BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwiklicki Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej), Kudłacz Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Wybór narzędzi współpracy pozafinansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi wspomagany macierzową analizą danych
Choice of Tools of Non-Financial Collaboration of Territorial Self-Government Units with Non-Governmental Organizations Supported by a Matrix Data Analysis
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 4, s. 5-17, rys., tab.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Organizacje pozarządowe, Współpraca, Zarządzanie przez jakość
Local government, Non-governmental organisation, Cooperation, Total Quality Management (TQM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wyboru narzędzi współpracy pozafinansowej samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi na przykładzie badań przeprowadzonych w powiecie krakowskim, w trakcie których zastosowano macierzową analizę danych. Autorzy podkreślają, że metoda wywodząca się z kompleksowego zarządzania jakością ułatwiła realizację procesu decyzyjnego poprzez wskazanie najbardziej dopasowanych narzędzi do specyfiki badanej jednostki. (abstrakt oryginalny)

The objective of the article is to present a selection of tools of non-financial collaboration of territorial self-government units with non-governmental organizations using the example of studies conducted in the County of Krakow, in which a matrix data analysis was used. The authors emphasize that the method arising from comprehensive quality management has facilitated the implementation of the decision-making process by indicating the tools that are best matched to the specifics of the audited unit. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. B. King, Hoshin Planning: The Development Approach, Methuen MA 1989, s. 4-26.
  2. D. Sześciło, M. Kudłacz, M. Chomątowska, Instytucjonalno-finansowe uwarunkowania współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi, Kraków 2014, s. 57-72.
  3. Ł. Waszak, P. Masłowski (red.), Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, Warszawa 2012, http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Program Spoleczenstwa Obywatelskiego/poradniksplot.pdf.
  4. M. Ćwiklicki, H. Obora, Metody TQM w zarządzaniu firmą. Praktyczne przykłady zastosowań, Warszawa 2009.
  5. M. Ćwiklicki, H. Obora, Wprowadzenie do metod TQM, Kraków 2011, s. 63.
  6. M. Kudłacz, Zarządzanie rozwojem miast w Polsce. Budowanie atrakcyjności lokalizacyjnej z perspektywy nowoczesnych, wielkomiejskich układów osadniczych, w: T. Markowski, D. Stawasz (red.), Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi, "Biuletyn KPZK" 2014/253, s. 99.
  7. M. Kulesza, Gospodarka komunalna - podstawy i mechanizmy prawne, "Samorząd Terytorialny" 2012/7-8, s. 12.
  8. S. Mizuno, Management for Quality Improvement. The Seven New QC Tools, Productivity Press 1988, s. 4-26, 197.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu