BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Idzikowski Wojciech (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Perechuda Igor (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Głowicki Piotr (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Cieśliński Wojciech (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Tytuł
Wykorzystanie programów mentoringowych prowadzonych przez starszych pracowników do zwiększania CLV w relacji b2b
Senior Employees Usage of Mentoring Programs as a Tool to Increase CLV in B2B Relations
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 2, s. 159-168, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie humanistyczne i publiczne
Słowa kluczowe
Wartość życiowa klienta, Mentoring, Rynek instytucjonalny
Lifetime Value (LTV), Mentoring, Business to Business (B2B)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania programów mentoringowych, prowadzonych przez starszych pracowników organizacji w celu zwiększenia CLV, jako jednego z możliwych mierników konkurencyjności przedsiębiorstwa. Autorzy niniejszą pracą pragną rozpocząć proces badawczy, który wykazał by słuszność hipotezy: pozyskiwanie klientów dzięki programom mentoringowym jest bardziej rentowne od prowadzenia sprzedaży (także dokładnie zdefiniowane w części teoretycznej artykułu). (fragment tekstu)

The aim of this work is to present possibilities of using mentoring programs conducted by the senior employees of organisation in order to increase CLV as one of the potential measurements of company's competitiveness. This work has used the description of chosen sample quasi-experiments to depict the methodology.
A referential process of improving mentoring programs conducted by seniors has been indicated in this work. The article attempts to present the evidence that mentoring programs realized by senior employees are profitable. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Blanc S. (2012), How to Build a Great Company, Step by Step, YouTube [online], https://www.youtube.com/watch?v=1RTcXwJuCaU, dostęp: 29 kwietnia 2015 r.
  2. Dobiegała-Korona B., Doligalski T. (red.) (2010), Zarządzanie wartością klienta, Poltext, Warszawa.
  3. How to Create Your Lean Canvas, Leanstack [online], https://leanstack.com/LeanCanvas.pdf, dostęp: 28 kwietnia 2015 r.
  4. Kaye B.L. (2001), Up Is Not The Only Way, Nicholas Bradley, London.
  5. Kłeczek R. (2012), Marketing i wartość, Metodologiczne aspekty badania skuteczności działań marketingowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
  6. Kumar V. (2010), Zarządzanie wartością klienta, Profesjonalne PWN, Warszawa.
  7. Parsloe E., Wray M. (2002), Trener i mentor, udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  8. Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy. Podręcznik menadżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa.
  9. Shea G.F. (1992), Mentoring: a guide to the basics, Kogan page, London,
  10. Thorpe S., Clifford J. (2004), Podręcznik coachingu, Dom wydawniczy REBIS, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu