BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flak Olaf (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Wymiary i wielkości mierzone w układzie wielkości organizacyjnych
Dimensions and Values in a System of Organizational Terms
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2010, vol. 9, s. 11-20, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Organizacja, Wielkość przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Teoria przedsiębiorstwa
Organisation, Enterprise size, Enterprise management, Enterprise theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie dalszych prac nad konkretyzacją układu wielkości organizacyjnych, polegających na określeniu roli wymiarów pojęć oraz przynależnych im wielkości mierzonych w konstrukcji myślowej, nazwanej "układ wielkości organizacyjnych". Tym samym artykuł ma charakter teoretyczny i projektowy. Należy w tym miejscu przypomnieć, iż celem stworzenia układu wielkości organizacyjnych jest formułowanie i dowodzenie twierdzeń w nauce o zarządzaniu w oparciu o zestandaryzowane metody badawcze. W zamierzeniu autora metody badawcze i ich narzędzia mają zostać ukryte w narzędziach menedżerskich [Flak 2007, Rola metod.., s. 402-409], które będą dostępne dla menedżerów w formie systemu informatycznego. (fragment tekstu)

This paper is the next part on the field of the system of organizational terms. There is a description of dimensions and values to be measured within the system and examples of relations between organizational terms and their values. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff R., Towards a System of Systems Concepts, "Management Science", Vol. 17, July 1971.
 2. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004.
 3. Gościński J., Sterowanie i planowanie. Ujęcie systemowe, PWE, Warszawa 1982.
 4. Grobler A., Metodologia nauk, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.
 5. Flak O., Konceptualizacja układu wielkości organizacyjnych [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. Nalepka A., WSB - NLU, Nowy Sącz 2008.
 6. Flak O., Organizator spotkań. Projekt narzędzia menedżerskiego wykorzystującego układ wielkości organizacyjnych [w:] Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą, red. Kiełtyka L., Difin, Warszawa 2009.
 7. Flak O., Propozycja metody ustalania definicji w układzie wielkości organizacyjnych [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. Nalepka A., Ujwary-Gil A., WSB - NLU, Nowy Sącz 2009.
 8. Flak O., Rola metod ilościowych w budowaniu narzędzi menedżerskich [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, "Zeszyty naukowe 5a", red. Grysa K., Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2007.
 9. Flak O., Układ wielkości organizacyjnych jako obiekt badań [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. Nalepka A., WSB - NLU, Nowy Sącz 2007.
 10. Piotrowski J., Podstawy metrologii, PWN, Warszawa 1976.
 11. Skyttner L., General Systems Theory, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2005.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu