BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapusta Monika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Instytucja wydalenia ze służby w policji jako konsekwencja kary dyscyplinarnej - wybrane zagadnienia
An Institution of Dismissal from the Police Service as a Consequence of Disciplinary Penalty - Selected Issues
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 2016, nr 77, s. 105-122, tab., bibliogr. 37 poz.
Tytuł własny numeru
Różne wymiary odpowiedzialności prawnej
Słowa kluczowe
Policja, Służba cywilna, Regulacje prawne
Police, Civil service, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie instytucji wydalenia ze służby w Policji, przy czym rozważania dotyczące tego zagadnienia zostały ograniczone do ściśle wybranych i opisanych zagadnień. W tekście zarysowano przebieg postępowania dyscyplinarnego w Policji. Omówiona została istota kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby. Podano przykłady zachowań uzasadniających zastosowanie tej kary. Zwrócono również uwagę na konsekwencje wydalenia ze służby w Policji. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present the institution of dismissal from the police service. Deliberations presented in this paper have been limited to strictly selected and described issues. This includes a description of the disciplinary proceedings in the police and essence of the dismissal from the police service. Moreover, there are some examples of behavior that justifies the use of this penalty. Attention is also paid to the consequences of dismissal from the police service. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baj, Dariusz, Dariusz Bober. 2013. Odpowiedzialność dyscyplinarna policjanta. Legionowo: Centrum Szkolenia Policji.
 2. Czebotar, Łukasz, Zuzanna Gądzik, Aneta Łyżwa, Aneta Michałek, Anna Świerczewska-Gąsiorowska, Mirosław Tokarski. 2015. Ustawa o Policji. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 3. Giętkowski, Radosław. 2013. Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 4. Kotowski, Wojciech. 2012. Ustawa o Policji. Komentarz. LEX.
 5. Kuczyński, Tadeusz. 2012. "Odpowiedzialność funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych za przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi". Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 6.
 6. Maj, Sebastian. 2008. Postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych. Warszawa: LexisNexis. Opaliński, Bartłomiej, Maciej Rogalski, Przemysław Szustakiewicz. 2015. Ustawa o Policji. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 7. Wiszowaty, Edward. 2011. Etyka Policji. Między prawem, moralnością i skutecznością. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁośGraf.
 8. Uchwała SN (7) z 28.9.2006 r., I KZP 8/06, OSNKW 10/06/87.
 9. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 355 ze zm.).
 10. Ustawa z 29.10.2003 r. zmieniająca ustawę o Policji (Dz. U. Nr 192, poz. 1873).
 11. Wyrok TK z 2.9.2008 r., K. 35/06, OTK-A 2008/7/120.
 12. Wyrok NSA (do 31.12.2003 r.) w Warszawie z dnia 25.10.1999 r., II SA 1610/99, LEX nr 47421.
 13. Wyrok NSA z 15.4.2003 r., II SA 452/02, LEX nr 142331.
 14. Wyrok NSA z 4.11.2004 r., II SA 1924/03, LEX nr 158431.
 15. Wyrok NSA z 19.1.2007 r., I OSK 637/06, LEX nr 320611.
 16. Wyrok NSA z 24.9.2009 r., I OSK 702/09, LEX nr 595481.
 17. Wyrok NSA z 16.12.2010 r., I OSK962/10, LEX 745390.
 18. Wyrok NSA z 15.3.2011 r., I OSK 1588/10, LEX nr 1079704.
 19. Wyrok NSA z 16.11.2011 r., I OSK 209/11, LEX nr 1082691.
 20. Wyrok NSA z 31.1.2014 r., I OSK 2687/12, LEX nr 1449900.
 21. Wyrok NSA z 31.1.2014 r., I OSK 2687/12, LEX nr 1449900.
 22. Wyrok NSA z 23.4.2014 r., I OSK 709/13, LEX nr 1574682.
 23. Wyrok WSA w Olsztynie z 26.2.2004 r., I SA 1546/03, LEX nr 708179.
 24. Wyrok WSA w Olsztynie z 16.3.2004 r., II SA 1425/02, LEX nr 697511.
 25. Wyrok WSA w Warszawie z 4.11.2004 r., II SA 3880/03, LEX nr 718244.
 26. Wyrok WSA w Warszawie z 17.1.2006 r., II SA/Wa 1755/05, LEX nr 194440.
 27. Wyrok WSA w Warszawie z 26.2.2007 r., II SA/Wa 2354/06, LEX nr 318265.
 28. Wyrok NSA z 17.7. 2007 r., I OSK 822/06, LEX nr 447262.
 29. Wyrok WSA w Krakowie z 26.11.2008 r., III SA/Kr 803/08, LEX nr 541458.
 30. Wyrok WSA w Warszawie z 21.6.2010 r., II SA/Wa 273/10, LEX nr 643823.
 31. Wyrok WSA we Wrocławiu z 27.10.2010 r., IV SA/Wr 287/10, LEX nr 759127.
 32. Wyrok WSA w Warszawie z 7.1.2013 r., II SA/Wa 1975/12, LEX nr 1325991.
 33. Wyrok WSA w Krakowie z 22.1.2013 r., III SA/Kr 452/12, LEX nr 1274770.
 34. Wyrok WSA w Warszawie z 5.3.2013 r., II SA/Wa 2300/12, LEX nr 1321485.
 35. Wyrok WSA w Poznaniu z 9.10.2013 r., II SA/Po 708/13, LEX nr 1390266.
 36. Wyrok WSA w Łodzi z 10.2.2015 r., III SA/Łd 1038/14, LEX nr 1767116.
 37. Zarządzenie nr 805 Komendanta Głównego Policji z 31.12.2003 r. (Dz. Urz. KGP 2004, Nr 1, poz. 3).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6069
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21379
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu