BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Proniewski Marek (University of Białystok, Poland)
Tytuł
Cohesion of the European Regional Space
Źródło
Europa XXI, 2016, vol. 30, s. 23-40, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Territorial Uncertainty as a Challenge for Regional Policy in Europe
Słowa kluczowe
Gospodarka, Spójność społeczna, Polityka spójności, Rozwój regionalny, Wskaźnik rozwoju społecznego, Infrastruktura transportu
Economy, Social cohesion, Cohesion policy, Regional development, Human Development Index (HDI), Transport infrastructure
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
The purpose of the EU cohesion policy is to reduce disparities at the level of economic, social and spatial development of the underdeveloped regions. The Europe 2020 Strategy establishesmore growth- and innovation-oriented investments. The main objective of this paper is to analyze and evaluate the differences and dynamics of the EU regions at the NUTS 2 level, characterized by the selected variables in the economic, social and territorial accessibility (transport infrastructure) area to determine the clusters of different levels of disparities in the EU regions (HDI) and transport infrastructure as well as to examine their interdependence. Calculations were based on statistical data acquired from Eurostat databases. The results confirm a distinctively clear inequality of economic development in the European regional space between Central and Eastern Europe as well as Northern and Western Europe regions, with the highest growth of dynamics identified in the regions of the countries that joined the EU in 2007 and 2004. The analysis also identifies the European regions with a high level of spatial cohesion (accessibility) and validates the thesis about the presence of interdependence between the EU regional development and spatial cohesion (accessibility) of the regions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agenda Terytorialna Unii Europejskiej 2020, 2011. www.vati.hu/territorialagenda /TA2020_PL.doc [1 October 2015].
 2. Gorzelak G., 2007. Polityka spójności Unii Europejskiej: od entuzjazmu do wątpliwości.Opolskie Roczniki Ekonomiczne, vol. 17, Opole: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 3. Gorzelak G., 2009. Uwagi nt. dokumentu UE Green Paper on Territorial Cohesion Turning teritorial diversity into strength [in:] A. Baucz, M. Łotocka, P. Żuber (eds.) Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 4. Grosse T.G., 2008. Czy polityka spójności może być bardziej innowacyjna? Samorząd Terytorialny, vol 6.
 5. INTERCO, 2011. Indicators of territorial cohesion.
 6. ESPON, https://www.espon.eu /export/sites/default/Documents/Projects/ScientificPlatform/Interco/INTERCO_DFR_Main-Report.pdf [1 October 2015].
 7. European Commision, 2014. Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/6cr_pl.pdf, [1 October 2015].
 8. Proniewski M., 2012. Rozwój regionów peryferyjnych w Unii Europejskiej. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
 9. Strahl D., 2003. Spójność ekonomiczna regionu Dolnego Śląska, Vedecka Pojednani - Wissenschaftliche Abhandlungen, Prace Naukowe, Liberec, vol. IX.
 10. Szlachta J.,2011. Polityka Spójności Unii Europejskiej po kryzysie [in:] Z. Strzelecki (ed.) Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego, Warszawa: SGH.
 11. Szlachta J., 2011. Spójność terytorialna traktatowym wymiarem polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Prace i materiały instytutu rozwoju gospodarczego, Warszawa.
 12. Szlachta J., 2012. Strategia Europa 2020 a europejska polityka spójności po 2013. http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/publikacje/Documents/pim88_9.pdf [1 October 2015].
 13. TERCO, 2012. European Territorial Co-operation as a Factor of Growth, Jobs and Quality of Life, Main Report. ESPON, http://www.esponterco.eu/media/raporty/terco_ final_report_main_report.pdf [1 October 2015].
 14. Zaucha J., Komornicki T., 2010. Spójność terytorialna, jako proces integrowania polityki rozwoju wobec terytorium, Sopot: Instytut rozwoju http://www.instytut-rozwoju.org/WP/IR_WP2014_03.pdf [1 October 2015].
 15. Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej, 2008. Bruksela http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/consultation/terco/paper_terco_pl.pdf [1 October 2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7132
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu