BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głuszak Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Małkowska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Preferencje mieszkaniowe młodych najemców lokali mieszkalnych w Krakowie
Housing Preferences of Young People in Cracow's Residential Market
Źródło
Świat Nieruchomości, 2017, nr 2(100), s. 39-44, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
World of Real Estate Journal
Słowa kluczowe
Najem mieszkań, Preferencje konsumenta, Analityczny proces hierarchiczny
Flats rental, Consumer preferences, Analytic Hierarchy Process (AHP)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R210, D81
streszcz., summ.
Abstrakt
Prezentowane opracowanie podejmuje problem preferencji mieszkaniowych osób młodych, zaspokajających swoje potrzeby mieszkaniowe poprzez rynek najmu lokali. Badania przeprowadzono wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 r. Zakres badań obejmował obecną sytuację mieszkaniową oraz kryteria, jakimi kierują się studenci przy wyborze mieszkań na wynajem, w tym koszty najmu, lokalizację, standard mieszkania, dostęp do obiektów handlowych i usługowych oraz sąsiedztwo terenów zielonych i rekreacyjnych. Analizy danych ankietowych przeprowadzono przy wykorzystaniu metody AHP. Wyniki tej analizy pozwalają na wskazanie głównych kryteriów wyboru wśród studentów oraz określenia rankingu ważności cech ofert najmu. (abstrakt oryginalny)

The article is focused on the problem of housing preferences of young people, who used to meet their housing needs on the residential rental market. The survey was conducted on a group of students from Cracow University of Economics in the academic year 2015/16. The scope of the research included the current housing situation of respondents, as well as criteria weighed by the students when selecting an apartment, such as rental costs, location, the standard of dwelling, the access to shopping facilities and services and the accessibility of green and recreational areas. The collected data were analysed using the AHP method. The obtained results allowed to indicate the main attributes of housing premises in the decision-making process considered by students and to build the ranking of the features due to their importance for students. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ball, J., Srinivasan, V. C. (1994). Using the Analytic Hierarchy Process in house selection, Journal of Real Estate Finance and Economics, 9( 1), 69 85.
 2. Bender, A., Din, A., Favarger, P., Hoesli, M., Laakso, J. (1997). An Analysis of Perceptions Concerning the Environmental Quality of Housing in Geneva. Urban Studies, 34, 503-513.
 3. Błażek, M., Błażek, S. (2013). Preferencje potencjalnych nabywców lokali mieszkalnych w Koninie. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 3, 3945.
 4. Coolen, H., (ansen, S. (2012). Housing Preferences, International Encyclopedia of Housing and Home. San Diego: Elsevier.
 5. Eurostat. (2016). Distribution of population by tenure status, type of household and income group - EU-SILC survey (ilc_lvho02). Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database (04.05.2017).
 6. Foryś, I., Kokot, S. (2008). Preferencje potencjalnych nabywców w określaniu wag cech rynkowych nieruchomości., Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości w Olsztynie, 16(2), 45-60.
 7. Fundusz mieszkań na wynajem (2017). Pobrane z: https://funduszmieszkan.pl/centrum-prasowe/media-o-nas/ (16.09.2016).
 8. Fundusz mieszkań na Wynajem gotowy do startu (2014). Pobrane z:, http://finanse.wp.pl/kat,1033699,litle,Fundusz-Mieszkan-na-Wynajem-gotowy-do-startu,wid,16468411,wiadomosc.html (04.05.2017).
 9. Gaca, R. (2009). Reguły decyzyjne w procesie nabywania nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 17( 2), 57-63.
 10. Gawlik, R., Głuszak, M., Małkowska, A. (2017). Measurement of housing preferences in the analytic hierarchy processproces. Folia Oeconomica Stetinensia. Artykuł przyjęty [31 do druku.
 11. Głuszak, M. (2006). Preferencje nabywców mieszkań i ich uwarunkowania na przykładzie Krakowa. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 703,2944.
 12. Głuszak, M. (2011). Eksperyment conjoint jako metoda wyznaczania współczynników wagowych atrybutów w wycenie nieruchomości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 850,49-64.
 13. Głuszak, M. (2015). Multinomial Logit Model Of Housing Demand In Poland. Real Estate Management and Valuation, 23(1), 84-89.
 14. Głuszak, M., Marona, B. (2011). Heterogeneity and Clustering of Housing Demand: Case Study, journal of International Studies, (4), 89-97.
 15. Głuszak, M., Marona, B. (2013). Popyt mieszkaniowy a przestrzeń miejska - przegląd literatury. Ekonomia, 3(24), 119-133.
 16. Gorzeń-Mitka, I., Grabiec, O. (2015). Motywy Zakupu Mieszkań W Świetle Badań Nabywców Na Lokalnym Rynku Nieruchomości Mieszkaniowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 4,291-300.
 17. Groeger, L. (2015). Preferencje mieszkaniowe w Polsce po 1990. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 11,20-32.
 18. Kauko, T. (2007). An analysis of housing location attributes in the inner city of Budapest, Hungary, using expert judgements. International Journal of Strategic Property Management, 11(4), 209-225.
 19. Kömürlü, R., Gürgün, A. P., Arditi, D. (2013). Drivers of residential developers' marketing strategies based on buyer preferences. Metu journal of the Faculty of Architecture, 30(2), 1-16.
 20. Krajewska, M., Gaca, R. (2007). Preferencje nabywców nieruchomości na wybranych rynkach rodzajowych. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 15 (34), 3542.
 21. Marona, B., Wilk, A. (2016). Tenant mix structure in shopping centres: some empirical analyses from Poland. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(2), 51-65.
 22. Michalak, J. (2008). Preferencje nabywców na olsztyńskim rynku mieszkaniowym. Marketing i Rynek, 6, 32-38.
 23. Omkarprasad, S. V., Sushil, K. (2006). Analytic hierarchy process: An overview of applications. European lournal of Operational Research, 169, 1-29.
 24. Prusak, A., Stefanowicz, P. (2014). AHP - analityczny proces hierarchiczny. Budowa i analiza modeli decyzyjnych krok po kroku. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck: Warszawa.
 25. Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. New York.
 26. Saaty, T. L. (1990). How to make a decision. The Analytic Hierarchy Process. European lournal of Operational Research, 48, 9 26.
 27. Strączkowski, Ł. (2010). Preferencje nabywców mieszkań na lokalnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu. Świat Nieruchomości, 3(73), 3641.
 28. Sun-Sook, K., In Ho, Y, Myoung-Souk, Y, Kwang-Woo, K. (2005). Development of a housing performance evaluation model for multi-family residential buildings in Korea. Building and Environment, 40(8), 1103-1116.
 29. Triantaphyllou, E., Shu, B., Nieto Sanchez, S. and Ray, T. (1998). Multi-Criteria Decision Making: An Operations Research Approach, [w:] J. G. Webster (red.), Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering. New York: John Wiley & Sons.
 30. Trzaskalik, T. (2014). Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Przegląd metod i zastosowań. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 74,239 263.
 31. Tułecki, A., Król, S. (2007). Modele decyzyjne z wykorzystaniem metody Analytic Hierarchy Process (AHP) w obszarze transportu. Problemy eksploatacji, 2,171-179.
 32. Valasquez, M., Hester, P. T. (2013). An Analysis of Multi Criteria Decision Making Methods. International Journal of Operations Research, 10(2), 56-66.
 33. Wang, Ch. (2013). Family House-purchase Decision Model Based on Analytic Hierarchy Process. Applied Mechanics and Materials, 423426,2973-2976.
 34. Zinas, B. Z., Jusan, M. B. M. (2012). Housing Choice and Preference: Theory and Measurement. Procedia - Social and Behavioral Science, 49, 282-292.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2017.100.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu