BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołowiec Tomasz (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University)
Tytuł
Zasada sprawiedliwości w opodatkowaniu
Rules of Justice in Taxation
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2010, vol. 9, s. 311-323, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Opodatkowanie, Sprawiedliwość, Prawo podatkowe
Taxation, Justice, Tax regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesne systemy podatkowe oparte są o zasady podatkowe, wśród których istotne miejsce zajmuje zasada sprawiedliwości opodatkowania, wyrażająca się w powszechności i równomierności (równości) opodatkowania. Argument sprawiedliwości pozwala uzyskać społeczną akceptację dla zmian (korekt lub reform) w systemie obciążeń fiskalnych. Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze termin "sprawiedliwość" jest oceniany dodatnio, jako odnoszący się do wartości, które obywatel uznaje za dobre w sensie aksjologicznym. Po drugie podatek to świadczenie przymusowe, a każdy przymus ogranicza wolność ludzką, a zatem w swej istocie każdy przymus jest "niesprawiedliwy". Walor sprawiedliwości podatkowej pozwala legitymizować obiektywną konieczność poniesienia przymusowego świadczenia, jak i ewentualność wszczęcia wobec podatnika egzekucji administracyjnej. Sprawiedliwość podatkowa ma dwa aspekty: poziomy i pionowy. Reguła sprawiedliwości poziomej stanowi, że wszystkie podmioty, będące w takich samych warunkach ekonomicznych, muszą być traktowane pod względem podatkowym w taki sam sposób. Zawiera się w tym m.in. zakaz przyznawania przywilejów podatkowych. Natomiast to, co jest w sensie podatkowym "nierówne", musi być "nierówno" opodatkowane (sprawiedliwość pionowa). (fragment tekstu)

Paper presents theoretical issues of chosen theories of justice in taxation. Main target of the paper is to present such taxation rules like: equity, equality, and "leave them as you find them" in a point of view of creating and reform a modern taxation systems in democratic countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Edgeworth F. Y., The Pure Theory of Taxation [w:] Readings in the Economics of Taxation, red. Musgrave R. A., Shoup C. S., Homewood, Illinois, Richard D. Irwin, 1959.
 2. Gajl N., Modele podatkowe. Podatki dochodowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.
 3. Gaudemet P. M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
 4. Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej, ABC, Warszawa 2001.
 5. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2004.
 6. Gordon R. J., Macroeconomics, Little, Brown and Company, Boston MA 1978.
 7. Grądalski F., Wstęp do teorii opodatkowania, SGH, Warszawa 2004.
 8. Grądalski F., System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, SGH, Warszawa 2006.
 9. Gwiazdowski R., Sprawiedliwość a efektywność opodatkowania. Pomiędzy progresją a podatkiem liniowym, CAS, Warszawa 2001.
 10. Kristol I., Two Cheers for Capitalism, New York: Basic Books, 1978.
 11. Krzyzaniak M., Musgrave R. A., The Shifting of the Corporate Income Tax, Johns Hopkins University Press, Baltimore MD,1963.
 12. Mill J. S., Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, t. I, PWN, Warszawa 1966.
 13. Say J. B., Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1960.
 14. Roskamp T., The Distribution of Tax Burden in a Rapidly Growing Economy, "National Tax Journal" 1963, nr 16.
 15. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954.
 16. Stuart C., Cohen A. J., On Progressive Taxation [w:] Classics in the Theory of Public Finance, red. Musgrave R. A., Peacock A. T., St. Martin's Press, New York 1958.
 17. Young H. Peyton, Equity: In Theory and Practice, Princeton 1994.
 18. Wagner A., Finanzwissenschaft, t. I - 1877, t. II - 1880, t. III - 1886, t. IV - 1889.
 19. Wrona B., Wołowiec T., Struktura systemu podatkowego a wzrost gospodarczy, "Folia Oeconomica Bochniensia", "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni" 2007, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu