BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszewska Renata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Potencjał łodzi jako fundament poprawy wizerunku miasta
Potential of Lodz as a Foundation for the City Image Improvement
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 21, s. 205-216, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Promocja miasta, Wizerunek miasta, Public relations, Marketing internetowy
City promotion, City image, Public relations, e-marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono uwarunkowania jakimi dysponują wybrane miasta europejskie, posiadające pozytywny wizerunek. Celem artykułu jest próba porównania potencjału miast światowych o zbliżonej do Łodzi liczbie mieszkańców takich jak: Kraków, Kaliningrad i Cannes, jako podstawy budowania pozytywnego wizerunku i pokazanie przyczyn negatywnego wizerunku Łodzi. Główną determinantą wyboru miast było posiadanie pozytywnego wizerunku oraz zaangażowanie Łodzi w działania podejmowane przez te miasta (np.: Cannes jest organizatorem międzynarodowych festiwali i targów, na których Łódź prezentuje swoją ofertę, Kraków to miasto, z którym Łódź od zawsze konkuruje i jest porównywana, a Kaliningrad od 2012 roku stanowi miasto partnerskie Łodzi). We wprowadzeniu przedstawiono Łódź jako główny obiekt badania, dla którego poszukiwany jest adekwatny model budowania wizerunku. W pierwszej części opracowania zaprezentowano teoretyczne podejście do budowania wizerunku. W drugiej części artykułu starano się wykazać zasadność doboru wskazanych miast jako potencjalnych wzorców dla Łodzi. Część empiryczną zaś poświęcono analizie wybranych jednostek w ramach kategorii z zakresu ogólnych informacji demograficznych oraz zastosowania narzędzi PR jako podstawy budowania pozytywnego wizerunku. Skupiono się na wykorzystaniu Internetu jako najbardziej nośnego medium informacyjnego XXI w. Ponadto, w niniejszym opracowaniu starano się wykazać, że fundamentem kreowania wizerunku jest kreatywne podejście do zarządzania wizerunkiem miasta oparte na wykorzystaniu realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, infrastrukturalnych, kulturalnych etc. Na podstawie przeprowadzonego badania podjęto próbę wskazania głównych czynników determinujących rozpoznawalność badanych miast, a następnie dokonania stosownych uogólnień - wskazania rekomendacji dla Łodzi. (abstrakt oryginalny)

This article shows conditions of a few selected European cities with a positive image and population comparable to Lodz - Krakow, Kaliningrad and Cannes. The goal is to compare those cities's potential to Lodz as a basis for building a positive image. Main focus behind selection of example cities was put on positive image of those cities and Lodz engagement in actions organized by them - Cannes is the host of international festivals and fairs which Lodz participate in, Krakow has been always competing with and being compared to Lodz, and Kaliningrad is Lodz's sister city since 2012. This article shows Lodz as a main research subject, for which a proper image building model needs to be found. First part of the article presents theoretical approach to image creation. In the second part it is tried to be proved that selection of example cities as a potential role model for Łódź is valid. Empirical part is focused on an analysis of chosen demographic data and PR tools used as a basis for building a positive city image. Great emphasis is laid upon Internet as the most influential medium in XXI century. It tries to prove that creative city image management based on proper usage of infrastructural, cultural etc. investments is a foundation for building good city image. Research tries to pick main factors that determines how well cities are recognized and make recommendations for Łódź. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dróżdż Z. (2013), Czym jest marketing internetowy, artykuł zamieszczony na stronie internetowej htttp://hefe.pl/marketing-internetowy/ (dostęp 05.11.2015).
  2. Encyklopedia Popularna PWN, wyd. PWN, Warszawa 1982.
  3. Frąckiewicz E. (2006), Marketing internetowy, PWN, Warszawa.
  4. Pożycka P., Sektor kreatywny w Łodzi, www.kreatywna.lodz.pl/data/dataPublicator/sektor_kreatywny_w_lodzi_-_patrycja_pozy.pdf (dostęp: 02.11.2015).
  5. Serwis informacyjny Fakty z dnia 30.10.2015, http://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/boguslawlinda-obrazil-mieszkancow-lodzi-mowil-to-miasto-meneli,590540.html (dostęp: 30.10.2015).
  6. Witkowska S., Warchoł K. (2015), "Linda żul". Łodzianie oburzeni słowami o "menelach" sabotują film Wajdy, portal Gazety Wyborczej, http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,19104560,linda-zul-lodzianie-oburzeni-slowami-o-menelach-sabotuja.html?disableRedirects=true (dostęp: 31.10.2015).
  7. Wizerunek (2014), Internetowy słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/wizerunek;2579940.html (dostęp: 01.11.2015).
  8. Wizerunek miasta (2012), Słownik internetowy, http://wizerunekmiasta.pl/slowni (dostęp: 01.11.2015).
  9. Włoszczyński A.L. (2014), Wizerunek a marka miasta, http://wizerunekmiasta.pl/stronaglowna/wizerunek-a-marka-miasta/689 (dostęp: 01.11.2015).
  10. Żurek E. (2011), Wizerunek medialny - kreacja w biznesie i polityce, www.elzbietazurek.com/materialy/40-wizerunek-medialny-kreacja-w-biznesie-i-polityce-.html (dostęp: 01.11.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu