BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sońta Wojciech (Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland)
Tytuł
Emission of pollutions and air protection on the Czech-Polish border
Źródło
Central European Review of Economics & Finance, 2017, Vol. 19, No 3, s. 5-17, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Emisja zanieczyszczeń, Zanieczyszczenie powietrza, Polityka klimatyczna, Ochrona środowiska
Pollution emission, Air pollution, Climate policy, Environmental protection
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F65, G11, N90, Q53
summ.
Kraj/Region
Polska, Czechy, Cieszyn
Poland, Czech Republic
Abstrakt
The international community decided that the global temperature cannot rise more than 2°C comparing with the level before the period of industrialisation that the climate changes do not reach a dangerous level. Therefore, EU endeavours to induce the member countries to reduce the emissions. In turn, each of the countries in various areas of functioning of their economies and households seeks reduction of harmful emissions having influence on increase of the temperature in the local scale. In this article there is taken an attempt to present the problem based on the example of the Czech-Polish border and especially on the terrain of Cieszyn city. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dzieje Cieszyna od pradziadów do czasów współczesnych, (2010). Książnica Cieszyńska.
  2. Sońta W. ( 2008 ). Mienie komunalne w Polsce. Zagadnienia prawne i finansowe, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
  3. Ustawa z dnia 27.04. 2001 r. Prawo ochrony środowiska: t.j. Dz.U. 2013, poz.1232.
  4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza: Dz.U. 2012, poz. 914.
  5. Kaczmarczyk M. (2015). Niska emisja - od przyczyn występowania do sposobów eliminacji, Wydawnictwo Geosystem Burek, Kotysa s. c.
  6. http//www. katowice. pios.gov.pl /raporty2014/raport2014.pdf
  7. www.ec.cieszyn.pl
  8. Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.02.2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii. Dostępne na: http//uokik.gov.pl
  9. http://euroregions.org/files/dokuments/Analiza/Analiza_Problemow_ver_ PL30092014_final.pdf
  10. WIOŚ (2015). Stan środowiska w województwie śląskim w 2014 r. Katowice, Biblioteka Monitoringu Środowiska.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-8500
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu