BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jamroży Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ceny transferowe a ryzyko podwójnego opodatkowania
Transfer Pricing and the Risk of Double Taxation
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2010, vol. 9, s. 324-332, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Podwójne opodatkowanie, Ceny transferowe, Ryzyko podatkowe
Double taxation, Transfer pricing, Tax risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule poddano analizie skutki podatkowe stosowania cen transferowych przez podmioty powiązane. Rozważania koncentrują się wokół aspektów międzynarodowych transfer pricing, tj. stosowania cen transferowych pomiędzy spółkami polskimi i zagranicznymi, wchodzącymi w skład struktury koncernowej (podmioty powiązane). Dokonanie korekty dochodu przez państwo, któremu groziło uszczuplenie wpływów podatkowych, może prowadzić do międzynarodowego podwójnego - w sensie ekonomicznym - opodatkowania przerzuconej części dochodu, tj. zarówno przez podatnika, któremu przypisano dochód, jak i przez podmiot z nim powiązany. W artykule przedstawiono możliwości zmniejszania, a nawet eliminacji ryzyka podatkowego, zwłaszcza poprzez (korespondującą) korektę wysokości podatku w państwie, w którym (przesunięty) dochód faktycznie został wykazany i opodatkowany. (fragment tekstu)

This paper aims to analyze the tax consequences of transfer pricing between associated enterprises in cross-border transactions. The income adjustment made in only one country can result in international economic double taxation of the transferred part of income, that is both at the level of enterprise whom the income has been attributed to and at the level of the associated enterprise. The risk of double taxation is essentially lowered, although not always eliminated, in transactions between associated enterprises from EU Member States, for the possibility of the corresponding adjustment to income in the other country where the transferred income had been actually taxed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bem R., Ceny transferowe, "Przegląd Podatkowy" nr 1, 1997, s. 1, 10-12.
  2. Brzeziński B., Skutki stosowania cen transferowych w świetle unormowań europejskiego prawa podatkowego, "Monitor Podatkowy" nr 7, 1997, s. 193-197.
  3. Gumola M., Drugostronna korekta cen transferowych, "Przegląd Podatkowy" nr 12, 2006, s. 35-46.
  4. Jamroży M., Korekty cen transferowych, Vademecum Doradcy Podatkowego (publikacja elektroniczna), aktual. 2009.
  5. Jamroży M., Ceny transferowe w planowaniu podatkowym, Verlag Dashofer, Warszawa 2005.
  6. Jamroży M., Przeciwdziałanie skutkom stosowania cen transferowych, "Glosa" nr 11, 1999, s. 1-4.
  7. Krasnodębski R., Opodatkowanie podmiotów powiązanych - w umowach zagranicznych, "Glosa" nr 5, 1998, s. 1-8.
  8. Sojak S., Ceny transferowe. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2001, s. 11.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu