BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małkowska Renata (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Public Finance Sectors Central and Eastern European Countries and in Developed Countries
Źródło
Central European Review of Economics & Finance, 2017, Vol. 18, No 2, s. 31-48, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Wydatki publiczne, Wydatki socjalne, Dług publiczny
Public expenditures, Social expenditures, Public debt
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H5, H6
summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia, Europa Zachodnia
Central and Eastern Europe, Western Europe
Abstrakt
This paper analyses the interdependencies between state debt and the volume of the public sector's expenditure, focusing particularly on pro-social spending. These phenomena have been studied in relative values (versus GDP) and in absolute values (per capita). This served as the grounds for an attempt to identify general directions of the public finance policies followed by countries in the Central and Eastern Europe and in selected highly developed countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amable B. (2009). Structural reforms In Europe and the In coherence of institutions, Oxford Review of Economic Policy No. 1. Vol. 25.
 2. Buchanan J.M, Musgrave R.A. (2005). Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Sejmowe, Warszawa.
 3. Bukowski S. and Gowers R. (2016). The degree of integration of equity markets in Central Europe (new member EU countries) with the US and UK equity markets, Central European Review of Economics & Finance No. 1, Vol. 11.
 4. Drahokoupil J., Myant M. (2011). Transition Economies: Political Economy In Russia, Eastern Europe and Central Asia, John Wiley&Sons, Glasgow.
 5. Ebbinghaus B. (2012, wrzesień). Comparing Welfare State Regimes: Are Typologies an Ideal or Realistic Strategy? European Social Policy Analysis Network, ESPAnet Conference, Edinburgh.
 6. Gładys-Jakóbik J. (2012). Kryzys kapitalizmu wartości etycznych czy współczesnej kultury? [In:] J. Osiński (ed.), Kapitalizm czy kapitalizmy? Anatomia i ewolucja formacji, OW SGH Warszawa.
 7. Hall P.A., Soskice D.W. (2001). Varietes of capitalism. The institutional foundations of comparative advantage, Oxford University Press, Oxford.
 8. Hamptden-Turner Ch., Trompenaars A. (1998). Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 9. GUS (2010). Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych. Warszawa.
 10. Jan Paweł II (1991). Centesimus Annus, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław.
 11. Kowalik T. (2005). Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 12. Łaski K. (2011). Strukturalne przyczyny kryzysu finansów publicznych w Unii Europejskiej, Studia Ekonomiczne nr 1 (LXVIII).
 13. Leon XIII (1892). Enc. Rerum novarum, Leonis XIII P. M. Acta, XI, Rzym.
 14. Malinowska E., Misiąg W. (2007). Finanse w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 15. Maszczyk P. (2015). Ewolucja modelu kapitalizmu w Polsce, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 41(1).
 16. Molendowski E. (2015). 10 Years of Membership in the European Union - Poland in Comparison with the Visegrad Group countries, Central European Review of Economics & Finance No. 4, Vol. 10.
 17. Moździerz A. (2009). Nierównowaga finansów publicznych, PWE, Warszawa.
 18. Rapacki R., Próchniak M. (2010). Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy i realną konwergencję krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Ekonomista nr 4.
 19. Rzońca A. (2008). Paraliżujący deficyt, Seria: Zeszyty FOR, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa.
 20. Zalewski A. (2007). Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, [In:] Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym (s. 11-73). Warszawa: OW SGH.
 21. Zielenkiewicz M. (2013). Miejsce krajów Europy Środkowej i Wschodniej we współczesnych modelach kapitalizmu, Przegląd Zachodniopomorski. Rozprawy i Studia, Tom XXVIII (LVII), zeszyt 3, vol.2.
 22. Ziółkowska W. (2015). Kontrowersje wokół długu sektora general government w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście ostatniego kryzysu, [In:] Ostaszewski J. (ed.), O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, OW SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-8500
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu