BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mendecka Karolina (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Klauzula dobra dziecka w konwencji o prawach dziecka i w prawie polskim (wybrane problemy)
The Principle of the Best Interest of the Child in the Convention of the Rights of the Child and in the Polish Law (Selected Problems)
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 2016, nr 77, s. 25-36, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Różne wymiary odpowiedzialności prawnej
Słowa kluczowe
Prawa dziecka, Ochrona praw dziecka, Prawo
Child rights, Protection of children's rights, Law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prawa dziecka należą do najistotniejszych i najbardziej wymagających regulacji zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w ustawodawstwie krajowym. Zarówno w Konwencji o prawach dziecka, jak i w prawie polskim wyrażony został nakaz kierowania się dobrem dziecka. Klauzula dobra dziecka wypełniana jest treścią przez doktrynę oraz judykaturę. Dobro dziecka stanowi wartość nadrzędną, inne dobra i interesy nie powinny mieć pierwszeństwa przed tą zasadą. W przypadku kolizji interesów dobro dziecka powinno mieć znaczenie priorytetowe. Artykuł ten ma na celu przedstawienie kondycji praw dziecka w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli dobra dziecka w świetle Konwencji o prawach dziecka i polskich przepisów. (abstrakt oryginalny)

Children's rights are one of the most important and challenging international and national regulations. The Convention on the Rights of the Child as well as the Polish law explicitly stipulate that the best interest of the child has to be taken as primary consideration. The scope of this principle is defined mainly by the judicatory and the doctrine. The best interest of the child principle is not only primary, but should be superior to other interests and principles. Where a conflict of interests arises, the child's best interest should always be a priority. This article elaborates on the condition of children's rights in Poland, with particular reference to the best interest of the child principle in the light of the Convention on the Rights of the Child and of the Polish legal system. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcarek, Marian. 1988. Prawa dziecka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 2. Balcerzak, Michał. Sebastian Sykuna. 2010. Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć. Warszawa: C.H. Beck.
 3. Leszczyński, Leszek. 1986. Klauzule generalne w stosowaniu prawa. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 4. Leszczyński, Leszek. 2000. Stosowanie generalnych klauzul odsyłających. Kraków: Zakamycze.
 5. Łopatka, Adam. 1991. Konwencja o prawach dziecka a prawo polskie. Warszawa: ZPiM KS.
 6. Łopatka, Adam. 2000. Dziecko. Jego prawa człowieka. Warszawa: PWN Iuris.
 7. Kołodziejski, Stanisław. 1965. "Dobro wspólnych nieletnich dzieci - jako przesłanka orzeczenia rozwodu". Palestra 9.
 8. Kuźniar, Roman. 1992. O prawach człowieka. Idee, instytucje, praktyka. Warszawa: PWN.
 9. Nowacki, Józef. 2003. Studia z teorii prawa. Kraków: Zakamycze.
 10. Piszko, Robert. 2001. "Odesłania, klauzule generalne, luzy decyzyjne". Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1-2.
 11. Radwański, Zbigniew. 2009. Prawo cywilne - część ogólna. Warszawa: C.H. Beck.
 12. Smyczyński, Tadeusz. 1994. Konwencja o prawach dziecka. Wybrane zagadnienia prawne i socjalne. Warszawa: Polski Komitet UNICEF.
 13. Smyczyński, Tadeusz. 1999. Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia. Poznań: PW Ars boni et aequi.
 14. Smyczyński, Tadeusz. 2012. Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa: C.H. Beck.
 15. Wróblewski, Jerzy. 1964. "Przepisy odsyłające". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego 1.
 16. Zieliński, Maciej, Zygmunt Ziembiński. 1988. Uzasadnianie twierdzeń, ocen i norm w prawoznawstwie. Warszawa: PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6069
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21374
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu