BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Churski Paweł (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland), Perdał Robert (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland), Herodowicz Tomasz (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Tytuł
Can a Biggie Get More? The Role of Regional Centres in the Process of Absorption of European Funds in Polish Voivodeships
Źródło
Europa XXI, 2016, vol. 30, s. 59-76, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Territorial Uncertainty as a Challenge for Regional Policy in Europe
Słowa kluczowe
Region, Fundusze unijne, Rozwój regionalny
Region, EU funds, Regional development
Uwagi
summ.
Abstrakt
This paper seeks to determine the share of Polish regional centres in the absorption of European funds as compared with their regional surroundings. The analysis covered the years 2004-2013 and embraced 18 cities functioning as regional capitals and 16 voivodeships. The research proceeded in three stages. In the first one, the position of the regional capitals was determined against the level of socio-economic development of the country's poviats. Stage two was devoted to the magnitude and absorption structure of European means in the regional centres. The third part of the procedure covered identification of the place of the regional centres in the process of absorption of EU funds in voivodeships.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amiti M., Cameron L., 2007. Economic Geography and Wages. Review of Economics and Statistics, vol. 89(1), pp. 15-29.
 2. Bachtler J., 2001. Where is regional policy going? Changing concept of regional policy. European Policies Research Centre, Glasgow: University of Strathclyde.
 3. Bachtler J., Ferry M., 2015. Conditionalities and the Performance of European Structural Funds: A Principal-Agent Analysis of Control Mechanisms in European Union Cohesion Policy. Regional Studies, vol 49(8), pp. 1258-1273.
 4. Barca F., 2009. An Agenda for a Reformed Cohesion Policy, A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations. Independent Report.
 5. Baum-Snow, N., Pavan R., 2012. Understanding the City Size Wage Gap. Review of Economic Studies, vol. 79(1), pp. 88-127.
 6. Behrens K., Duranton G., Robert-Nicoud F., 2014. Productive Cities: Sorting, Selection, and Agglomeration. Journal of Political Economy, vol. 122(3), pp. 507-553.
 7. Camagni R., 2008. Towards a Concept of Territorial Capital [in:] R. Capello, R. Camagni, B. Chizzolini, U. Fratesi (eds.), Modelling regional scenarios for the enlarged Europe. Berlin: Springer, pp. 33-47.
 8. Chudzik H., Karoński M., 1979. Skupianie obserwacji metodą k-średnich. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Algorytmy Biometryczne i Statystyczne, vol. 8 (78), pp. 133-152.
 9. Duranton, G., 2014. Growing Through Cities in Developing Countries. World Bank Research Observer, 2014, Policy Working Paper No. 6818, March 2014.
 10. Foreman-Peck J.S., Gripaios, P.A., 1977. Inner city problems and inner city policies. Regional Studies, vol. 11(6), pp. 401-412.
 11. Hellwig Z., 1968. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, vol. 4, pp. 307-327.
 12. Hellwig Z., 1981. Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych [in:] W. Welfe (ed.), Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, Warszawa: PWE, pp. 46-68.
 13. Hidle K., Leknes E., 2014. Policy Strategies forNew Regionalism: Different Spatial Logics for Cultural and Business Policies in Norwegian City Regions. European Planning Studies, vol. 22(1), pp. 126-142.
 14. Jacobs J. 1969. The Economy of Cities. New York: Random House.
 15. Krajowa Polityka Miejska, 2015. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 16. Mac Queen J., 1966. Some methods for classification and analysis of multivariate observations. Proceedings of the Fifth Barkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, vol. 1 Statistics. Barkeley: University of California Press, pp. 281-287.
 17. Mallach A., 2014. The Uncoupling of the Economic City: Increasing Spatial and Economic Polarization in American Older Industrial Cities, Urban Affairs Review, June 2014.
 18. Maynou L., Saez M., Kyriakou A., Bacaria J., 2014. The Impact of Structural and Cohesion Funds on Eurozone Convergence, 1990-2010. Regional Studies, vol. 9, pp. 1-13.
 19. Nowak E., 1990. Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE.
 20. Reshaping Economic Geography. World Development Report, 2009, Washington.
 21. Rodríguez-Pose A., Garcilazo E., 2015. Quality of Government and the Returns of Investment: Examining the Impact of Cohesion Expenditure in European Regions. Regional Studies, vol. 49(8), pp. 1274-1290.
 22. Soja E.W., 2010. Seeking Spatial Justice. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 23. Storper M., 2011. Justice, efficiency and economic geography: should places help one another to develop? European Urban and Regional Studies, vol. 18(1), pp. 3-21.
 24. Suchecki B., 2010. Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 25. Townsend A.R., 1977. The relationship of inner city problems to regional policy. Regional Studies, vol. 11(4), pp. 225-251.
 26. Ustawa z dnia 9 października 2015r. o związkach metropolitalnych. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po poprawkach Senatu. http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/2107_u/$file/2107_u.pdf [27 October 2015].
 27. Zaucha J., Komornicki T., 2015. The Concept of Territorial Cohesion as Understood and Practiced by Polish Regions. Working Papers 2/2015, Sopot: Institute for Development.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7132
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu