BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klemenčič Matjaž (University of Maribor, Slovenia), Zupančič Jernej (University of Ljubljana, Slovenia)
Tytuł
Slovene Minority Issues
Źródło
Journal of Geography, Politics and Society, 2016, nr 6(3), s. 5-17, tab., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Mniejszości narodowe, Historia społeczeństw, Różnice etniczno-narodowościowe ludności, Diaspora
Ethnic minority, Societies history, Ethno-nationalist differences in population, Diaspora
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Słowenia
Slovenia
Abstrakt
The contribution explains the historical development of the political boundaries of Slovene states and the creation of minorities as political bodies in Slovenia and in the neighboring countries, as well as the creation of Slovene Diasporas in Europe and around the world. The ethnic development of Slovenes can only be understood within the context of the general ethno-national, political-territorial and socio-economic processes in Europe since the beginning of 19th century. In the treatise, we deal with ethnic minorities and minority policies as typical political heritage of Europe: the destiny, problem and challenge, but an advantage as well. Due to the size and importance of minorities, Slovenia count to the minority sensible countries. Legal and actual Protection of autochthonous minorities in Slovenia is normatively wide and realized consistently, while Slovene minorities in neighboring countries have much worse formal-political baseline. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bodin J., 1580, Les six livres de la République, Paris [s.n.].
 2. Bodnar J., 1987, The Transplanted. A History of Immigrants in Urban America, Indiana University Press, Bloomington.
 3. Božič B., 1980, Oris zgodovine Slovencev, Državna založba Slovenije, Ljubljana.
 4. Felicijan J., 1967, The Genesis of the Contractual Theory and the Installation of the Dukes of Carinthia, Družba sv. Mohorja, Celovec.
 5. Ferenc M., Zupan G., 2011, Izgubljene kočevske vasi: nekoč so z nami živeli kočevski Nemci, Historia, 16, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana.
 6. Genorio R., 1989, Slovenci v Kanadi / Slovenes in Canada, Inštitut za geografijo, Ljubljana.
 7. Genorio R., 1993, Geographical Dimensions of Slovene Emigration around the World, GeoJournal 30(3), 225-230.
 8. Gestrin F., Melik V., 1966, Slovenska zgodovina od konca osemnajstega stoletja do 1918, Državna založba Slovenije, Ljubljana.
 9. Gosar A., 1993, Nationalities in Slovenia - Changing Ethnic Structures in Central Europe, GeoJournal, 30(3), 215-224.
 10. Grafenauer B., 1952, Ustoličevanje koroških vojvod in država karantanskih Slovencev, Dela SAZU 1/7, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana.
 11. Grafenauer B., 1994, Oblikovanje severne slovenske narodnostne meje. Zbirka Zgodovinskega časopisa, 10, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana.
 12. Granda S., 1999, Prva odločitev Slovencev za Slovenijo: dokumenty z uvodno študijo in osnovnimi pojasnili, Nova revija, Ljubljana.
 13. Jeri J., 1961, Tržaško vprašanje po drugi svetovni vojni. Tri faze diplomatskega boja, Cankarjeva založba, Ljubljana.
 14. Klemenčič M., 1987, Ameriški Slovenci in NOB v Jugoslaviji: naseljevanje, zemljepisna razprostranjenost in odnos ameriških Slovencev do stare domovine od sredine 19. stoletja do konca druge svetovne vojne, Obzorja, Maribor.
 15. Klemenčič M., 1995, Slovenes of Cleveland: the creation of a new nation and a new world community Slovenia and the Slovenes of Cleveland, Ohio, Dolenjska založba and Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Novo mesto and Ljubljana.
 16. Klemenčič M., 2013, Slovenes and Slovene Americans, 1870- 1940, [in:] E.R. Barkan (ed.), In Immigrants in American history: arrival, adaptation, and integration. Vol. 2. ABC-CLIO, Santa Barbara-Denver-Oxford, 613-622.
 17. Klemenčič M., Klemenčič V., 2006, Prizadevanja koroških Slovencev za narodnostni obstoj po drugi svetovni vojni: (izbrana poglavja), Hermagoras / Mohorjeva, Celovec, Ljubljana, Dunaj.
 18. Klemenčič M., Klemenčič V., 2008, The endeavors of Carinthian Slovenes for their ethnic surviva with/against Austrian governments after World War II: (selected chapters), Hermagoras / Mohorjeva, Klagenfurt, Ljubljana, Wien.
 19. Klemenčič M., Klemenčič V., 2010, Die Kärntner Slowenen und die Zweite Republik: zwischen Assimilierungsdruck und dem Einsatz für die Umsetzung der Minderheitenrechte, Hermagoras / Mohorjeva, Klagenfurt, Ljubljana, Wien.
 20. Klemenčič M., Žagar M., 2004, The former Yugoslavia's diverse peoples: a reference sourcebook. Ethnic diversity within nations, ABC-CLIO, Santa Barbara.
 21. Klemenčič V., 1992, Die geopolitische Lage Sloweniens und seine Offenheit nach Europa, in: Ländliche Räume in Umbruch - Chancen des Strukturwandels, Münchner Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeographie, 37, 99-110.
 22. Komac M., et al. 1999, Protection of Ethnic communities in the Republic of Slovenia, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana.
 23. Komac M., et al. 2004, Percepcija slovenske imigracijske politike, Final Report, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana.
 24. Kržišnik Bukić V., (ed.) 1995, Slovenci v Hrvaški, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana.
 25. Natek K., Natek M., 1998, Slovenija. Geografska, zgodovinska, pravna, politična, ekonomska in kulturna podoba Slovenije, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana.
 26. Nećak D., 1994, Nekaj osnovnih podatkov o usodi nemške narodnostne skupnosi v Sloveniji, Zgodovinski časopis, 47(3), 439-451.
 27. Schnabl B., 2016, Koroška deželna ustava 1849 ter njeni izvori in posledice, Doctoral Dissertation, University of Maribor, Maribor.
 28. Šiftar D., 2016, Razvojne možnosti manjšine v narodnem parku na primeru Porabskih Slovencev, Doctoral Dissertation, University of Ljubljana, Ljubljana.
 29. Štih P., 2005, O modernem (ne)razumevanju in (ne)poznavanju stare zgodovine na primeru ustoličevanja koroških vojvod, [in:] D. Nečak (ed.), Stiplovškov zbornik, Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, Ljubljana, 33-42.
 30. Verska, jezikovna in narodna sestava prebivalstva Slovenije. Popisi 1921-2002, 2003, Posebne publikacije, 2. SURS (Statistični urad Republike Slovenije), Ljubljana.
 31. Zupančič J., 1999, Slovenci v Avstriji / The Slovenes in Austria, Inštitut za geografijo, Ljubljana.
 32. Zupančič J., 2000, Slovenci na Madžarskem, Razprave in gradivo, 36/37, 125-143.
 33. Zupančič J., 2001, Slovenes abroad, [in:] J. Fridl et al. (eds.), National atlas of Slovenia, Rokus, Ljubljana, 127-128.
 34. Zupančič J., 2002, The ethnic development and protection of national minorities in Slovenia, Mosella, 27(1-2), 63-71.
 35. Zupančič J., 2004, Ethnic structure of Slovenia and Slovenes in neighbouring countries, [in:] O. Adamič (ed.), Slovenia: a geographical overview, Association of the Geographical Societies of Slovenia, Založba ZRC, Ljubljana, 87-92.
 36. Zupančič J., 2013, Dunajski Slovenci v perspektivi skupnega slovenskega kulturnega prostora, [in:] R. Vincenc (ed.), Slovenski odnosi z Dunajem skozi čas, (Srednjeevropska znanstvena knjižnica, Bd. 7), Slovenski znanstveni inštitut = Slowenisches Wissenschaftsinstitut and Založba ZRC and Inštitut za narodnostna vprašanja, Dunaj = Wien and Ljubljana, 27-42.
 37. Zupančič J., 2014, Romi in romska naselja v Sloveniji, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana.
 38. Zupančič J., Pipan P., 2012, Slovensko morje in obala: Severni Jadran v geopolitični perspektivi ter problemi razmejevanja med Italijo, Slovenijo in Hrvaško, [in:] O. Darko (ed.), Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana, 13-35.
 39. Zwitter F., 1936, Prebivalstvo na Slovenskem od XVIII. stoletja do današnjih dni, Znanstveno društvo v Ljubljani, Ljubljana.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-2249
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24512249JG.16.015.5802
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu