BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skuza Sebastian (University of Warsaw, Poland)
Tytuł
National and Eu Regulations in the Area of the Remuneration of Board Members of the Bank Gospodarstwa Krajowego. The Current Situation and Author's Proposal for Amendments
Krajowe i europejskie regulacje w obszarze wynagrodzeń członków zarządu banku gospodarstwa krajowego. Stan obecny i autorskie propozycje zmian
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2016, t. 23, s. 113-128, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Polityka płacowa, Analiza ekonomiczna, Prawo
Remuneration, Wage policy, Economic analysis, Law
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
Abstrakt
Wynagrodzenia kształtowane w kontekście społecznym, gospodarczym i politycznym, występujące w gospodarce, mają szczególne znaczenie w stosunku pracy. Autor bierze pod uwagę specyfikę działalności Banku Gospodarstwa Krajowego w kontekście wynagrodzeń członków zarządu w odniesieniu do prawa krajowego oraz europejskiego. Bank Gospodarstwa Krajowego został powołany przez państwo do wypełniania misji publicznej, w szczególności poprzez finansowe wspieranie polityki gospodarczej Rady Ministrów. W przedmiotowym artykule autor koncentruje się głównie na zagadnieniu ekonomicznej analizy prawa (Law&Economics) w obszarze otoczenia regulacyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie wynagrodzeń członków zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Celem artykułu jest również próba nadania waloru aplikacyjnego prowadzonym badaniom, tj. przygotowanie projektu rozwiązań prawnych.(abstrakt oryginalny)

Remuneration shaping in the social, political and economic context occurring in the economy, is of particular importance in the employment relationship. The author takes into account the specificities of the Bank Gospodarstwa Krajowego activities in the context of the remuneration of its board members in respect of the national and community regulation. The Bank Gospodarstwa Krajowego was appointed by the state to fulfill the public service mission, in particular by the financial support of the economic policy of the Council of Ministers. In the present article, the author focuses mainly on the issue of the Law&Economics in the area of remuneration of the management board members of the Bank Gospodarstwa Krajowego. The purpose of this article is an attempt to give application value conducted by studies i.e. preparing a draft project of legal solutions.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrwa A. 2015. Referat nt. Efektywność wartością procedury dochodzenia odszkodowania za wydanie niezgodnej z prawem decyzji podatkowej?. International Conference on Challenges of Finance Law. Karlskrona. Sweden.
 2. Nyk M. 2012. Efektywnościowy system wynagrodzeń w przedsiębiorstwie. Zarządzanie i Finanse/Journal of Management and Finance, no. 1/2012, pt. 3. Uniwersytet Gdański. Gdańsk. Poland.
 3. Olszówka T., Skuza S. 2003. Ustawa o Banku Gospodarstwa Krajowego. Prawo Bankowe nr 9/2003. Poland.
 4. Polańska A. 1999. Zarządzanie personelem. Zasady, zadania i wymagania stawiane menedżerom. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk. Poland.
 5. Stachowska S. 2007. Wynagrodzenie w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dom Organizatora. Toruń. Poland.
 6. The Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the access to and pursuit of the business of credit institutions.The Official Journal Office L 126 of 26 May 2000, p. 1, as amended.
 7. The Directive of the European Parliament and of the Council 2013/36/EU of 26 June 2013 on the conditions of admission of credit institutions to the business and the prudential supervision of credit institutions and investment firms and amending the Directive 2002/87/EC and repealing the Directive 2006/48/EC and 2006/49/EC. The Official Journal Office EU L 176 of 27 June 2013, p. 338, as amended.
 8. The Letter of Capital Markets Department of the Ministry of the Treasury of 31 January 2013.
 9. The Ordinance of the Minister of State Treasury of 11 May 2010 on the Statute of Bank Gospodarstwa Krajowego. The Official Journal of Law No. 81, item 535, as amended.
 10. The Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No 575/2013 of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012. the Official Journal Office EU L 176 of 27 June 2013, p. 1, as amended.
 11. The Resolution No. 258/2011 of the Polish Financial Supervision Authority dated 4 October 2011 on detailed principles of functioning of the risk management system and internal control system and the specific conditions of assessing banks'internal capital and reviewing the process of assessing and maintaining internal capital and the rules for determining variable remuneration components policy of people holding managerial positions in the bank. the Official Journal of the Polish Financial Supervisory Authority, No. 11, item 42, as amended.
 12. The Act of 26 June 1974. The Labour Code. The Journal of Law of 2014, item 1502, as amended.
 13. The Act of 25 September 1981 on state-owned enterprises. The Journal of Law of 2002, No. 112, item 981, as amended.
 14. The Act of 14 June 1991 on the National School of Public Administration. The Journal of Law No. 63, item 266, as amended.
 15. Act of 8 August 1996 on the Council of Ministers. The Journal of Law of 2012 item 392, as amended.
 16. The Act of 20 December 1996 on the Polish Institute of International Affairs. The Journal of Law No. 156, item 777, as amended.
 17. The Act of 21 August 1997 on the limitation of economic activity by persons performing public functions. The Journal of Law of 2006, No. 216, item 1584, as amended.
 18. The Act of 29 August 1997. Banking Law. The Journal of Law of 2015, item 128, as amended.
 19. The Act of 13 October 1998 on social insurance system. The Journal of Law of 2015, item 121, as amended.
 20. Act of 3 March 2000 on remuneration of persons managing certain legal entities. The Journal of Law of 2013, item 254, as amended.
 21. The Act of 10 October 2002 on the minimum wage. The Journal of Law No. 200, item 1679, as amended.
 22. The Act of 14 March 2003 on the Bank Gospodarstwa Krajowego. The Journal of Law of 2014, item 510, as amended.
 23. The Act of 27 August 2004 on health care services financed from public funds. The Journal of Law of 2015, item 581, as amended.
 24. The Act of 8 July 2005 on General Prosecutor's Office. The Journal of Law of 2013 item 1150, as amended.
 25. The Act of 7 September 2007 on the preparation of the final tournament of the UEFA European Football Championship EURO 2012. The Journal of Law of 2010 No. 26, item 133, as amended.
 26. Justification for the draft Act on the Bank Gospodarstwa Krajowego of 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu