BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drobniak Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Dynamika rozwoju miast w kontekście ich wielkości i rangi
Cities' Development Dynamics in the Context of their Scale and Rank
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 21, s. 217-226, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój miasta, Dynamika rozwoju regionalnego, Rozwój zrównoważony
City development, Regional development dynamics, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje problematykę rozwoju miast różnej wielkości i rangi. Jego celem jest weryfikacja zmian w dynamice rozwoju polskich ośrodków miejskich. W warstwie empirycznej badania obejmują wybrane grupy polskich miast różnej wielkości wraz z towarzyszącymi im tendencjami rozwojowymi zachodzącymi w ostatniej dekadzie. Diagnoza procesów rozwojowych została oparta na analizie indeksów dynamiki, zaś wnioskowanie odnoszące się do tendencji polaryzacyjnych na analizie portfelowej. Poddane analizie wymiary rozwoju miast mają charakter wieloaspektowy i obejmują: demografię, gospodarkę, turystykę, kulturę, finanse, bezrobocie i pomoc społeczną. Wykazane zróżnicowania w zakresie dynamiki zmian umożliwiają wskazanie miast cechujących się prężnością i wrażliwością struktur miejskich oraz mogą stanowić podstawę dla formułowania zaleceń dla polityki miejskiej dopasowanej w większym stopniu do skali i znaczenia ośrodków miejskich. (abstrakt oryginalny)

The article is an introduction to the empirical research on Polish cities' development dynamics in last decade. It aims at indication of changes in development dynamics of cities along with determination of deepening diversification of Polish urban units. The aim's justification one may find in the following research problem: what was the development dynamics of Polish cities in the context of the considerable variability of growth conditions in the years 2004-2014? Within cognitive perspective it is interesting to demonstrate the extent to which the size and rank of a city determined its dynamics of development in the following dimensions: demography, economy, tourism, culture, finance, unemployment and poverty. Results of the research are a contribution to a deeper reflection on the recommendations for both the urban economics and economic geography, and also point at necessity for more detailed programming instruments addressing to urban development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bosher L., Coaffee N. (2008), Editorial: International perspective on urban resilience, Urban Design and Planning, No. 161, Issue DP4.
 2. Drobniak A. (2012), The urban resilience - economic perspective. Journal of Economics and Management, Vol. 10.
 3. Fabiańska K., Rokita J. (1984), Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Skrypty Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 4. Hill E., Wial H., Wolman H. (2008), Exploring regional economic resilience. Working Paper. Institute of Urban and Regional Development. University of California. No. 04.
 5. Klasik A., Kuźnik F. (1998), Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego [w:] Dolata S. (red.), Funkcjonowania samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy, Uniwersytet Opolski, Opole, Tom II, s. 395-404.
 6. Kuhnen F. (1987), Causes of Underdevelopment and Concepts of Development - Introduction to Development Theories. The Journal of Development Studies, Vol. VIII.
 7. McCann Ph., Ortega-Argilés R. (2015), Smart Specialization, Regional Growth and Applications to European Union Cohesion Policy [in:] Regional Studies, Vol. 49, No. 8.
 8. Markowski T., Stawasz D. (red.) (2001), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 9. Parysek J.J. (2001), Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.
 10. Pietrzyk I. (1997), Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego [w:] Broszkiewicz R. (red.), Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Simme J., Martin R. (2009), The economic resilience of regions: towards an evolutionary approach. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 1-17.
 12. Śleszyński P. (2008), Duże przedsiębiorstwa w strukturze przestrzennej największych polskich miast, PAN IGiPZ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu