BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glinkowska Beata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Strefy ekonomiczne w Polsce - motywy tworzenia i organizowanie
Specjally Economic Zone
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 21, s. 283-293, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne
Special economic zones, Direct investments, Foreign investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie jest analizą motywów tworzenia i organizowania specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w Polsce. Zawiera definicje i genezę odnoszącą się do stref ekonomicznych oraz przykłady ich istnienia w Polsce. Zawarto także stan ilościowy i terytorialny funkcjonowania SSE oraz procedurę wprowadzania inwestorów do specjalnych stref na terenie państwa polskiego. (abstrakt oryginalny)

The paper is an analysis of the motives of creating and organizing special economic zones in Poland. Paper contains definitions and the origin relating to the economic zones and examples of the existence of special economic zones in Poland, also the quantitative status and status of their territorial functioning. In the study contains a procedure for introducing investors to special zones in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Domański B., Gwosdz K. (red.) (2005), Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej strefy ekonomicznej, Mielec 1995 - 2005, Mielec.
 2. Durski A. (1998), Strefy uprzywilejowane w gospodarce światowej, Sprawy Międzynarodowe, 1988, nr 10.
 3. Dz.U. 2007 nr 42 poz. 274.
 4. http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.
 5. hnsf/0/53C2CEC2950B0C6CC1257B7F002BF6B5/%24File/1412.pdf
 6. https://www.ksiegarnia.beck.pl/podatki-w-praktyce/id12429,Funkcjonowanieprzedsiebiorstw-w-specjalnej-strefie-ekonomicznej.-Aspekty-prawne-podatkowe-iksiegowe.html
 7. http://wyborcza.pl/1,91446,16093566,Lodzkie__LSSE_chce_wydac_do_polowy_roku_30_zezwolen.html.
 8. Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych (2009), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 9. Kozaczka M. (2007), Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 1995-2007, Lublin.
 10. Kryńska E. (2000), Polskie specjalne strefy ekonomiczne - zamierzenie i efekty, wyd. naukowe Scholar, Warszawa.
 11. Kryńska E. (red.) (2002), Wpływ Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na rynki pracy, Studia i monografie Nr7, Łódź.
 12. Mazur K. (2004), Specjalne strefy ekonomiczne jako nowe obszary przemysłowe, Gliwice.
 13. Ministerstwo Gospodarki [on-line]. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (druk sejmowy 3458), 29 maja 2015.
 14. Ofiarska M. (2000), Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Zagadnienia publicznoprawne, Szczecin.
 15. Owczarski M. (1997), Specjalne Strefy Ekonomiczne, Inwestia Sp. z o.o., Katowice.
 16. Patusiak R. (2011), Specjalne Strefy Ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 17. Tałasiewicz A. (2010), Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności w specjalnych strefach ekonomicznych, Wolters Kluwer Poslak Sp. z o.o., Warszawa.
 18. Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 r., Dz. U. 1994, Nr 42, poz. 274.
 19. Wielka Historia Świata, t. XIX, (2004-2006), Oxford.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu