BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krysiński Marcin (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Mierniki rozwoju gospodarczego - ich zróżnicowana wartość diagnostyczna i prognostyczna na przykładzie wybranych państw tzw. nowej Unii
Business Processes Factors - their Diversity Diagnostic and Prognostic Value on the Example of Selected Countries in New Union
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 22, s. 11-24, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Rozwój społeczno-gospodarczy, Procesy gospodarcze, Mierniki wzrostu gospodarczego
Economic development, Social economic development, Economic process, Economic growth indicators
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy problematyki pomiaru procesów gospodarczych w wymiarze makroekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem ich efektów rozwojowych. W części teoretycznej przedstawiono ujęcia definicyjne pojęcia proces gospodarczy, w tym proces rozwoju oraz związane z tym pojęciem kategorie rozwoju gospodarczego i rozwoju społeczno-gospodarczego. W tej części omówiono także mierniki procesów rozwoju, ich klasyfikację oraz syntetycznie zaprezentowano strukturę wybranych instrumentów tego rodzaju. W części empirycznej dokonano analizy wyników pomiaru poziomu rozwoju społecznogospodarczego Polski i wybranych państw "nowej Unii": Czech, Cypru, Litwy, Malty, Słowenii i Węgier, przy pomocy dwóch mierników ilościowych (PKB (PSN) pc i DNB oraz dwóch mierników jakościowych (HDI i SLI), pod kątem wartości diagnostycznej i prognostycznej osiągniętych przy ich pomocy wyników. Wnioski wyprowadzone z analizy sformułowano w podsumowaniu. (abstrakt oryginalny)

The article addresses the issues of measuring the economic processes in the macroeconomic dimension, with particular emphasis on the developmental effects. In the theoretical part, it presents the definition of the concept recognized the economic process, including the development process and the related concept of categories of economic development and socio-economic development. This section also discusses the measures of development processes, their classification and synthetically presents the structure of the instruments of this kind. In the empirical part author presents the results of measuring the level of socioeconomic development Polish and selected countries of the "new EU": Czech Republic, Cyprus, Lithuania, Malta, Slovenia and Hungary, with the help of two quantitative measures (GDP (PPS) pc and GNI and two measures of quality (HDI and SLI) for diagnostic and prognostic value achieved with their help results. The conclusions drawn from the analysis formulated in the summary. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arndt H. W. (1987), Economic development. The history of an idea, Wyd. The University of Chicago Press, Chicago.
 2. Dziekoński K,. Jurczuk A. (2006), Rola narzędzi informatycznych w zarządzaniu procesowym [w:] Kowalczewski W., Nazarko J. (red.), Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 3. Fiszeder P., Rowiński S. (2012), Modelowanie zależności pomiędzy wybranymi procesami makroekonomicznymi a Warszawskim Indeksem Giełdowym, "Ekonomia i Prawo" nr 3.
 4. Gabryelczyk R. (2006), ARIS w modelowaniu procesów biznesu, Difin, Warszawa.
 5. Kawala P. (2012), Mierniki rozwoju gospodarczego, czyli jak obiektywnie mierzyć świat, "Analiza Unia Europejska org."
 6. Kędzior Z. (2003), Metodologiczne aspekty badania jakości życia [w:] Jakość życia w regionie, J. Karwowskiego (red), US, PAN, Szczecin.
 7. Kubiczek A. (2014), Jak mierzyć dziś rozwój społeczno-gospodarczy krajów?, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 2.
 8. Lofland J., Snow D., Anderson L., Lofland L. (2009), Analiza układów społecznych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 9. Nowosielski S. (2012), Orientacja procesowa w organizacjach - teoria i praktyka [w:] A. Stabryła, S. Wawak (red.), Metody badania i modele rozwoju organizacji, Mfiles, Kraków.
 10. Przesmycka-Kamińska J. (2007), Nierówności interpersonalne z punktu widzenia neuropsychologii i polityki społecznej w dobie gospodarki opartej o wiedzę, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 10.
 11. Smaga M. (2012), Czynniki wzrostu gospodarczego [w:] M. Smaga, T. Włudyka (red), Instytucje gospodarki rynkowej, Warszawa.
 12. Staudt K.(1991), Managing Development: State, Society and International Contexts, Wyd. Newbury Park, California.
 13. Szymczak M. (1988), Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, t. II, Warszawa.
 14. Zielenkiewicz M. (red.) (2013), Struktura sfery realnej gospodarek narodowych w UE a poziom dobrobytu. Raport z badań zrealizowanych w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS4/04718, Narodowe Centrum Nauki, Sopot.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu