BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kabalski Przemysław (Uniwersytet Łódzki), Grzesiak Lena (Uniwersytet Łódzki, doktorantka)
Tytuł
Funkcje audytu wewnętrznego w opinii polskich audytorów
Polish Auditors' Opinion on the Role of Internal Audit
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2017, t. 91, nr 147, s. 9-20, tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Audyt wewnętrzny, Audyt, Audytor systemowy
Internal audit, Audit, System auditor
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Instytut Audytorów Wewnętrznych
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badania opinii polskich audytorów wewnętrznych na temat funkcji audytu wewnętrznego. Badanie zostało przeprowadzone metodą sondażową z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Poglądy ankietowanych zostały skonfrontowane z rolą, jaką współcześnie wyznaczają audytowi wewnętrznemu Instytut Audytorów Wewnętrznych, badacze na świecie, a także polska ustawa o finansach publicznych. Badanie wykazało dość dużą zbieżność tego, jak rolę audytu wewnętrznego widzą badani audytorzy z funkcją, jaką powinien on pełnić współcześnie w organizacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the results of a survey conducted among Polish internal auditors. The survey deals with the function of internal audit. Auditors' views on the role of internal audit were com- pared to the role of internal audit as defined by the Institute of Internal Auditors, researchers across the world and the Polish Public Finance Act. The survey revealed that the role internal audit as perceived by Polish auditors is close to the function that internal audit should perform in contemporary organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartoszewicz A. (2009), Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w polskich samorządach gminnych - wyniki badań, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 52 (108), SKwP, s. 5-19.
 2. Bartoszewicz A., Lelusz H. (2009a), Audytor wewnętrzny w samorządzie gminnym - podejście badawcze, [w:] Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 16, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 157-168.
 3. Bartoszewicz A., Lelusz H. (2009b), Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspierające racjonalizację gospodarki finansowej w samorządzie gminnym,[w:] Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 16, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 145-156.
 4. Bednarek P. (2015a), Wybrane determinanty tworzenia wartości dodanej przez audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych - istniejący dorobek i kierunki dalszych badań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 864; Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, t. 2, s. 23-34.
 5. Bednarek P. (2015b), Premie i nagrody dla audytorów wewnętrznych a skuteczność audytu wewnętrznego w sektorze prywatnym i publicznym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 399, s. 41-54.
 6. Bednarek P. (2014), Samoocena audytu wewnętrznego w Polsce: stan wiedzy i kierunki dalszych badań, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 343, s. 31-41.
 7. Bielińska-Dusza E. (2011), Analysis of internal audit functioning in Poland - empirical research findings, "Business, Management and Education", 9 (2), s. 236-247.
 8. Christopher J., Sarens G., Leung P. (1988), A critical analysis of the independence of the internal audit function: evidence from Australia, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", 22 (2), s. 200-220.
 9. Goodwin J. (2003), The Relationship Between the Audit Committee and the Internal Audit Function: Evidence from Australia and New Zealand, Internal Journal of Auditing, "Internal Journal of Auditing", 7 (3), s. 263- 278.
 10. Habelman J. (2009), Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w zarządzie morskich portów Szczecin i Świno-ujście S.A., [w:] Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 16, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s.133-144.
 11. Herdan A., Stuss M., Krasodomska J. (2009), Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 12. Kabalski P., Grzesiak L. (2016), Audyt wewnętrzny w świetle wybranych teorii, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 87 (143), SKwP, s. 19-28.
 13. Kagerman H., Kinney W., Kuting K., Weber C-P. (2008), Internal Audit Handbook, Springer, Berlin.
 14. Lin S., Pizzini M., Vargus M., Bardhan I.R.(2011), The Role of the Internal Audit Function in the Disclosure of Material Weaknesses, "The Accounting Review", 86 (1), s. 287-322.
 15. Machnik D. (2009), Ocena funkcjonowania audytu wewnętrznego w sądach rejonowych, [w:] Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 16, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 121-132.
 16. Morgan G. (1997), Obrazy organizacji, PWN, Warszawa.
 17. Nagy, A.L., Cenker, W.J. (2002), An assessment of the newly defined internal audit function. "Managerial Auditing Journal", 17 (3), s. 130-137.
 18. Paape L., Scheffe J, Snoep P. (2003), The Relationship Between the Internal Audit Function and Corporate Governance in the EU - a Survey, "International Journal of Auditing", 7, s. 247-262.
 19. Pickett K.H. (2005), The Essential Handbook of Internal Auditing, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester.
 20. Prawicki M. (2009), Metodyka audytu wewnętrznego z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych na przykładzie urzędów skarbowych województwa zachodniopomorskiego, [w:] Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 16, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 215-230.
 21. Saunders E.J. (2002), Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo EDUKATOR, Częstochowa.
 22. Sawicka J, Stronczek X (2015), Postrzeganie roli audytu wewnętrznego w budowaniu zaufania publicznego jednostek - przykład banku, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 244, s.168-180.
 23. Skoczylas-Tworek A., Grzesiak L. (2013), Audyt i kontrola w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 74 (130), SKwP, s. 25-43.
 24. Soh D. S.B., Martinov-Bennie N. (1986), The internal audit function: Perceptions of internal audit roles, effectiveness, and evaluation, "Managerial Auditing Journal", 26 (7), s. 605-622.
 25. Sołtyk P. (2009), Dualizm audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce - wstępne wyniki badań, [w:] Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 16, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 71-84.
 26. Szczepankiewicz E., Bednarek P. (2014), Rola i zadania Biura Audytu Wewnętrznego oraz Departamentu Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", 72, s. 231-243.
 27. Toruński J. (2013), Znaczenie audytu w procesie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie", 98, s. 51-60.
 28. Weizenbaum J. (2008), Moglibyśmy mieć raj. "Forum", 21.01.
 29. Winiarska K. (2007), Audyt wewnętrzny w 2007 roku. Standardy międzynarodowe - regulacje krajowe, Difin, Warszawa.
 30. Wróblewska L. (2010), Osobowość i wartości etyczne audytora a jakość audytu według badań ankietowych przeprowadzonych w bankach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", 30, t. 2, s. 55-65.
 31. Zaleska B.(2015), Ocena funkcjonowania zleconego audytu wewnętrznego w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", 76, t. 2, s. 89-98.
 32. https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Definition-of-InternalAuditing.aspx (dostęp 5.01.2017).
 33. http://www.navipedia.pl/navi.html. (dostęp 5.01.2017). http://sias.org.sg/index.php?view=article&catid=111 speech-articles&id=286 address-by-guest-of-honour-mr-david-gerald-president-ceo-of-securities-investors-association-singapore-at-the-cpa-fo-rum-11-july-2011&option=com_content&lang=en (dostęp 28.10.2016).
 34. Molokwane S. (2014), Internal Auditing serve as a watchdog in an organization, http://www.treas-ury.gpg.gov.za/Pages/Internal-Auditing-serve-as-a-watchdog-in-an-organisation.aspx (dostęp 5.01.2017).
 35. Volosin E. (2007), The theories of audit expectations and the expectations gap, http://www.grin.com/en/e-book/116911/the-theories-of-audit-expectations-and-the-expectations-gap (dostęp 5.01.2017).
 36. Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1454 z późń. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8022
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu