BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ofiarska Małgorzata (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Opinions of the Regional Accounting Chambers regarding the documents on the financial activity of the metropolitan union
Źródło
Central European Review of Economics & Finance, 2017, Vol. 19, No 3, s. 57-75, bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe
Regionalne izby obrachunkowe, Prawo finansowe, Ustawa o finansach publicznych
Regional chambers of accounts, Financial law, Act on Public Finance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H70, H79
summ.
Abstrakt
Except for one provision, the Act on RACs does not specify the rules and procedure of issuing the RACs' opinions on the documents drawn in the course of financial activity of these unions. In this regard, the provisions of the Public Finance Law and Act on RACs apply, setting out the limits of the RACs' opinion-making activity. The subjects of the opinions are the following: draft resolutions, periodical information and reports, recovery proceedings programmes, other financial documents. In general, the opinions issued by RACs do not contain any content binding for their recipients, but in certain situations specific obligations arise, e.g. to present opinion in a proper term to the proper body, making correction to previously prepared financial documents. In one case the negative opinion revokes the entitlement of the decision-making body of the metropolitan union to adopt the budgetary resolution. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act of 27 August 2009 on Public Finance Law, consolidated text Dz.U. of 2016 item 1870 as amended.
 2. Act of 5 June 1998 on District Self-Government, consolidated text Dz.U. of 2016 item 814 as amended.
 3. Act of 5 June 1998 on Voivodship Self-Government, consolidated text Dz.U. of 2016 item 486 as amended.
 4. Act of 6 September 2001 on access to public information, consolidated text Dz.U. of 2016, item 1764 as amended.
 5. Act of 7 October 1992 on Regional Accounting Chambers, consolidated text Dz.U. of 2016 item 561 as amended.
 6. Act of 8 March 1990 on Commune Self-Government, consolidated text Dz.U. of 2016 item 446 as amended.
 7. Act of 9 October 2015 on metropolitan unions, Dz.U. of 2015, item 1890 as amended.
 8. Bańko M. ed. (2003). Wielki Słownik wyrazów obcych PWN. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN SA.
 9. Bańko M. ed. (2005). Wielki Słownik wyrazów bliskoznacznych PWN. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN S.A.
 10. Bańko M. ed. (2007). Słownik języka polskiego, v. 3. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 11. Bitner M. (2016). Prawne instrumenty ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 12. Chruściel J., Kotowski J. (2012). Absolutorium samorządowe w rozstrzygnięciach kolegiów regionalnych izb obrachunkowych w 2012 r. oraz w dotychczasowym orzecznictwie sądów administracyjnych. Finanse Komunalne, 11, 58-74.
 13. Decision by Voivodship Administrative Court in Kielce, dated October 30, 2013, I SA/Ke 554/13, LEX no. 1426536.
 14. Decision by Voivodship Administrative Court in Łódź dated December 4, 2015, I SA/Łd 1232/15, Legalis no. 1388099.
 15. Decision by Voivodship Administrative Court in Łódź dated December 4, 2015, I SA/Łd 1231/15, Legalis no. 1388098.
 16. Decision by Voivodship Administrative Court in Szczecin dated June 23, 2013, I SA/Sz 519/16, Legalis no. 1547130.
 17. Decision by Voivodship Administrative Court in Szczecin dated October 29, 2015, I SA/OI 338/15, Legalis no. 1388235.
 18. Decision by Voivodship Administrative Court in Szczecin, dated March 12, 2008, I SA/Ke 1160/07, LEX no. 505320.
 19. Decision by Voivodship Administrative Court in Wrocław, dated June 21, 2006, IV SA/Wr 432/05, OwSS 2008, no. 1, p. 20.
 20. Dolnicki B. (2016). Samorząd terytorialny. Warszawa: Wolters Kluwer.
 21. Dubisz S. ed. (2003). Słownik języka polskiego, v. 3. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 22. Gonet W. (2013). Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
 23. Gorgol A. (2014a). Commentary on Article 238. In P. Smoleń (Ed.), Ustawa o finansach publicznych [Public Finance Law]. Comment. Warszawa: C.H. Beck.
 24. Gorgol A. (2014b). Commentary on Article 246. In P. Smoleń (Ed.), Ustawa o finansach publicznych [Public Finance Law]. Commentary. Warszawa: C.H. Beck.
 25. Grzegorzewski P. (2004). Regionalne izby obrachunkowe w świetle nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych z 24 lipca 2003 roku. Finanse Komunalne, 3, 5-15.
 26. Jurewicz D. (2015). Opinie regionalnych izb obrachunkowych. In A. Borodo (Ed.), Słownik finansów samorządu terytorialnego. Toruń: Dom Organizatora.
 27. Leńczuk J. (2014). Comment on Article 230a. In P. Smoleń (Ed.), Ustawa o finansach publicznych [Public Finance Law]. Comment. Warszawa: C.H. Beck.
 28. Ofiarska M., Ofiarski Z. (2013). Opinie regionalnych izb obrachunkowych jako narzędzie oddziaływania na organy jednostek samorządu terytorialnego. In Krawczyk R.P., Stec M. (Eds.), Samorząd - finanse - nadzór i kontrola. XX- lecie regionalnych izb obrachunkowych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 29. Resolution of Minister of Finance of 10 January 2013 on long-term financial forecast for LGUs, consolidated text Dz.U. of 2015 item 92 as amended.
 30. Resolution of RAC in Bydgoszcz dated June 4, 2004, XIV/16/04, LEX no. 1724745.
 31. Resolution of RAC in Katowice, dated January 13, 2016, 9/I/2016, Legalis no. 1428686.
 32. Resolution of RAC in Lublin dated June 26, 2012, 70/2012, OwSS 2013, no. 1, p. 106.
 33. Resolution of RAC in Opole, dated August 8, 2012, 17/29/2012, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 2012, no. 5, p. 87.
 34. Resolution of RAC in Rzeszów dated August 9, 2011, XVII/3715/2011, Legalis no. 1259923.
 35. Resolution of RAC in Warsaw dated May 25, 2011, 178/K/11, LEX no. 1726167.
 36. Resolution of RAC in Wrocław, dated February 18, 2015, 16/2016, Legalis no. 1370560.
 37. Resolution of RAC in Zielona Góra dated September15, 2010, 299/2010, LEX no. 1725683.
 38. Salachna J. M. (2010). Informacje oraz sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. In Salachna J. M. (Ed.), Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego - od projektu do sprawozdania. Gdańsk: ODDK.
 39. Salachna J. M. (2013). Commentary on Article 23. In Ruśkowski E., Salachna J.M. (Eds.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny. Gdańsk: ODDK.
 40. Sawicka K. (2013a). Opinie regionalnej izby obrachunkowej dotyczące wieloletniej prognozy finansowej. In Miemiec W., Sawicka K., Miemiec M. (Eds.), Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Warszawa: Wolters Kluwer.
 41. Sawicka K. (2013b). Rola regionalnych izb obrachunkowych w procedurze uchwalania i kontroli wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Przegląd Prawa i Administracji, 93, 49-71.
 42. Srocki S. (2014). Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument stabilizacji finansowej samorządu - zagadnienia prawne. Finanse Komunalne, 12, 5-14.
 43. Walasik A. (2011). Wątpliwości dotyczące wieloletniej prognozy finansowej. Samorząd Terytorialny, 1-2, 43-50.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-8500
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu