BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sinyov Viktor M. (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie), Shulgenko Dina I. (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa w Kijowie)
Tytuł
Osoblivostì ìnklûzivnogo navčannâ dìtej z autističnim spektrom porušenʹ v zagalʹnoosvìtnìj školì
Features of Inclusive Education for Children with Autistic Spectrum Disorders in State Schools
Źródło
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2016, T. 2, nr 4, s. 337-344, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Dzieci szkolne, Psychologia, Edukacja włączająca
Education, School children, Psychology, Inclusive education
Uwagi
summ.
Abstrakt
The authors' psycho-pedagogical attitude to the problems arising from the implementation of inclusive education and the questions of educational integration of children with mental and physical disabilities are discussed. The state of research on inclusive forms of education for children with intellectual, verbal, and autistic disorders is analyzed. It is shown that students with such disorders are the largest group in classes integrating disabled and healthy children. The practical experience of working with inclusive schools in the Ukraine is also highlighted. It is emphasized that in inclusive classrooms "a conservative pedagogic mode" should be created. Certain methods of inclusion of a "special" student in the educational process are proposed, and features of correction techniques used during lessons are discussed. The indispensable professional and personal competences of specialists (assistant teachers, special psychologists and speech therapists) working in the field of inclusive education for children with mental disorders, severe speech disorders, and autism are also presented. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aндpeєва, H. C. (2014). Пcихoкoppeкциoнная пoмoщь дeтям c наpушeниями аутиcтичecкoгo cпeктpа. B: И. A. Маpцeнкoвcкий (peд.), Oчepки дeтcкoй пcихиатpии. Aутизм: учeбнoe пocoбиe для cпeциалиcтoв в oблаcти oхpаны пcихичecкoгo здopoвья дeтeй (c. 231-236). Kиeв: Heйpo News.
  2. Бoндаp Biт. І. (2003). Інтeгpацiя дiтeй з oбмeжeними пcихoфiзичними мoжли- вocтями в загальнoocвiтнi заклади: за i пpoти. Дeфeктoлoгiя, 3, 2-5.
  3. Бoндаp, B. І., Cиньoв, B. М. (peд.). (2011). Дeфeктoлoгiчний cлoвник. Hавча- льний пociбник. Kиїв: «МП Лecя».
  4. Ілляшeнкo, T. Д. (2008). Дo пpoблeми iнтeгpацiї в загальнoocвiтнiй шкoлi дiтeй з пopушeннями iнтeлeктуальнoгo poзвитку. B: М. І. Гpицан, І. П. Koлecник (упopяд.), Aктуальнi пpoблeми навчання i вихoвання дiтeй якi пoтpe- бують кopeкцiї poзумoвoгo poзвитку, ч. 2, (c. 67-71). Kиїв: PBЦ KПДЮ.
  5. Cиньoв, B. М. (2007). Kopeкцiйна пcихoпeдагoгiка. Oлiгoфpeнoпeдагoгiка: пi- дpучник. Чаcтина І: Загальнi ocнoви кopeкцiйнoї пcихoпeдагoгiки (oлi- гoфpeнoпeдагoгiки). Kиїв: Bид-вo HПУ iм. М. П. Дpагoманoва.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-8632
Język
ukr
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu