BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miszczuk Magdalena (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Budżet obywatelski jako nowe narzędzie zarządzania finansami polskich miast
Participatory Budget as a New Instrument for Managing Finances of Polish Municipalities
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 21, s. 177-186, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Budżet obywatelski, Zarządzanie finansami, Miasto
Participatory budgeting, Financial management, City
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Budżet obywatelski w swojej istocie jest ważnym narzędziem partycypacji mieszkańców w zarządzaniu finansami miast. Celem artykułu zatem jest ocena funkcjonowania budżetu obywatelskiego w polskich miastach. Artykuł składa się z 6 punktów: wprowadzenia, czterech merytorycznych punktów i podsumowania. W części merytorycznej zawarte są rozważania dotyczące aspektów teoretycznych budżetów obywatelskich, analiza tych budżetów w miastach wojewódzkich oraz w miastach o statusie gmin miejskich (przy wykorzystaniu różnych mierników i wskaźników) a także analiza problemowa wskazująca na niekorzystne zjawiska procesie funkcjonowania i realizacji budżetów obywatelskich. Przeprowadzona analiza pozwoliła wyciągnąć kilka wniosków. Najważniejszy z nich wskazuje na marginalność budżetów obywatelskich w procesie zarządzania finansami miast. (abstrakt oryginalny)

Participatory budget is in essence a crucial instrument for participation of the inhabitants in finance managing of municipalities. The aim of the article is therefore to assess the functioning of the participatory budget in Polish municipalities. The article comprises six parts: an introduction, four substantive points, and a summary. The main body includes considerations regarding theoretical aspects of participatory budgets, an analysis thereof in province capitals and municipalities (with the use of various indicators), as well as a problem analysis indicating adverse phenomena in the process of implementing and functioning of participatory budgets. A few conclusions has been drawn from the analysis. The most important one refers to the marginality of participatory budgets in the process of finance management in municipalities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Avitzer L., Vaz A.N. (2014) The emergence of the Participatory Budget and its expansion in Brazil: analysing the potential and limitations [w:] Hope for Democracy - 25 Years of Partcipatory Budgeting Worldwide, http://www.buergerhaushalt.org/en/article/hope-democracy-25-yearsparticipatory-budgeting-worldwide.
 2. Dias N. (org.) (2014), Hope for Democracy - 25 Years of Partcipatory Budgeting Worldwide, http://www.buergerhaushalt.org/en/article/hope-democracy-25-years-participatory-budgetingworldwide.
 3. Kębłowski W. (2014), Budżet partycypacyjny. Ewaluacja, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 4. Kębłowski W. (2013), Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 5. Kraszewski D., Majkowski K. (2014), Budżet obywatelski w Polsce, Fundacja Batorego, Warszawa.
 6. Olech A. (2012), Diagnoza stanu partycypacji publicznej [w:] Olech A. (red.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji społecznej w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 7. Participatory Budgeting in Brazil, (dostęp: 27.10.2015) http://siteresources.worldbank.org/INTEMPOWERMENT/Resources/14657_Partic-Budg-Brazil-web.pdf.
 8. Pełzający budżet obywatelski (2015), http://wiadomosci.onet.pl/krakow/pelzajacy-budzetobywatelski-z-bo-2014-wciaz-nie-zrealizowano-blisko-polowy-zadan/ssf7x9 (dostęp: 27.10.2015).
 9. Walczak P. (red.) (2014), Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE, C.H.Beck, Warszawa.
 10. www.budzetyobywatelskie.pl/2015 - zestawienie - szczegolowe/.
 11. www.budzetobywatelski.kielce.eu (dostęp: 27.10.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu