BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antoszkiewicz Jan D. (Społeczna Akademia Nauk), Klimek Jan (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Żelazko Beata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Czy potrzebne są firmie rodzinnej zarządzanie strategiczne oraz konsulting?
Strategic Management and Consulting Support - are They Necessary for a Family Business?
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 2, s. 169-179, bibliogr. 11 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie humanistyczne i publiczne
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Zarządzanie strategiczne, Konsulting
Family-owned business, Strategic management, Consulting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem jest ukazanie, że dążenie do innowacyjności to podstawa decyzji zarządczych dotyczących opracowania i implementacji strategii konkurencji firmy rodzinnej [Klimek, Klimek 2016]. Podjęto próbę potwierdzenia tezy, że przez wybór i realizację innowacyjności firma rodzinna wyznacza swoją koncepcję konkurowania na rynku. Im większe znaczenie przypisuje się innowacyjności w zarządzaniu firmą rodzinną, a zatem im większy jest potencjał innowacyjności, tym większe powstają możliwości uzyskania korzystnej zmiany pozycji strategicznej firmy na rynku [Klimek, Żelazko 2015]. (fragment tekstu)

The focus is on finding diversified solutions to support small and medium family businesses in their pursuit of innovation to compete in market segments. The role of introducing strategic management and consulting support for family businesses was considered. The way of preparing the consultations in connection with organizational solutions, which can be realized through the Polish Craft Association, is indicated. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszkiewicz J.D. (2008), Innowacje w firmie. Praktyczne Metody wprowadzania zmian, POLTEXT, Warszawa.
 2. Antoszkiewicz J.D. (2009), Formy i systemy doradztwa technologicznego. Przykłady brytyjskie [w:] B. Piasecki, K. Kubiak (red.), Partnerstwo dla innowacji, Wydawnictwo SWSPIZ, Łódź.
 3. Flejterski S. (1984), Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, "Gospodarka Planowa", nr 9.
 4. Klimek J., Klimek S. (2016), Przedsiębiorczość bez tajemnic, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa.
 5. Klimek J., Laszuk M., Hara-Antoszkiewicz D., Antoszkiewicz J.D. (2017), Organizacja wprowadzania konsultingu dla rozwoju firm rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" t. XVIII, z. 6, cz. III.
 6. Klimek J., Żelazko B. (2015), Innowacyjność przedsiębiorstw rodzinnych w regionie śląskim [w:] J. Klimek, B. Żelazko (red.), Innowacyjność przedsiębiorstw rodzinnych - uwarunkowania i przejawy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 7. Raich M., Dolan S.L. (2011), Globalna transformacja biznesu i społeczeństwa, Defin, Warszawa.
 8. Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 9. Stankiewicz M.J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
 10. Śliwiński R. (2012), Zasoby kształtujące konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", nr 4, s. 53.
 11. Walczak W. (2012), Czynniki i uwarunkowania wpływające na decyzje w zarządzaniu organizacją, "E-mentor" nr 3(45) [online], http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/45/id/933, dostęp: 4.2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu