BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Himstedt Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Czynniki warunkujące poziom bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 2005-2015 - model poziomu bezrobocia
The Determinants that Contribute to Level of the Registered Unemployment in Poland in the Years 2005-2015 - the Model of the Level of Unemployment
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 22, s. 25-46, tab., rys., wykr., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Popyt na pracę, Analiza danych statystycznych, Analiza ekonometryczna
Unemployment, Labour demand, Statistical data analysis, Econometric analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza problematykę bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 2005-2015. Zawiera propozycję wskaźników, kształtujących popyt na rynku pracy, których analiza ekonometryczna pozwoli określić poziom bezrobocia rejestrowanego w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The article refers to registered unemployment problems in Poland in 2005-2015 years. It will allow us to determine shaping the demand on the labour market. The econometric analysis of these indicators will allow to determine the level of unemployment registered in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baltagi Badi H. (2011), Econometrics. Fifth Edition, Springer Texts in Business and Economics, New York.
  2. Gajda J.B. (2004), Ekonometria, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
  3. Gładysz B., Mercik J. (2007), Modelowanie ekonometryczne. Studium przypadku, wyd. II, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
  4. GUS, www.stat.gov.pl.
  5. Kufel T. (2004), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Musielak-Linkowska M. (2007), Cel inflacyjny w Polsce: założenia i realizacja, CeDeWu, Warszawa.
  7. NIST, National Institute of Standards and Technology, Statistical Engineering Division, http://www.itl.nist.gov/div898/software/dataplot.html/refman1/auxillar/jarqbera.htm.
  8. Statystyka, http://www.statystyka-zadania.pl/wspolczynnik-korelacji-liniowej-pearsona.
  9. Wiśniewski J.W. (2009), Mikroekonometria, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu