BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Matuszczak Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wybrane obszary aktywności kobiet wiejskich w krajach UE-28
Selected Areas of Rural Women's Activity in the EU-28
Źródło
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2016, nr 4, s. 31-40, rys., bibliogr. s. 39-40
Problems of Small Agricultural Holdings
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Kobieta
Rural areas, Woman
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule wskazano na wybrane obszary aktywności kobiet zamieszkujących obszary wiejskie w krajach UE-28. Dokonano analizy m.in. ich aktywności ekonomicznej, wykształcenia i pozycji na rynku pracy, zbadano także rolę kobiet jako podmiotów podejmujących decyzje i zarządzających gospodarstwami rolnymi, odnosząc najczęściej dane z roku 2014 do tych z 2002 lub 2005, co pozwoliło ukazać zmiany obserwowanych wielkości. Analiza porównawcza danych z 28 krajów UE wskazała na występowanie znacznych różnic w badanych obszarach. Na tym tle omówiono również pozycję Polek zamieszkujących obszary wiejskie - nie odbiega ona od średniej unijnej, a czasem ją przewyższa. (abstrakt oryginalny)

There was shown selected areas of activity of women living in rural areas in the EU-28 in the article. It was studied, among others, their economic activity, education, labor market position and the role of women as decision-makers and managers of agricultural holdings, referring usually 2014 to 2002 or 2005, to notice the size of the observed changes. Comparative analysis of the 28 EU countries indicated the existence of significant differences in the studied areas. Against this background, it shows the position of the Polish women living in rural areas, which are at the level of the EU average, or exceed it. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. European Commission (2012). Women in EU agriculture and rural areas: Hard work, low profile.EU Agricultural Economic Briefs, 7.
  2. European Parliament (2015). International Day of Rural Women. Pobrane z: http://www.europarl. europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536466/IP0L_STU(2015)536466_EN.pdf.
  3. Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (Population by educational attainment level, sex, age and degree of urbanisation (%) [edat_lfs_9913] 15.05.2016)
  4. Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (Labour force categories: number of persons and farm work (AWU) by sex of worker, legal satus of holding and agricultural size of farm (UAA) [ef_lflegaa], 16.05.2016)
  5. Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (Support for rural development: number of farms, agricultural area, standard output (SO) and livestock (LSU) by age and sex of holder [ef_ogardsexage] 16.05.2016)
  6. Eurostat. Statistics Explained. Pobrane 15.05.2016 z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics--explained/index.php/Living_conditions.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-0902
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2016.4.31
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu