BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymoniuk Barbara (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Polityka zrównoważonego rozwoju Tampere - miasta partnerskiego łodzi
The Management of Sustainable Development in Tampere - the Partner Town of Łódź
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 21, s. 139-148, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Rozwój miasta, Konsumpcja, Ekologia
Sustainable development, City development, Consumption, Ecology
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Tampere, Łódź
Tampere, Lodz
Abstrakt
Miasto Tampere nazywane jest "fińską Łodzią", jest też miastem partnerskim Łodzi. Przemysłowa przeszłość, postindustrialna architektura i rozmach w rozwoju łączą te dwa miasta już na pierwszy rzut oka. Łączy je także wspólne, nieuchronne wyzwanie: pogodzenie dynamicznego rozwoju gospodarczego z poszanowaniem środowiska przyrodniczego i społecznego. Artykuł ma na celu przedstawienie najważniejszych założeń polityki miasta Tampere w obszarze zrównoważonego rozwoju i kształtowania postaw zrównoważonej konsumpcji mieszkańców, a także zaangażowania środowiska akademickiego w przedsięwzięcia o charakterze proekologicznym. Wiele rozwiązań zastosowanych w Tampere to innowacje na skalę światową. Autorka ma nadzieję, że mogą one stanowić inspirację dla środowisk akademickich, władz oraz mieszkańców nie tylko Łodzi, ale także innych miast. Badania metodą obserwacji uczestniczących oraz wywiadów pogłębionych, wykorzystane dla potrzeb artykułu, zostały dokonane w Tampere w ramach międzynarodowego projektu Go Green Across Europe, koordynowanego przez autorkę. (abstrakt oryginalny)

Tampere (Finland) is called "the Finnish Łódź;" it is also Łódź's partner town. The industrial past, post-industrial architecture and dynamic development are what connects these cities at first glance. They also share the same inevitable challenge: to reconcile dynamic economic development with respect for the natural and social environment. The present article aims to present the most important policies of Tampere regarding sustainable development and the shaping of attitudes of sustainable consumption among its citizens, as well as involving the academic circles in pro-environmental enterprises. Many of the solutions introduced in Tampere are innovations on a global scale. The author hopes that they will provide inspiration for the academic circles, authorities and inhabitants of Łódź as well as other cities. The research undertaken for the purposes of the article, with the use of participant observation and in-depth interviews, was conducted in Tampere as a part of the international Go Green Across Europe project, coordinated by the author. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciosmak M., Sulowska D. (2015), Jak promować zrównoważoną gospodarkę i administrację? [w:] Stowarzyszenie "EkoLubelszczyzna (2015), Jak promować proekologiczny styl życia i gospodarowania? Doświadczenia krajów partnerskich: Islandii, Finlandii i Niemiec, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 2. Franczak K., Pylak K., Smoleń D., Szymoniuk B. (2015), Jak prowadzić proekologiczny styl życia i gospodarowania wspierając zrównoważony rozwój i konsumpcję? [w:] Stowarzyszenie "EkoLubelszczyzna" (2015), Jak promować proekologiczny styl życia i gospodarowania? Doświadczenia krajów partnerskich: Islandii, Finlandii i Niemiec, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 3. Nasza wspólna przyszłość: raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju (1991), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Sak-Skowron M., Siwiela-Tomaszczyk J., Jak promować zrównoważoną konsumpcję oraz zdrowy i przyjazny środowisku styl życia? [w:] Stowarzyszenie "EkoLubelszczyzna" (2015), Jak promować proekologiczny styl życia i gospodarowania? Doświadczenia krajów partnerskich: Islandii, Finlandii i Niemiec, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 5. Skowron Ł., Gąsior M., Marciniak R. (2015), Jaka jest rola edukacji i jej instytucji w promocji proekologicznego stylu życia i gospodarowania? [w:] Stowarzyszenie "EkoLubelszczyzna" (2015), Jak promować proekologiczny styl życia i gospodarowania? Doświadczenia krajów partnerskich: Islandii, Finlandii i Niemiec, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 6. Skowron S., Szymoniuk B. (2014), Marketing and sustainable development, Problemy Ekorozwoju (Problems of Sustainable Development), vol. 9, nr 2/2014.
 7. Stowarzyszenie "EkoLubelszczyzna" (2015), Jak promować proekologiczny styl życia i gospodarowania? Doświadczenia krajów partnerskich: Islandii, Finlandii i Niemiec, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 8. Szymoniuk B. (2015), Promocja zrównoważonej konsumpcji w wybranych państwach europejskich, Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Warszawa.
 9. Tamminen P. (2012), Urban sustainability in Vuores, a new Housing Development in Tampere, www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2012/papers/ts05d/TS05D_tamminen_5717.pdf, (dostęp: 30.11.2015).
 10. Uchwała nr LV/1151/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Polityki komunalnej i ochrony środowiska Miasta Łodzi 2020+, www.uml.lodz.pl/miasto/strategia/, (dostęp: 30.11.2015).
 11. Zrównoważony rozwój, czyli jak być miastotwórczym?, http://uml.lodz.pl/miasto/aktualnosci/?news=24861&rok=2013-12, (dostęp: 30.11.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu