BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Szymon (University of Łódź)
Tytuł
Łódź Accessibility by Public Transport
Źródło
Europa XXI, 2016, vol. 31, s. 61-79, rys., bibliogr. 35 poz.
Tytuł własny numeru
Changing of spatial structure - production and transport issuses
Słowa kluczowe
Transport publiczny, Komunikacja miejska, Analiza przestrzenna
Public transport, Municipal transport, Spatial analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
The article presents the results of research devoted to differentiation of spatial accessibility of Łódź with the assumption that travelers from the Łódź province relocate using public transport. The analysis was conducted on the basis of a full inventory of bus, minibus, tram and railway connections reaching Łódź and 410 stops located within one-hour access isochrone to the region's centre. The research accounts also for the distribution and the number of population of 2,419 towns and localities of the Łódź province. The calculations were based on the two-step floating catchment area method modified for the purposes of research into public transport effectiveness.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albert D.P., Butar F.B., 2005. Estimating the de-designation of single-county HPSAsin the United States by counting naturopathic physicians as medical doctors. Applied Geography, vol. 25, pp. 271-285.
 2. Bartosiewicz B., Marszał T., 2011. Zróżnicowanie przestrzenne dostępności miast i gmin w województwie łódzkim w świetle sieci transportu zbiorowego. Spatial Planning Office of the Łódź province for purposes of Strategy for Łódź Province.
 3. Cervigni F., Suzuki Y., Ishii T., Hata A., 2008. Spatial accessibility to pediatric services. Journal of Community Health, vol. 33(6), pp. 444-448.
 4. Dai D., 2010. Black residential segregation, disparities in spatial access to health care facilities and late stage breast cancer diagnosis in metropolitan Detroit. Health and Place, vol. 16(5), pp. 1038-1052.
 5. Dai D., 2011. Racial/ethnic and socio-economic disparities in urban green space accessibility: where to intervene? Landscape and Urban Planning, vol. 102(4), pp. 234- 244.
 6. Dümmler P., Thierstein A., 2002. The European Metropolitan Region of Zurich - A cluser of economic Clusters?, ERSA Conference, Dortmund, https://mediatum.ub.tum.de/doc/1141850/1141850.pdf [17 August 2015].
 7. Feltynowski M., 2009. Dostępność komunikacyjna jako element rozwoju gmin wiejskich w Łódzkim Obszarze Metropolitarnym [in:] Infrastruktura i ekologia obszarów wiejskich, no. 6, Polish Academy of Sciences branch in Kraków, Kraków: Komisja technicznej infrastruktury wsi, pp. 197- 207.
 8. Gadziński J., 2010. Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania. Biuletyn IGSE i GP UWAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna no. 13, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 9. Guagliardo M.F., Ronzio C.R., Cheung I., Chacko E., Joseph E.J., 2004. Physician accessibility: an urban case study of pediatric providers. Health and Place, vol. 10(3), pp. 273-283.
 10. Hoogendoorn-Lanser S., 2005. Modelling transfers in multimodal trips: explaining correlations. Antwerpen: Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk.
 11. Horowitz A.J., Thompson N.A., 1994. Evaluation of Intermodal Passenger Transfer Facilities. Washington: Federal Highway Administration.
 12. Kowalski M., Wiśniewski S., 2013. Ocena Możliwości realizacji transportu zbiorowego przez miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne w Łodzi na terenie kształtującego się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Transport Miejski i Regionalny, vol. 3, Kraków, pp. 26-32.
 13. Langford M., Fry R., Higgs G., 2012. Measuring transit system accessibility using a modified two-step floating catchment technique. International Journal of Geographical Information Science, vol. 26(2), pp. 193-214.
 14. Langford M., Higgs G., 2006. Measuring potential access to primary healthcare services: the influence of alternative spatial representations of population. The Professional Geographer, vol. 58 (3), pp. 294-306.
 15. Langford M., Higgs G., Radcliffe J., White S.D., 2008. Urban population distribution models and service accessibility estimation. Computers, Environment and Urban Systems, vol. 32(1), pp. 66-80.
 16. Loose W., 2001. Flächennutzungsplan 2010 Freiburg - Stellungnahme zu den verkehrlichen Auswirkungen. Öko-Institut e.V., Freiburg.
 17. Luo W., 2004. Using a GIS-based floating catchment method to assess areas with shortage of physicians. Health and Place, vol. 10, pp. 1-11.
 18. Luo W., Qi Y., 2009. An enhanced two-step floating catchment area (E2SFCA) method for measuring spatial accessibility to primary care physicians. Health and Place, vol. 15, pp. 1100-1107.
 19. Luo W., Wang F., 2003. Measures of spatial accessibility to health care in a GIS environment: synthesis and a case study in the Chicago region. Environment and Planning B: Planning and Design, vol. 30(6), pp. 865-884.
 20. Majewski B., Beim M., 2008. Dostępność komunikacji publicznej w Poznaniu [in:] T. Czyż, T. Stryjakiewicz, P. Churski (eds.), Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej, Biuletyn IGSE i GP UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna no. 3, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, pp.115-124.
 21. Massel A., 2008. Linia dużych prędkości Wrocław/Poznań-Łódź-Warszawa. Technika Transportu Szynowego, vol. 12, pp. 36-41.
 22. McGrail M.R., Humphreys J.S., 2009. Measuring spatial accessibility to primary care in rural areas: improving the effectiveness of the two-step floating catchment area method. Applied Geography, vol. 29, pp. 533-541.
 23. Olszewski P., Dybicz T., Śleszyński P., 2013. Proponowane miary dostępności czasowej w transporcie publicznym. Przegląd Komunikacyjny, vol. 12, pp. 10-17.
 24. Paczkowski K., Budler M., 2012. Funkcjonowanie transportu zbiorowego w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym - wstępne analizy. Łódź: Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.
 25. Pięciński W., 1977. Komunikacja jako czynnik kształtowania miasta. Miasto, no. 1, pp. 13-18.
 26. Łódź Province Development Stategy 2020. Office for Spatial Planning of the Łódź Province, Łódź, 2013.
 27. Pielesiak I., 2012. Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w świetle powiązań infrastrukturalnych. Faculty of Geographical Sciences, Łódź: Łódź University, [Ph.D. thesis].
 28. Radke J., Mu L., 2000. Spatial decomposition, modelling and mapping service regions to predict access to social programs. Geographic Information Sciences, vol. 6, pp. 105-112.
 29. Schakenbos R., LaPaix L., Nijenstein S., Geurs K.T., 2016. Valuation of a transfer in a multimodal public transport trip. Transport Policy, vol. 46, pp. 72-81.
 30. Stępniak M., 2013. Wykorzystanie metody 2SFCA w badaniach dostępności przestrzennej usług medycznych. Przegląd Geograficzny, vol. 85(2), pp. 199-218.
 31. Van Hagen M., 2011. Waiting Experience at Train Stations. University of Twente, Netherlands, [Ph.D. thesis].
 32. Wan N., Zhan F.B., Zou B., Chow E., 2011. A relative spatial access assessment approach for analysing potential spatial access to colorectal services in Texas. Applied Geography, vol. 32, pp. 291-299.
 33. Wang F.H., 2000. Modeling commuting patterns in Chicago, in a GIS environment: a job accessibility perspective. Professional Geographer, vol. 52(1), pp. 20-133.
 34. Wiśniewski S., 2015. Transport Accessibility Differentiation of Cities in Lodz Region. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 35. Wiśniewski S., 2015. Lokalizacja parkingów park&ride w przestrzeni Łodzi. Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, Kraków, vol. 4, pp. 37-45.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7132
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu