BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smolbik-Jęczmień Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wybrane aspekty funkcjonowania oraz zarządzania zespołami wielopokoleniowymi
Chosen Aspects of Functioning and Management of Multigenerational Teams
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 2, s. 181-194, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie humanistyczne i publiczne
Słowa kluczowe
Praca zespołowa, Pokolenie X, Pokolenie Y, Pokolenie Z, Zarządzanie zespołem ludzkim, Zarządzanie multigeneracyjne
Team work, Generation X, Generation Y, Generation Z, Team management, Multigenerational management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wybranych aspektów występujących w procesie funkcjonowania i zarządzania zespołami wielopokoleniowymi, a w szczególności szans związanych z ich pozytywnym wykorzystaniem oraz potencjalnych zagrożeń dla zapewnienia współpracy międzypokoleniowej, a także efektywności pracy zespołów zróżnicowanych wiekowo.
Autorka przeprowadziła badania ankietowe i wywiady bezpośrednie wśród pracowników dolnośląskich firm oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dotyczące stosowanego przez nich podejścia do pracy w zespołach wielopokoleniowych. Badani pracownicy dolnośląskich firm byli jednocześnie studentami Studiów Podyplomowych Zarządzania Pracą lub Zarządzania Produkcją i Usługami organizowanych przez UE we Wrocławiu. W artykule zaprezentowano także wyniki badań innych autorów odnoszące się do tego zagadnienia. (fragment tekstu)

This paper indicates the problematic aspects of new challenges in conditions of action of team employees present in current organizations. It includes chosen aspects present in the process of functioning and management of the multigenerational teams in particular: demographic changes at labour market which resulted among others in simultaneous coexistence near four employees generations (baby boomers, X, Y and Z), emerging chances in their positive using, potential treats for assurance multigenerational cooperation and labour efficiency of age differential teams.
The paper is based on literature studies and conducted by the author personal interviews with employees of Lower Silesia companies, includes also other authors` findings associated with presented issue. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec M., Kożusznik B. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor-Kreator-Inspirator, Akade, Katowice.
 2. Chomątowska B., Smolbik-Jęczmień A. (2013), Zespoły wielopokoleniowe wyzwaniem dla współczesnego organizatora pracy w warunkach nowej gospodarki [w:] J. Buko (red.), Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", Ekonomiczne Problemy Usług, t. 2, nr 105, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 3. Czapiński J. (2012), Młodzi Polacy na progu dorosłości - czy dadzą sobie radę? Generacja Y - szansa czy konflikt, Materiały konferencyjne, GM Solutions, Warszawa.
 4. Haus B. (1964), Formy organizacji pracy w przemyśle, PWE, Warszawa.
 5. Jasiński Z. (2014), Istota, elementy i zasady organizacji działalności operacyjnej [w:] tegoż (red.) Podstawy zarządzania operacyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 6. Katzenbach J.R., Smith D.K. (2001), Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 7. Kożusznik B. (1996), Podmiotowość zespołu pracowniczego w organizacji, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 8. Lencioni P. (2012), Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej, MT Biznes, Warszawa.
 9. Lewandowska-Zawiślińska D. (2013), Zespoły międzypokoleniowe są wyzwaniem dla firm, www.kadry.abc.com.pl, dostęp:18 kwiecień 2013.
 10. Rogozińska-Pawelczyk A. (red) (2014), Pokolenia na rynku pracy, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 11. Smolbik-Jęczmień A. (2013), Rozwój kariery zawodowej przedstawicieli pokolenia X i Y w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", Uniwersytet Rzeszowski, nr 36.
 12. Strzelecki Z. (red.) (2012), Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2011-2012, Warszawa.
 13. Weroniczak L. (2010), Człowiek w obliczu szybko dokonujących się zmian [w:] J. Majerowska (red.), Bo życie to nieustanny rozwój. Poradnik, Edustacja.pl, Poznań.
 14. Zagórowska A. (2012), Konflikt generacyjny wokół pracy [w:] A. Zagorowska (red.), Perspektywy młodzieży. Młodzież w perspektywie. Region - Polska - Europa - Świat, Część I. Młodzież a edukacja i rynek pracy, Politechnika Opolska, Opole.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu