BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kożuch Artur J. (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Luty Lidia (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Proobywatelskie modelowanie procesów świadczenia usług publicznych w jednostkach podsektora samorządowego
Civic-Minded Modelling of Public Service Processes in Territorial Self-Government Units
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 4, s. 29-38, rys.
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Usługi publiczne, Modelowanie procesów gospodarczych
Local government units, Public services, Economic process modeling
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autorzy przedstawiają zasady modelowania procesów występujących w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie struktury kosztów zasobów ustalonej w ramach "Rachunku kosztów standaryzujących partycypacyjnie zadania publiczne". Z tego powodu celem opracowania jest próba ukazania sposobu adaptacji działań i mechanizmów rachunku kosztów działań (ang. Activity Based Costing) do identyfikacji działań i projektowania procesów możliwych do realizacji w danej organizacji, przy relatywnie wysokiej zgodności wyników z potrzebami odbiorców usług. (abstrakt oryginalny)

In the article, the authors present the principles of the modelling processes taking place in territorial self-government units based on the structure of the cost of resources defined within the "Cost accounts standardizing participative public tasks". For this reason, the objective of the paper is to try to show how to adapt activities and activity based costing to the identification of activities and the design of processes which can be implemented in a given organization, with relatively high compliance of the results with the needs of the recipients of the services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Bitkowska, Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Warszawa 2009, s. 53.
 2. A. Kożuch, A.J. Kożuch, M. Wakuła, Rachunkowość po polsku, Warszawa 2011, s. 215.
 3. A.J. Kożuch, K. Noworól, J. Sasak, Rachunek kosztów docelowych w procedurach tworzenia budżetu partycypacyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2013/12, s. 21-30.
 4. A.J. Kożuch, L. Luty, Partycypacyjne kształtowanie struktury wydatków jako warunek sprawności jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2015/10, s. 16-26.
 5. A.J. Kożuch, Problem demarkacji dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych na przykładzie zastosowania rachunku kosztów w badaniach JST, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2015/4, s. 81.
 6. A.K. Koźmiński, K. Obłój, Zarys teorii równowagi organizacyjnej, Warszawa 1989, s. 23.
 7. A.P. Wiatrak, Zarządzanie w jednostkach sektora publicznego i jego uwarunkowania, w: K. Krukowski (red.), Zarządzanie organizacjami publicznymi, Olsztyn 2006, s. 26.
 8. B. Nita, Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Kraków 2008; K. Czopek, Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing), Katowice 2007.
 9. C. Pollitt, G. Bouckaert, Public Management Reform. A Comparative Analyses, Oxford 2004, s. 130-142.
 10. C.B. Adair, B.A. Murray, Radykalna reorganizacja firmy, Warszawa 2002, s. 31.
 11. E. Nowak, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, Warszawa 2010.
 12. E. Nowak, Rachunkowość - kurs podstawowy, Warszawa 2002, s. 191.
 13. G.A. Rummler, A.P. Brache, Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać "białymi plamami" w strukturze organizacyjnej?, Warszawa 2000, s. 34-35.
 14. J. Auksztol (red.), M. Chomuszko, Modelowanie organizacji procesowej, Warszawa 2012, s. 18.
 15. J. de Villers, The distortions of Economic Value Added, "Journal of Economics and Business" 1997/3, s. 285-300.
 16. K. Krukowski, Zarządzanie procesowe w administracji publicznej, "Współczesne Zarządzanie" 2001/1, s. 23.
 17. K. Lisiecka (red.), Menedżer jakości. Podejście procesowe, Katowice 2010, s. 46.
 18. K. Sawicki (red.), Rachunkowość finansowa, Warszawa 2001, s. 254.
 19. L. Wasilewski, Modele strategii jakości firm przemysłowych, Warszawa 1994, s. 57.
 20. M. Flieger, Zarządzanie procesowe w urzędach gmin. Modele adaptacji kryteriów dojrzałości procesowej, Poznań 2014, s. 100.
 21. M. Ossowski, Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie, http://jmf.wzr.pl/pim/2012_4_3_22.pdf.
 22. P. Gajewski, Organizacja procesowa, Warszawa 2007, s. 55.
 23. R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, Wrocław 2007, s. 81-82.
 24. R. Managenelli, M. Klein, Reeingineering. Metoda usprawniania organizacji, Warszawa 1998, s. 27.
 25. R. Müller, P. Rupper, Process Reengineering, Wrocław 2000, s. 21.
 26. R.S. Kaplan, R. Cooper, Zarządzanie kosztami i efektywnością, Kraków 2002, s. 117.
 27. S. Sokołowska, Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Opole 2002, s. 64.
 28. T.H. Davenport. Process innovation. Reengineering. Work Through Information Technology, Cambridge 1993, s. 5-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu