BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Iwona (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Controversy over the Algorithm of Distribution of the School Education Component of the General Subvention
Źródło
Central European Review of Economics & Finance, 2017, Vol. 20, No 4, s. 17-34, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie szkolnictwa, Szkolnictwo państwowe, Finanse lokalne, Finanse publiczne, Subwencje
Financing of education, State education, Local finance, Public finance, Subsidies
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H7,G2, I2
summ.
Abstrakt
The school education component of the general subvention is the transfer of funds from the state budget to local self-government units in order to supplement their own income. The algorithm for the distribution of these funds, annually established by the Minister of National Education, creates legal and financial controversy in local self-government environment. The calculations based purely on algorithmic distribution of available public funds seem to be an inadequate form of financial planning especially when confronted with the development of finance as a discipline. Therefore, the aim of this article is to assess the construction of the algorithm for the distribution of the school education component of the general subvention with regard to three aspects, which have not been widely discussed: 1. Algorithm and financial security of the systemic changes in education; 2. Algorithm and indebtedness of local self-government units; 3. Algorithm and the unconstitutional rule of earmarking the funds transferred as the school education component of the general subvention to a specific goal. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Filipiak B. Z., Zioło M. (eds.) (2016). Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi. Difin, Warszawa.
 2. Guziejewska B. (2008). Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego. Teoria a praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Heciak S. (2014). Finanse i rachunkowość sektora publicznego. Presscom, Wrocław.
 4. Kluza K. (2015). Innowacje finansowe w jednostkach samorządu terytorialnego na skutek wejścia w życie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Nukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 238.
 5. Kosikowski C., Salachna J.M. (ed.) (2012). Finanse samorządowe. Wolters Kluwer, Warszawa, p. 252.
 6. Kowalska I. (2010). Finansowanie ze środków publicznych edukacji na wsi. Wydawnictw. SGGW, Warszawa.
 7. Lachiewicz W. (2010). Prawo o dotacjach - zarys systemu po reformie finansów publicznych. In: W. Lachiewicz (ed.), Finanse publiczne. Praktyka stosowania nowej ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych (p. 431). C. H. Beck, Warszawa.
 8. Lachiewicz W., Legutko M., Winiarz M. (2006). Udzielanie dotacji z budżetów samorządów ze wzorami dokumentów, komentarzem i orzecznictwem. Municipium, Warszawa.
 9. Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego (2016). Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Łódź.
 10. Niewiadomski Z. (2001). Samorząd terytorialny, ustrój, gospodarka. Branta, Bydgoszcz - Warszawa.
 11. Opinia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w sprawie projektu budżetu państwa na rok 2017 w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty bazowej dla nauczycieli. [Opinion of the National Section of Education "Solidarity" concerning the draft state budget for 2017 and the school education component of the general subsidy to local self-government units and the base amount for teachers.] (2016). Gdańsk.
 12. Owsiak S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa.
 13. Podgórska M., Klimkowska J. (2013). Matematyka finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Ranking gmin 2017 na podstawie danych podatkowych za 2015 r. według stanu na dzień: 30.06. 2016. [Ranking of Municipalities based on tax revenue data from 30 June 2016] PAP samorząd.
 15. Ross S.A., Westerfield R.W., Jaffe J. (1999). Corporate Finance. Irwin/McGraw-Hill.
 16. Sołtyk P., Dębowska-Sołtyk M. (2016). Finanse samorządowe, Difin, Warszawa.
 17. Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez JST za lata 2014 [Report on the activities of regional accounting chambers and implementation by the local self-government for the years 2014] (2015). Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa.
 18. Szambelańczyk J. (2014). Finanse wobec problemów teorii i praktyki bankowości w Polsce. In: J. Czekaj, S. Owsiak (ed.), Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, PWE, Warszawa.
 19. Wyrok TK z 18 września 2006 r. K 27/05. [Constitutional Court, Judgement of 18 Sept. 2006]
 20. Ziółkowska W. (2012). Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie. Wydawnictwo WSB, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-8500
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu