BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waniak-Michalak Halina (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Porównywalność w czasie informacji o wynikach działalności społecznie odpowiedzialnej firm raportujących według zasad GRI
Comparability of Information on Socially Responsible Activity of Companies Reporting According to GRI Standards
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2017, t. 91, nr 147, s. 129-143, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Ramowe Zasady Raportowania, Raportowanie, Interesariusze
Social Responsibility, Global Reporting Initiative (GRI), Reporting, Stakeholders
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaangażowanie korporacji w działalność społecznie odpowiedzialną (CSR), prowadzenie działalności gospodarczej z poszanowaniem praw pracowniczych, zasad etycznych niesie ze sobą wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa. Działalność CSR można więc traktować jak inwestycję, której efekty powinny być mierzone. Korzyści te wynikają ze wzrostu poziomu oceny firmy przez interesariuszy zaufania społecznego. Jednakże aby wystąpiły pożądane efekty działalności CSR, konieczne jest dostarczenie właściwych informacji klientom, pracownikom, właścicielom. Co więcej, pomiar wyników jest niezbędny dla ustalenia efektywności podjętych działań. Celem artykułu była odpowiedź na pytanie, czy firmy prezentują w raportach CSR te same mierniki w kolejnych raportach i czy jest możliwe porównywanie wyników działalności CSR dla kolejnych lat. Badanie raportów CSR 31 spółek dla dwóch kolejnych edycji raportowania, wykazało, że firmy zmieniają liczbę i rodzaj ujawnianych miar bez wyjaśniania przyczyn dokonywanych zmian, co uniemożliwia porównywanie informacji. (abstrakt oryginalny)

The involvement of corporations in corporate social responsibility (CSR) activities with respect for workers' rights and ethical principles brings tangible benefits to the enterprise. CSR activities can therefore be considered as an investment, the effects of which should be measured. CSR benefits derive from improved assessment of the corporation by the stakeholders and increased social trust. However, in order to achieve the desired results of CSR activities, it is necessary to provide adequate information to customers, employees and owners. Moreover, the measurement of CSR results is necessary to determine the effectiveness of the actions taken. The aim of the article was to answer the question if companies present the same measures in successive CSR reports and whether it is possible to compare the CSR activity results for successive years. Examination of 31 CSR reports for two consecutive editions of the reporting showed that companies change the number and type of disclosed measures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielińska-Dusza, E., Pająk, W. (2012), Metodyczna koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju, "Folia Oeconomica" 265, s. 154-170.
 2. Brammer S., Millington A. (2008), Does it pay to be different? An analysis of the relationship between corporate social and financial performance, "Strategic Management Journal", 29 (12), s. 1325-1343.
 3. Gabrusewicz T. (2010), Rachunkowość społecznej odpowiedzialności w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, C.H. Beck, Warszawa.
 4. Głuszek E. (2013), Wykorzystywanie inicjatyw społecznych w budowaniu atrybutów dobrej reputacji przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 288, s. 22-36.
 5. de Grosbois D. (2016), Corporate social responsibility reporting in the cruise tourism industry: a performance evaluation using a new institutional theory based model, "Journal of Sustainable Tourism", 24 (2), s. 245-269.
 6. Karaszewski R., Karwacka M., Paluszek A. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywy i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 7. Koczar J. (2013), Porównywalność informacji w raportach o społecznej odpowiedzialności biznesu, "Prace naukowe Uniwersytetu we Wrocławiu", 314, s. 52-62.
 8. Krasodomska J., Cho Ch. H. (2017), Corporate social responsibility disclosure, "Sustainability Accounting, Management & Policy Journal", 8 (1), s. 2-19.
 9. Krasodomska, J. (2010), Perspektywy rozwoju informacyjnej funkcji rachunkowości w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", 14, s. 334-341.
 10. Lament M. (2015), Trends in Corporate Social Responsibility (CSR) Reporting, "International Journal of Economic Practices and Theories", 5 (5), s. 503-510.
 11. Leitoniene S., Sapkauskiene A. (2016), Information disclosure in corporate social responsibility reports, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", SKwP, ,88 (144), s. 73-85.
 12. Lulewicz-Sas A. (2015), Pomiar i ocena społecznie odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw - wyniki badań, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 378, s. 158-167.
 13. Marcinkowska, M. (2006), Władztwo korporacyjne w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, [w]: S. Rudolf, (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 409-428.
 14. Marcinkowska, M. (2012), Rachunkowość społeczna - czyli o pomiarze wyników przedsiębiorstw w kontekście oczekiwań interesariuszy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 271, s. 501-525.
 15. Margolis J.D., Walsh J.P. (2001), People and profits? The search for a link between a company's social and financial performance, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ.
 16. Peloza J. (2009), The Challenge of Measuring Financial Impacts From Investments in Corporate Social Performance, "Journal of Management", 35 (6), s. 1518-1541.
 17. Rojek-Nowosielska M. (2006), Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 18. Rok B. (2008), Biznes społecznie odpowiedzialny - teoria i praktyka, Wydawnictwo MSAP, Kraków.
 19. Sethi, S. Prakash. (1975), Dimensions of Corporate Social Performance, "California Management Review", 17 (3), s. 58-64.
 20. Sobczyk M. (2016), W poszukiwaniu wpływu dokonań CSR na wyniki finansowe, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu", 436, s. 261-269.
 21. Szadziewska, A. (2013), Rola rachunkowości w pomiarze efektywności działań, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4, s. 257-277.
 22. Sznajder M. (2013), Korzyści z wdrożenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (z uwzględnieniem koncepcji interesariuszy), "Economics and Management", 2, s. 194-211.
 23. Toppinen A., Korhonen-Kurki K. (2013), Global Reporting Initiative and social impact in managing corporate responsibility: a case study of three multinationals in the forest industry, "Business Ethics: A European Review", 22 (2), s. 202-217.
 24. Tschopp D., Huefner R.J. (2015), Comparing the Evolution of CSR Reporting to that of Financial Reporting, "Journal of Business Ehics", 127, s. 565-577.
 25. Wierciński Sz. (2011), CSR jako przedsięwzięcie biznesowe, "Master of Business Administration" 2 (112), s. 54-67.
 26. Wołowiec T. (2004), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa nową formułą zarządzania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 3, s. 3-11.
 27. Zimara V., Eidam S. (2015), The benefits of social sustainability reporting for companies and stakeholders - Evidence from the German chemical industry, "Journal of Business Chemistry", 12 (3), s. 85-103.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8027
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu