaktywnie.com. Marketing w wyszukiwarkach, luty, 51-61. Pobrane z: http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-interaktywnie-com/raport-interaktywnie-com-marketing-w- wyszukiwarkach-2015-250245.
 3. Ho, J.Y.C., Dempsey, M. (2010). Viral marketing: Motivations to forward online content. Journal of Business Research, 63, 1000-1006. doi: 10.1016/j.jbusres.2008.08.010.
 4. Król, K. (2006). Praktyczne formy wykorzystania Internetu w rolnictwie. Magazyn Farmerski, 7(7), 89-91.
 5. Król, K. (2015a). Funkcjonalność oraz funkcje witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. Ekonomia i Zarządzanie, 7(1), 343- 355. doi: 10.12846/j.em.2015.01.21.
 6. Król, K. (2015b). Funkcja witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych według modelu wdrożenia technologii internetowej SMWTI. Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, 14(2), 111-123. doi: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.111.
 7. Król, K. (2015c). Ocena dostępności ofert turystycznych małych gospodarstw rolnych w Internecie. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych - Problems of Small Agricultural Holdings, 4, 5-23. doi: 10.15576/PDGR/2015.4.5.
 8. Król, K., Bedla, D. (2014). Ocena witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. Marketing i Rynek, 11, 22-29.
 9. Król, K., Bedla, D. (2015). Ocena wykorzystania technologii responsywności w projektach witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych -Problems of Small Agricultural Holdings, 3, 53-65. doi: 10.15576/PDGR/2015.3.53.
 10. Król, K., Bedla, D. (2016). Geoinformacja w sprzedaży produktu turystycznego. Marketing i Rynek, 3, 20-28.
 11. Król, K., Gola, P. (2006). Jakość witryn internetowych małopolskich gospodarstw agroturystycznych. W: A. Dyszewski (red.), Warunki rozwoju obszarów wiejskich. Conditions of development of village and rural areas. Praca zbiorowa (s. 68-71). Wrocław: Studenckie Koło Naukowe "Doradztwa Rolniczego".
 12. Król, K., Wojewodzic, T. (2006). Strona internetowa źródłem przewagi konkurencyjnej gospodarstwa agroturystycznego. Wieś i Doradztwo, 1-2, 59-62.
 13. Morbitzer, J. (2012a). Nowe uwarunkowania edukacyjne epoki dzieci sieci. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, 65, 31-48.
 14. Morbitzer, J. (2012b). Medialność a sprawność edukacyjna ucznia. 22. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Człowiek - Media - Edukacja (maszynopis).
 15. Pamuła-Cieślak, N. (2013). Analiza czynników wpływających na jakościowe cechy wyników w wyszukiwarce Google. Toruńskie Studia Bibliologiczne, 1(10), 111-126. doi: 10.12775/ TSB.2013.006.
 16. Pieczyński, S., Susłow, W. (2012). Analiza porównawcza witryn internetowych w skali pomiarowej HHS. Pomiary, Automatyka, Kontrola, 58(5), 475 -479.
 17. Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants - a new way to look at ourselves and our kids. Pobrane 26.04.2016 z: http://www.marcprensky.com/.
 18. Rowley, J. (2008). Understanding digital content marketing. Journal of Marketing Management, 24(5-6), 517-540. doi: 10.1362/026725708X325977.
 19. Sendrowicz, B. (2011). Między pokoleniami. Gazeta Wyborcza z 17.12.2011. Pobrane 26.04.2016 z: http://wyborcza.pl/1,75248,10833033,Miedzy_pokoleniami.html.
 20. Smaga, M. (2015). Czym w tym roku zaskoczy cię Google? Raporty interaktywnie.com. Marketing w wyszukiwarkach, luty, 42-49. Pobrane z: http://interaktywnie.com/ biznes/artykuly/raporty-interaktywnie-com/raport-interaktywnie-com-marketing-w-wyszukiwarkach-2015- 250245.
 21. Stepaniuk, K. (2009). Indywidualizm a masowość. Studium wybranych aspektów internetowych strategii promocyjnych gospodarstw agroturystycznych w woj. podlaskim. Ekonomia i Zarządzanie, 1(1), 120-127.
 22. Strzelecki, A. (2007). Jak przeszukujemy sieć? "Długi ogon wyszukiwania". E-mentor, 4, 71-75.
 23. Trzcieliński, S., Frontczak, T. (2003). Wykorzystanie potencjału wyszukiwarek internetowych w marketingu. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 37, 169-180.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-0902
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.Org/10.15576/PDGR/2016.3.57
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu