BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwiński Grzegorz (Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)
Tytuł
Strony postępowania w świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
A Concept of a Party to Proceedings in the Light of Provisions of the Building Law Act of 7 July 1994
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 2016, nr 77, s. 137-144, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Różne wymiary odpowiedzialności prawnej
Słowa kluczowe
Prawo budowlane, Postępowanie sądowe
Building Code, Legal proceedings
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są prawne problemy dotyczące strony postępowania prawa budowlanego w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Analizowane zagadnienie ma doniosłe znaczenie ze względu na stosowanie prawa przez sądy i organy administracji. Celem niniejszego artykułu jest również zaprezentowanie podstawowych problemów prawnych związanych z wykładnią pojęcia strony postepowania w prawie budowlanym w praktycznym wymiarze. (abstrakt oryginalny)

The subject of the paper concerns legal problems related to a concept of a party to the proceedings in the light of provisions of the building law act of 7 July 1994. The issue which is analysed is of great theoretical and practical importance, especially in the process of applying provisions of the above regulation by courts and administrative offices. The aim of the considerations is also to present basic legal problems connected with interpretation of the concept of a party in a building trial in a practical aspect. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieniek, Gerard, Stanisława Kalus, Zenon Marmaj, Eugeniusz Mzyk. 2005. Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
  2. Dubisz, Stanisław. 2003. Uniwersalny słownik języka polskiego. Tom 4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Dźwiński, Robert, Paweł Ziemski. 2005. Prawo budowlane. Komentarz. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
  4. Radzikowski, Krzysztof. 2005. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 kwietnia 2001 roku, sygn. akt III SA 2996/99. Glosa 2005/3/118.
  5. Siegień, Jerzy, Joanna Kubisiak. 2003. Prawo budowlane. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
  6. Uliasz, Marcin. 2002. "Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, cz. I". Monitor Praw. 18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6069
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21368
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu