BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czapiga Bogdan (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Miasta polskie wobec koncepcji smart city na przykładzie miasta Łowicz
Polish Towns in Comparison of Smart City Concept : with the Example of Lowicz
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 21, s. 149-164, tab., rys., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Inteligentne miasto, Rozwój miasta, Studium przypadku
Smart city, City development, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łowicz
Abstrakt
Idea miasta inteligentnego (ang. smart city) polega na połączeniu infrastruktury miejskiej z kapitałami ludzkim i społecznym, gdzie spoiwem są zaawansowane technologie a uzyskana synergia przyczynia się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz lepszej jakości życia mieszkańców. W pierwszej części zaprezentowano problemy definicyjne koncepcji smart city oraz atrybuty tego pojęcia. Druga część artykułu, po przedstawieniu potencjału miasta, zawiera omówienie wyników badań przeprowadzonych metodą IDI. Przed podsumowaniem, rozważania teoretyczne zostały uzupełnione o ogólną charakterystykę projektów Living Labs, które coraz częściej stają się elementem miast inteligentnych. Celem artykułu jest analiza uwarunkowań zastosowania koncepcji smart city w miastach średniej wielkości na przykładzie Łowicza. (abstrakt oryginalny)

The idea of smart cities is the combination of urban infrastructure of human and social capital, where the binder are advanced technologies and the resulting synergies contributing to sustainable economic development and a better quality of life. The first part presents difficulties in defining the concept of smart city and the attributes of the concept. Theoretical considerations ends the general characteristics of the Living Labs project, which increasingly are becoming part of smart cities. The second part of the article, after the presentation of the potential of the city, contains a discussion of the results of tests carried out by IDI method. The aim of the article is to analyze the conditions of application of the concept of smart city in mid-sized cities on the example Łowicza. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński C. (2015), System planowania przestrzennego -jako bariera realizacji komponentu miejskiego polityki spójności w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 391.
 2. Domański B. (2013), Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020), Kancelaria Senatu, Warszawa.
 3. Erbstößer A-C. (2014), Smart City Berlin, Urbane Technologien für Metropolen, Report 2014, TSB Technologiestiftung Berlin.
 4. Jewtuchowicz A. (2013), Industries créatives - une opportunité pour le développement de Łódź métropolitaine?, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 5. Kosiorek M. (2015), Strategia Centrum Rozwoju Lokalnego w Łowiczu, koncepcja zagospodarowania nieruchomości przy ulicy Kaliskiej 5 w Łowiczu, Urząd Miasta Łowicza, Łowicz.
 6. Mapping Smart Cities in the EU, (2014), Directorate General for Internal Policies, Policy Department A: Economic and scientific policy.
 7. Miasta przyszłości Rekomendacje thinktank (2013), Warszawa.
 8. Ogonowska M. (2012), Be SMART - think CITY! How to match Smartness, Sustainability and Inclusion in governing Europe of tomorrow?, Regionalne Biuro Województwa Śląskiego w Brukseli, Bruksela.
 9. Olko S., Rola klastrów w przemysłach kreatywnych w rozwoju miast, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 391.
 10. Sikora-Fernandez D. (2013), Koncepcja Smart City w założeniach polityki rozwoju miasta - polska perspektywa, Acta Universitatis Lodziensis, Foliea Oeconomica, 290, Łódź.
 11. Sikora-Fernandez D. (2014), Smart city - nowy trend w rozwoju miast czy moda na kolejną etykietkę?, Innowacja i Rozwój - Magazyn Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o., afiliowanego ośrodka szkoleniowego UNITAR, Nr 4/2014(5), Płock.
 12. Sobczak A., Kulisiewicz T. (2014), Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej, inspirujące wzorce Polski i ze świata, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, Łódź.
 13. Stawasz D. (2015), Trendy zagospodarowania przestrzeni polskich miast - przyczyny i konsekwencje dla ich rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 391, Wrocław.
 14. Stawasz D., Sikora-Fernandez D., Turała M. (2012), Koncepcja Smart City jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem rozwojem miasta, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Studia Informatica Nr 29, Łódź.
 15. Stawasz D., Sikora-Fernandez D. (red) (2015), Zarządzanie polskich miast zgodnie z koncepcją smart city, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 16. Stawasz D., Wiśniewska M. (2015), Wykorzystanie koncepcji Living Lab w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 17. Stawasz E., Fabińska M, Lisowska R., Ratelewska R. (2014), Obszary i efekty współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi w korytarzu łódzko-warszawskim, Łódź.
 18. Strategia Rozwoju Miasta Łowicza 2014-2023 (2014), Urząd Miasta, Łowicz.
 19. Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W. (1884), Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, Wydawnictwo "Druk", Warszawa, http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_V/760, (dostęp: 12.12.2015).
 20. Wdowiarz-Bilska M. (2012), Od miasta naukowego do smart city, Architektura - czasopismo techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Zeszyt 1, Kraków.
 21. Wirth U. (2007), European smart cities - Un nouvel instrument d'évaluation scientifique pour les villes moyennes européennes, Discussion de presse, 10 octobre 2007, Expo Real, Munich.
 22. Zasińska M., Krysiuk C., Zakrzewski B. (2014), Koncepcja smart cities w kontekście rozwoju systemów transportowych, Logistyk-nauka, http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/318-artykuly-na-plycie-cd-3/7284-artykul, (dostęp: 15.05.2016).
 23. Zawieska J. (2015), Smart cities - koncepcja i trendy w rozwoju miast przyszłości, [w] Paprocki W., Pieriegud J. (red.), Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Gdańsk.
 24. http://krakow.pl/get_pdf.php?dok_id=193371, (dostęp: 15.05.2016).
 25. http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Industries/Smarter-business/Smart-living/smart-cities.html, (dostęp: 28.11.2015).
 26. http://www.lgd-tur.org.pl/pl/48/strona/1/148/ (Living Lab w mieście Turek ok. 29 tys. mieszkańców), (dostęp: 15.04.2016.).
 27. http://www.skyres.eu/biura/aktualnosci/rzeszow-numerem-1-wsrod-miast-sredniej-wielkosciw-polsce.html, (dostęp: 15.04.2016.).
 28. http://www.smart-cities.eu/why-smart-cities.html, (dostęp:19.11.2015).
 29. http://www.pi.gov.pl/Firma/chapter_95823.asp, (dostęp: 19.11.2015).
 30. http://www.techshow.pl/?p=41, (dostęp: 19.11.2015).
 31. http://wirtualne-centrum.pl/rola-zywych-laboratoriow-w-rozwoju-innowacji/, (dostęp: 19.11.2015)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu