BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubowski Paweł (Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu)
Tytuł
Odznaki, tytuły i nagrody nadawane zasłużonym wobec jednostek samorządu terytorialnego
Badges, Titles and Awards Given for Service to Territorial Self-Government Units
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 4, s. 68-76
Słowa kluczowe
Nagrody, Samorząd terytorialny, Regulacje prawne
Employee reward, Local government, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą o odznakach i mundurach, mogą tworzyć własne odznaki oraz medale honorowe w celu wyróżnienia zasług na rzecz danej społeczności. Dodatkowo samorządowe ustawy ustrojowe oraz akty prawa miejscowego przewidują możliwość nadawania honorowego obywatelstwa danej jednostki samorządu terytorialnego, a także innych tytułów honorowych. W artykule autor zwraca uwagę na przepisy odnoszące się do kwestii nagradzania zasłużonych dla społeczności lokalnej, zwłaszcza Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego powstałej w 2015 r., jak również nagrodami tworzonymi i przyznawanymi przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Najważniejszym problemem, wymagającym reakcji ustawodawcy, jest brak możliwości powołania przez radę gminy kapituł, jako organów opiniodawczo-doradczych, przy nadawaniu honorowego obywatelstwa gminy. (abstrakt oryginalny)

In accordance with the Act on badges and uniforms, territorial self-government entities may create their own decorations and medals of honour as awards for services to a given community. In addition, the self-government systemic acts and acts of local law provide for the possibility of granting honorary citizenship of a given territorial self-government unit as well as other honorary titles. In the article, the author draws attention to the regulations on the matter of awarding honours for services to the local community, especially the Badge of Honour for Services to Territorial Self-Government which was created in 2015, as well as awards created and granted by the authorities of territorial self-government units. The most important problem, which requires a response from the law-makers, is the inability of the municipal council to appoint juries as advisory bodies when awarding honorary citizenship of the municipality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu