BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulawiak Anita (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rozwój Uniejowa jako wynik przedsiębiorczych działań władz samorządowych
Uniejow Development as a Result Entrepreneurial Activity Local Authorities
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 21, s. 227-238, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Samorząd terytorialny, Zagospodarowanie przestrzenne, Studium przypadku
Local development, Local government, Spatial development, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Uniejów
Abstrakt
W niniejszym artykule podjęto problematykę oceny funkcjonowania i zagospodarowania przestrzennego jednego z najmłodszych polskich uzdrowisk - Uniejowa przez mieszkańców i turystów w oparciu o wyniki badań ankietowych. W szczególności podjęte badania zmierzały do odpowiedzi na dwa podstawowe pytania - po pierwsze, czy podejmowane przez władze samorządowe działania na rzecz pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta przynoszą oczekiwany skutek, czyli pobudzają jego rozwój, a po drugie, jak ten świadomie kreowany przez władze wizerunek miasta jest postrzegany zarówno przez samych mieszkańców, jak i odwiedzających miasto turystów. (abstrakt oryginalny)

This article discusses the issues of performance evaluation and zoning of one of the youngest Polish spas - Uniejow by locals and tourists based on the survey results. In particular, undertaken research aimed to answer two basic questions - first, whether undertaken by local government action to boost socio-economic development of the city bring the desired effect, or stimulate its development, and secondly, how this deliberately created by the authorities of the city's image it is seen by both the residents and tourists visiting the city. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Audretsch D. B, Thurik A. R. (2004), A model of the Entrepreneurial Economy, International Journal of Entrepreneurship Education 2.
  2. Cieślik J. (2014), Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, Wyd. Akademickie SEDNO, Warszawa. Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość, PWE.
  3. Głód G. (2012), Przedsiębiorczość publiczna w kontekście zarządzania zmianą w jednostkach ochrony zdrowia [w:] Determinanty potencjału rozwoju organizacji, A. Stabryła, K. Woźniak (red.), Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  4. Kaliszczak L. (2009), Przedsiębiorczość władz samorządowych w rozwoju gminy -kontekst niwelowania nierówności społecznych. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania instytucjonalne, Zeszyt nr 15, M. G. Woźniak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
  5. Kearney C., Hisrich R.D., Roche F. (2009), Public and Private Sector Entrepreneurship: Similarities, Differences or a Combination?, "Journal of Small Business and Enterprise Development", vol. 16, No 1.
  6. Kraśnicka T. (2002), Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
  7. Kulawiak A. (2015), Wykorzystanie funduszy strukturalnych w Uniejowie w latach 2004-2013 [w:] Biuletyn Uniejowski, E. Kobojek (red.), t. 4.
  8. Kulawiak A., Walkiewicz D. (2012), Uzdrowisko jako potencjalne uzdrowisko w regionie łódzkim [w:] E. Rydz (red.), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk, Wyd. Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk.
  9. Suliborski A, Walkiewicz D. (2009), Współczesne zróżnicowanie społeczno-gospodarcze województwa łódzkiego [w:] K. Badziak, M. Łapa, (red.), Województwo łódzkie 1919-2009.
  10. Wodecka-Hyjek A. (2012), Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości sektora publicznego [w:] Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księga pamiątkowa dla uczczenia jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, B. Mikuła (red.), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu