BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Suchowian Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Finansowanie publicznych instytucji kultury w Polsce
Financing of Public Cultural Institutions in Poland
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2010, vol. 9, s. 269-281, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Instytucje kultury, Źródła finansowania, Finansowanie kultury
Public finance, Cultural institutions, Source of financing, Financing of culture
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest ogólne wskazanie aktualnych możliwości pozyskiwania środków na finansowanie przedsięwzięć kulturalnych oraz przedstawienie obecnych kierunków zmian w zarządzaniu i finansowaniu kulturą (według powszechnie przyjętej metodologii). (fragment tekstu)

Culture is an important element of social identification. It influences both a unit and a society and also the economic processes in the society. Cultural institutions - the organizations founded to create and protect the cultural heritage can be financed form different sources depending on the ownership structure. The public cultural institutions are under the protection of the state or local administration units which are their organizers and ensure the sources for their maintenance. The subventions are unfortunately not sufficient and the institutions need to look for other financial sources by taking part in the contests or seeking the private donors. In this work only aspects of financing the public cultural institutions were described. Its aim is to point very generally the possibilities of gaining the additional sources for financing the cultural undertakings and present the current changes in managing and financing the culture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Lis S., Finansowanie kultury z Funduszy Wspólnotowych i Strukturalnych UE 2004- 2013, Oficyna Wydawnicza "PKD", Tarnów 2004.
 2. Mikułowski Pomorski J., Kultura wobec społecznej transformacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 3. Niemczyk A., Marketing w sferze kultury. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 4. Nowak M., Kultura kwitnie, to ją podetnijmy, "Gazeta Wyborcza" 2009, nr 137.
 5. Toeplitz K.T., Aluzje i iluzje, "Polityka" 2009, nr 27.
 6. Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, red. Borowiecki R., Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 7. Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2009.
 8. Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, Dz. U. z 1992 r., nr 68, poz. 341 z poźn. zm.
 9. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 z poźn. zm.
 10. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz. U. z 2001 r., nr 13, poz. 123 z poźn. zm.
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240.
 12. Finansowanie kultury trzeba uniezależnić od polityki, interia.pl/pap
 13. Broszura Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program Kultura (2007-2013).
 14. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013, http://www. mk.gov.pl/.
 15. http://www.mkidn.gov.pl/
 16. http://www.stat.gov.pl/
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu