BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szumowski Witold (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Próba identyfikacji zakresu i zasad koncepcji dobrego rządzenia
An Attempt to Identify the Scope and Principles of Good Governance
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 2 (962), s. 107-120, tab., bibliogr. 22 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie publiczne, Wielopoziomowe rządzenie, Administracja publiczna, Dobre rządzenie
Public governance, Multilevel governance, Public administration, Good governance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H1
streszcz., summ., Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/09/B/HS4/01143.
Abstrakt
Artykuł stanowi przegląd i próbę krytycznej analizy sposobów rozumienia pojęcia dobrego rządzenia. Najpierw przedstawiono różne definicje pojęcia opracowane przez ekspertów organizacji ponadnarodowych, instytucji krajowych oraz naukowców. Następnie wskazano krytykę, z jaką spotkało się good governance traktowane jako koncepcja. Podjęto także próbę określenia uniwersalnej definicji dobrego rządzenia oraz zestawu jego zasad. (abstrakt oryginalny)

The paper analyses ways of understanding good governance. The first part examines a number of definitions of the concept of good governance developed by multilateral organizations, national institutions and scientists. This is followed by a discussion of the criticism of good governance. The final section offersa universal definition of good governance and its constituent principles. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Group Policy on Good Governance [1999], African Development Bank, OCOD.
 2. Bollen K. [1993], Liberal Democracy: Validity and Method Factors in Cross-national Measures, "American Journal of Political Science", vol. 37, nr 4, https://doi.org/ 10.2307/2111550.
 3. European Governance. A White Paper [2001], Commission of the European Communities Brussels.
 4. Gerring J. [1999], What Makes a Concept Good? A Criterial Framework for Understanding Cocncept Formation in the Social Sciences, "Polity", vol. 31, nr 3, https://doi.org/ 10.2307/3235246.
 5. Gerschenkron A. [1962], Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays, Harvard University Press, Cambridge.
 6. Gisselquist R.M. [2012], Good Governance as a Concept, and Why This Matters for Development Policy, UNU-WIDER Working Paper nr 30.
 7. Good Governance: An Overview [1999], International Fund for Agricultural Development, Rome.
 8. Governance and Development [1992], World Bank, Washington, DC.
 9. Governance: Sound Development Management [1999], Asian Development Bank.
 10. Haggard S. [1990], Pathways from the Periphery: The Politics of Growth in the Newly Industrializing Countries, Cornell University Press, Ithaca.
 11. Hirst P. [2000], Democracy and Governance [w:] Debating Governance: Authority, Steering, and Democracy, ed. J. Pierre, Oxford University Press, New York.
 12. Jessop B. [2007], Promowanie dobrego rządzenia i ukrywanie jego słabości, "Zarządzanie Publiczne" nr 2.
 13. Jørgensen T.B., Sørensen D.L. [2013], Codes of Good Governance. National or Global Public Values?, "Public Integrity", Winter 2012-2013, vol. 15, nr 1, https://doi.org/ 10.2753/pin1099-9922150104.
 14. Koncepcja good governance - refleksje do dyskusji [2008], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 15. Munshi S. [2004], Concern for Good Governance in Comparative Perspective [w:] Good Governance, Democratic Societies and Globalization, eds S. Munshi, P.A. Biju, Sage Publications, New Delhi.
 16. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie [2006], Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 17. Public Governance Reviews Towards More Effective and Dynamic Public Management in Mexico [2010], OECD Publishing, Paris.
 18. Qudrat-I Elahi K. [2009], UNDP on Good Governance, "International Journal of Social Economics", vol. 36, nr 12, https://doi.org/10.1108/03068290910996981.
 19. Rothstein B., Teorell J. [2008], What is Quality of Government? A Theory of Impartial Political Institutions, "Governance", vol. 21, nr 2, https://doi.org/10.1111/j.1468- 0491.2008.00391.x.
 20. Sub-Saharan Africa. From Crisis to Sustainable Growth: A Long-Term Perspective Study [1989], World Bank, Washington, DC.
 21. Szumowski W. [2012], Koncepcja good governance w doskonaleniu systemu zarządzania urzędu administracji samorządowej, "Nauki o Zarządzaniu", nr 4 (13).
 22. Webster's New Universal Unabridged Dictionary [1979], Dorset and Baber, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0962.0207
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu