BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budziewicz-Guźlecka Agnieszka (University of Szczecin Faculty of Management and Economics of Services Department of Economic Policy and Social Economy)
Tytuł
Role of the Sharing Economy in the Contemporary Economy
Rola gospodarki współdzielenia we współczesnej gospodarce
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 27-36, tab., fig., bibl.13 poz.
Słowa kluczowe
Współdziałanie przedsiębiorstw, Gospodarka, Współpraca, Prosument
Cooperation of enterprises, Economy, Cooperation, Prosumer
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O11 , O35
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano istotę i rolę gospodarki współdzielenia. Gospodarka współdzielenia zawdzięcza swój dynamiczny rozwój w ostatnich latach gwałtownemu rozwojowi technologii: komunikacji społecznościowej, technologiom mobilnym oraz portalom wspierającym bezpośrednią współpracę ludzi. W artykule zaprezentowano rolę młodzieży, jako obecnych i przyszłych prosumentów w gospodarce współdzielenia. Pokolenie, które obecnie dorasta otoczone tak powszechnie i dynamicznie rozwijającymi się technikami i technologiami przesyłu informacji będzie bardzo świadomym prosumentem na rynku.(abstrakt oryginalny)

The article presents the essence and role of the sharing economy. Sharing economy owe its rapid development in recent years, the fast development of technologies like social communications, mobile technologies and portals supporting direct cooperation of people. The article presents the role of youth as current and future prosumers in sharing economy. The generation that is currently growing up surrounded by so widely and rapidly developing techniques and technologies of information transfer will be a very aware prosumer on the market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Botsman (2013). Retrieved from: https://www.fastcoexist.com/3022028/the-sharing-economy-lacks-a-shared-definition.
 2. Drab-Kurowska, A. (2010). Poziom technologii informatycznych w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 5711, 153-160.
 3. Hern, A. (2015). Why the term Sharing economyfńeeds to die. Retrieved from: https://www.the guardian.com/technology/2015/oct/05/why-the-term-sharing-economy-needs-to-die.
 4. https://www.parp.gov.pl/images/P ARP _publications/pdf/22522.pdf, p. 115.
 5. http://www.pwc.pl/pl/pdf/technologie-mobilne-raport-pwc. pelf, p. 49.
 6. Communication of the Commission to the European Parliament, Council, European Economic and Social Committee and the Committee of Regions. European progranune for the sharing economy, Brussels, 2.6.2016. COM(2016) 356 final.
 7. Communication of the Commission to the European Parliament, Council, European Economic and Social Committee and the Committee of Regions of 6 May 2015. https://mac.gov.pl/files/komunikat_ komisji_ europejskiej_ strategia jednolitego_ rynku_ c yfrowego.pdf.
 8. Szul, E. (2013). Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów - uwarunkowania i przejawy. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 31, 347-358.
 9. Tapscott, D., Williams, A.D. (2008). Wikinomia. O globalnej współpracy, która wszystko zmienia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 10. Toffler, A. (1997). Trzecia fala. Warszawa: PIW.
 11. Wardzała, J. (2013). Młodzi konsumenci wobec nowych mediów - racjonalne zakupy czy fascynacja technologią? Forum Socjologiczne, 4.
 12. Wardzała, J. (2015). Zmiany w postrzeganiu roli młodzieży we współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym, Konsumpcja jako forma komunikacji społecznej. Nowe paradygmaty i konteksty badawcze, Prace Naukowe UE, 414.
 13. Zgiep, Ł. Sharing economy jako ekonomia przyszłości. Retrieved from: http ://www.lazarski.pl/fileadmin/user _upload/dokumenty I czasopisma/mysl-ekonomiczna-polityczna/2014/MEiP _ 4_9 _2014_Zgiep.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu