BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanisławski Robert (Politechnika Łódzka), Trębska Joanna (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Rola zasobów w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście innowacji otwartych - wymiar empiryczny
The Role of Resources in the Development of Small and Medium-Sized Enterprises in the Context of Open Innovation - Empirical Dimension
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 2, s. 133-155, tab., rys., bibliogr. 27 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie humanistyczne i publiczne
Słowa kluczowe
Otwarte innowacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Otoczenie organizacji
Open innovation, Small business, Organisation environment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest dokonanie prezentacji badań własnych dotyczących zasobów i ich roli w rozwoju innowacyjnych MŚP w Polsce z uwzględnieniem znaczenia innowacji otwartych (open innovation). (fragment tekstu)

Open innovation includes a mutual exchange of knowledge between the organization and the environment. They play an increasingly important role in the process of developing innovative small and medium enterprises. They are significantly involved in the cooperation with many entities in the environment. The environment is a buffer for enterprises to acquire the necessary resources. The need of their supplement is the result of the resources lack and opportunities created in this area. It is noteworthy that between the use of internal and external resources and innovative development there are a number of dependencies, among others - concerning the impact of their particular types on the discussed development. For this purpose, several important hypotheses have been verified in this article. The article was based on research project titled "The concept of 'open innovation' in small and medium-sized enterprises - models, trends and determinants of development" financed by the National Center for Science granted under decision No. DEC-2012/07 / B / HS4 / 03085. The purpose of this article is to present own research on resources and their role in the development of innovative SMEs in Poland, taking into account the importance of open innovation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki R., Kwieciński M. (2003) (red.), Monitorowanie otoczenia: przepływ i bezpieczeństwo informacji w stronę inteligencji przedsiębiorstwa, Zakamycze, Kraków.
 2. Chesbrough H. (2003), Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Massachusetts.
 3. Chesbrough H. (2006), Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape, Harvard Business School Press, Massachusetts.
 4. Chodyński A. (2011), Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego, Kraków.
 5. Dziuba D. (2000), Gospodarki nasycone informacją i wiedzą, Podstawy ekonomii sektora informacyjnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 6. Gołębiowski T. (2001), Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa.
 7. Hall R. (1993), A Framework Linking Intangible Resources and Capabilities to Sustainability Competitive Advantages, "Strategic Management Journal", nr 14.
 8. Hamrol A. (1998), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 9. Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" nr 4/1968.
 10. Koźmiński A., Jemielniak D. (2008), Zarządzanie od podstaw, WAiP Warszawa.
 11. Kreft Z. (2005), Sukces organizacji: ujęcie zasobowe i procesowe, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 12. Laursen K., Salter A. (2004), Searching High and Low: What Types of Firms in Universities as a Source of Innovation?, "Research Policy", nr 33.
 13. Lichtarski J. (red.) (2001), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 14. Machaczka J. (2001), Podstawy zarządzania, Wydawnictwo AE, Kraków.
 15. Marek S., Białasiewicz M. (2011) (red.), Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, PWE, Warszawa.
 16. Masłyk-Musiał E., Rakowska A., Krajewska-Bińczyk E. (2012), Zarządzanie dla inżynierów, PWE, Warszawa.
 17. Michalak A. (2007), Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Mroziewski M. (2010), Styl zarządzania jako instytucjonalny czynnik kreowania kapitału przedsiębiorczości organizacyjnej. Koncepcja ewolucyjno-normatywna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 19. Olejczyk-Kita K. (2011), Redundacja zasobów jako narzędzie rozwoju przedsiębiorstwa [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 20. Pierścionek Z. (1996), Strategia rozwoju firmy, PWN, Warszawa.
 21. Reinmoeller P., van Baardvijk N. (2005), The Link Between Diversity and Resilience, "MIT Sloan Management Review", t. 46, nr 4.
 22. Sokołowski A. (2004), O niewłaściwym stosowaniu metod statystycznych, Statsoft Polska [online], http://media.statsoft.nazwa.pl/_old_dnn/downloads/naukowe1.pdf, dostęp: marzec 2017.
 23. Stankiewicz M. (red.) (2006), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń.
 24. Strużycki M. (red.) (2004), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 25. Tether B.S., Tajar A. (2008), Beyond industry - university links: Sourcing knowledge for innovation from consultants, private research organizations and the public science-base, "Research Policy", t. 37, nr 6-7.
 26. Trocki M. (2001), Outsourcing, PWE, Warszawa.
 27. West J., Gallagher S. (2006), Challenges of Open Innovation: The Paradox of Firm' Investment on Open Source Software, "R&D Management", t. 36, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu