BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pohulak-Żołędowska Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Państwo w roli innowatora
The State as Innovator
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 2 (962), s. 43-54, bibliogr. 16 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Państwo, Polityka innowacyjna państwa, Koopetycja
State, State innovation policy, Coopetition
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O11, O32, H41
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule uzasadniono tezę, że dynamika innowacji przełomowych jest zdeterminowana aktywnością państwa w finansowaniu nakładów na badania i rozwój. Państwo musi wspierać proces innowacyjny również finansowo, wtedy gdy rynki są niekompletne lub nie funkcjonuje kapitał wielkiego ryzyka. Polityka innowacyjna państwa powinna służyć urzeczywistnianiu koncepcji zrównoważonego rozwoju i rozwijaniu współpracy między uczestnikami procesu innowacyjnego. (abstrakt oryginalny)

The article shows that breakthrough innovation is improved when the State actively finances R&D. The State must financially support the innovation process when the markets are incomplete or when high-risk capital does not come through. The State's innovation policy should serve to realise the concept of sustainable development and foster cooperation between participants in the innovation process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acs Z.J., Carlsson B., Karlsson Ch. [1999], Entrepreneurship, Small and Medium - Sized Enterprises, and the Macroeconomy, Cambridge University Press, Cambridge.
 2. Castells M., Himanen P. [2009], Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 3. Christensen C.M. [2010], Przełomowe innowacje, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
 4. Czakon W. [2009], Koopetycja - splot tworzenia i zawłaszczania wartości, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 5. Czarnitzki D., Fier A. [2002], Do Innovation Subsidies Crowd out Private Investment? Evidence from the German Service Sector, ZEW Discussion Papers, nr 02-04, http:// econstor.eu/bitstream/10419/24802/1/dp0204.pdf (data dostępu: 23.10.2016).
 6. Dagnino G.B., Yami S., Le Roy F., Czakon W. [2008], Strategie koopetycji - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej?, "Przegląd Organizacji", nr 16.
 7. Etzkowitz H. [2008], The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action, Routledge, New York-London.
 8. Kołakowski L. [1990], Cywilizacja na ławce oskarżonych, Res Publica, Warszawa.
 9. Mazzucato M. [2014], The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths, Anthem Press, London.
 10. Oslo Manual [2005], European Commission, Eurostat, http://www.oecd.org/science/ inno/2367580.pdf (data dostępu: 10.05.2015).
 11. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future [1987], www.un-documents.net/our-common-future.pdf (data dostępu: 23.10.2016).
 12. Rodrik D [2011], Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, inwestycje i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 13. Stępnicka N. [2013], Koncepcja twórczej destrukcji J.A. Schumpetera a wyzwania współczesnej gospodarki, www.ue.katowice.pl/fileadmin/-migrated/content-uploads/3_N. Stepnicka_Koncepcja_tworczej_destrukcji...pdf (data dostępu: 23.10.2016).
 14. Vaitheeswaran V. [2007], Something New under the Sun: A Special Report on Innovation, The Economist.
 15. The World Competitiveness Report 1994 [1994], World Economic Forum, Lausanne.
 16. Zorska A. [2011], Koncepcja twórczej destrukcji J.A. Schumpetera i jej odniesienie do przemian gospodarczych w dobie obecnej rewolucji naukowo-technicznej [w:] Chaos, czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce, red. A. Zorska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0962.0203
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu