BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barszowski Sebastian (Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o.)
Tytuł
The Comparison of Selected Legal Aspects of Insurance Products on the Polish and British Markets
Porównanie prawnych aspektów wybranych produktów ubezpieczeniowych na rynku polskim i brytyjskim
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 2016, nr 77, s. 91-104, tab., bibliogr. 32 poz.
Tytuł własny numeru
Różne wymiary odpowiedzialności prawnej
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Ubezpieczenia obowiązkowe, Odpowiedzialność odszkodowawcza, Regulacje prawne
Insurances, Compulsory insurance, Liability for damages, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszej pracy autor podjął się próby porównania prawnych aspektów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego w Polsce i w Anglii. Temat ten jest na tyle złożony, że jeszcze nikt nie dokonał porównania systemów ubezpieczeń tych dwóch krajów. Autor stanął przed nie lada wyzwaniem, którego celem było porównanie polskich regulacji prawnych dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych z brytyjskimi, dzięki czemu można określić stopień rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego, który jest stosunkowo młody w porównaniu z brytyjskim. Cel ten został osiągnięty. Badanie wykazało, że istnieją znaczące różnice między analizowanymi systemami ubezpieczeń, jednak przepisy nie hamują rozwoju ubezpieczeń w żadnym z tych krajów. W początkowej części pracy autor skupił się na historii ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, a następnie przeszedł do porównania systemów obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce i w Anglii. (abstrakt oryginalny)

Author of this thesis has undertaken the research about Polish and English legal system and regulations that are essential for insurance market. This topic is not very popular in literature, because it is hard to find the comparison of Polish and English regulations that establish the conditions on which third party liability vehicle insurance contracts are concluded. That issue is very important to determine the level of development of the Polish insurance market. Before 1989 insurance market in Poland was monopolized by two companies. So it could be said that it is rather young, and may be less developed than English. The aim of that thesis has been achieved. The studies show that there are several significant differences in Polish and English legal system, but regulations do not follow changes of the insurance market in both countries. At the beginning of the thesis the author presented history of risk management and insurances. Next moved to analysis of legal regulations that are essential for compulsory vehicle insurance in Poland and England. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasiński, Antoni. 1996. Ubezpieczenia gospodarcze. Warszawa: Poltext.
 2. Drozdowska-Iwanicz, Małgorzata. 2013. Ubezpieczenia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 3. Jerry, Robert H. II, D.R. Richmond. 2012. Understanding Insurance Law. Fifth edition. Lexis Nexis.
 4. Kowalewski, Eugeniusz. 2006. Prawo Ubezpieczeń Gospodarczych. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
 5. Ludwichowska, Katarzyna. 2011. Kompensacja szkód komunikacyjnych [Traffic Accident Compensation]. Warszawa: Poltext.
 6. Merkin, Robert. M., Jeremy Stuart-Smith. 2004. The Law of Motor Insurance. London: Sweet Maxwell.
 7. Merkin, Robert M., Iain Goldrein, Jonathan Mance. 2012. Insurance Disputes. London: Informa.
 8. Merkin, Robert M., Johanna Hjalmarsson. 2007. Compendium of Insurance Law. London: Informa.
 9. Polish Insurance Market. Statistical analyses and studies. 2013. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 10. Scales, Adam F. 2000. "Man, God and the Serbonian Bog. The Evolution of Accidential Death Insurance". Iowa Law Review 173.
 11. Szczęśniak, Marian 2012 "Historia ubezpieczeń polskich po II wojnie światowej". Cz. 1. "Okres monopolu ubezpieczeń państwowych". Monitor Ubezpieczeniowy 51, grudzień.
 12. Szczęśniak, Marian. 2013. "Historia ubezpieczeń polskich po II wojnie światowej". Cz. 2. "Ubezpieczenia polskie w okresie transformacji". Monitor Ubezpieczeniowy 52, marzec.
 13. Zimoch-Tucholka, Julita, Domański, Zakrzewski, Palinka. 2008 "International Insurance Law And Regulation. Poland". Oceana, April 2008.
 14. Ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/264/2013 z dnia 30 września 2013.
 15. The Act of 18 September 2001 - The Marine Code [Kodeks Morski]. Dz. U. 2001, nr 138, poz. 1545.
 16. The Act of 21 July 2006 on Financial Market Supervision [Ustawa z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym]. Dz. U. 2006, Nr 157, poz. 1119.
 17. The Act of 22 May 2003 on Compulsory Insurance, the Insurance Guarantee Fund, and the Polish Motor Insurance Bureau [Ustawa z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych]. Dz. U. 2003, nr 124, poz. 1152.
 18. The Act of 22 May 2003 on Insurance Activity [Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej]. Dz. U. 2003, nr 124, poz. 1151.
 19. The Act of 22 May 2003 on Insurance Intermediation [Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym]. Dz. U. 2003, nr 124, poz. 1154.
 20. The Act of 23 April 1964 Civil Code [Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 - Kodeks Cywilny]. Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93.
 21. The Consumer Insurance (Disclosure and Representatives) Act 2012, c. 6.
 22. The Financial Services Act 2012, c. 21.
 23. The Financial Services and Market Act 2000, c. 8.
 24. The Insurance Companies (Reserves) Act 1995, c. 29.
 25. The Marine Insurance Act 1906, c. 41.
 26. The Road Traffic Act 1988, c. 52.
 27. The Third parties (Rights against insurance) Act 2010, c. 10.
 28. The Timeshare Act 1992, c. 35.
 29. A Brief History of Insurance; Randmark 40 Insurance Data Platforms. http://www.randmark40. com/index.php?option=com_contentview=articleid=33Itemid=56 [access 18.12.2014, 18: 39].
 30. Equitable Life and Casualty Insurance Company. http://www.equitable.co.uk/about-us/history-and-facts/ [access 13.01.2015, 12: 13].
 31. Polish Insurance Chamber, article based on "185 lat ubezpieczeń gospodarczych w Polsce", Warszawa 1988. https://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/historia_ubezpieczen_-_na_ swiecie_i_w_polsce.pdf [access 10.11.2014, 22: 20].
 32. The Consumer Insurance Act - Interpretation of the law. http://www.out-law.com/page-11391 [access 24.12.2014, 11: 14].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6069
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21378
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu