BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Huk Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kształtowanie oferty przez firmę doradczo-szkoleniową studium przypadku firmy "Absolute"
Forming the Offer by the Training and Consulting Company Case Study of the Company Absolute
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2010, vol. 9, s. 143-155, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo doradcze, Przedsiębiorstwo szkoleniowe, Programy szkoleniowe
Consulting company, Training company, Training programs
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Absolute
Absolute
Abstrakt
Artykuł ma na celu syntetyczne przedstawienie procesu szkolenia pracowników. W opracowaniu zawarty został opis procesu szkoleniowego (od momentu tworzenia potrzeb szkoleniowych, poprzez sam proces szkolenia, aż do oceny przebiegu i efektów szkolenia) oraz udział firm szkoleniowych w tym procesie. W opracowaniu zawarto opis tworzenia szkolenia jako produktu firmy szkoleniowej "Absolute". Artykuł ma charakter literaturowo-empiryczny. Został stworzony na podstawie studiów źródłowych, obserwacji uczestniczącej, wywiadów nieskategoryzowanych z kadrą kierowniczą i pracownikami. Obiektem badań była firma doradczo-szkoleniowa "Absolute". Badania zostały przeprowadzone w kwietniu 2010 r. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to present the process of staff training. The paper includes a description of training process since the creation of training needs, through the process of training, to assess progress and impact of training and training companies involved in this process. The paper contains a description of the creation of training, as a product the training company Absolute. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Akade, Kraków 2000.
  2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  3. Kopertyńska M., Zmiana podejścia do motywowania w praktyce przedsiębiorstw-wyniki badań [w:] Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, red. Gablota M., Pietroń-Pyszczek A., "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" Nr 43, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
  4. Król H., Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. Król H., Ludwiczyński A., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  5. Olszewska M., Kapitał intelektualny jako czynnik podnoszący konkurencyjność przedsiębiorstwa [w:] Zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych, "Nauka i Gospodarka" nr 1/2010.
  6. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
  7. Zając Cz., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu