BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kupczak Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Bariery w obszarze implementacji innowacji w przedsiębiorstwie - próba analizy i syntezy na przykładzie badań empirycznych
The Barriers to the Implementation of Innovation in the Enterprise - an Attempt of Analysis and Synthesis on the Example of Empirical Research
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2010, vol. 9, s. 38-47, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje w organizacji, Bariery innowacyjności, Transfer technologii, Badania empiryczne
Innovations in organization, Innovativenesss barriers, Technology transfer (TT), Empirical researches
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja najczęściej występujących barier uniemożliwiających wprowadzanie innowacji, jak również w późniejszym etapie hamujących wdrażanie nowatorskich rozwiązań w polskich przedsiębiorstwach. Sklasyfikowano je na podstawie badań oraz przedstawiono propozycje rozwiązań służących ich przezwyciężaniu. (fragment tekstu)

Barriers may prevent initiation of the innovation process and interrupt implementation of innovation in enterprises. The article presents the main barriers of innovations deployment in Polish enterprises and consists of three parts. In the first section author describes barriers and brakes of innovation available in empirical studies. The second part contains identification of main barriers of the innovation. The third part presents suggestions facilitating overcome brakes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczak B., Walas-Trębacz J., System informacyjny w procesie innowacyjnym firmy, Wyd. AE Kraków, Kraków 2007.
 2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, GUS, Warszawa 2008. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_NTS_ dzialalnosc_innowacyjna_2004-2006.pdf, [28.03.2010].
 3. Francik A., Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie; Seria specjalna: Monografie" 2003, nr 158.
 4. Górka K., Czynniki hamujące oraz stymulujące rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w przemyśle, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2006, nr 708.
 5. Grudzewski W., Hejduk I., Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008.
 6. Grodzka D., Zygierewicz A., Innowacyjność polskiej gospodarki, "Indos" 2008, nr 6 (30).
 7. Jasiński A., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Di-fin, Warszawa 2006.
 8. Kupczak P., Bariery przy wdrażaniu innowacji w polskich przedsiębiorstwach, "Nauka i Gospodarka" 2009, nr 3.
 9. Nazdrowicz J., Bariery innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach, "Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie" 2008, nr 2 (7).
 10. http://www.kpk.gov.pl/ - 7. Program Ramowy, odczyt: 11.05.2010.
 11. http://www.poig.gov.pl/ - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, odczyt: 11.05.2010.
 12. http://www.polskawschodnia.gov.pl/ - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, odczyt: 11.05.2010.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu