BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zwoliński Andrzej (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Tytuł
Psychologia posiadania i konsumpcji
Psychology of Possession and Consumption
Źródło
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2016, T. 2, nr 4, s. 345-362, bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe
Psychologia, Pieniądz, Uzależnienie
Psychology, Money, Addiction
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono psychologiczne mechanizmy relacji między pieniędzmi a jego właścicielem, w tym psychologię pieniędzy, chciwość, skąpstwo i uzależnienie.

The article discusses the psychological mechanisms governing the relationships between money and its owner, including the psychology of money, greed, avarice, and addiction. Historical material has been drawn on extensively, as well as the most recent data and studies. The concluding observation is that people's succumbing to extraneous powers and concepts as well as not having the will to control their intentions and actions contradict the concept of human dignity since freedom is inseparably connected with this concept. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albou, P. (1983). Psychologia ekonomiczna. W: M. Reuchlin (red.), Psychologia życia codziennego (s. 429- 555). Warszawa: PWN.
 2. Arystoteles. (1982). Etyka nikomachejska. Warszawa: PWN.
 3. Bloom, W. (1995). Pieniądze, serce i umysł. Warszawa: Jacek Santorski & Co.
 4. Boulet-Gercourt, Ph. (2002). Liczy się tylko suma na koncie. Rozmowa z amerykańskim analitykiem finansowym Graefem Crystalem. Forum, 30, 13.
 5. Bożejewicz, W. (2003). Problematyka pieniądza a demokracja finansowa. Zarządzanie i Edukacja, 2(38), 79-84.
 6. Cantalamessa, R. (2001). Ubóstwo. Kraków: eSPe.
 7. Dawson, Ch. (1966). Szkice o kulturze średniowiecznej. Warszawa: Pax.
 8. Dettmer, M., Fleischhauer, J., Jung, A., Reierman, Ch. (2002). Zajadła chciwość grubych ryb. Forum, 30, 8-12.
 9. Domański, H., Ostrowska, A. (2005). Najlepiej być Duńczykiem. Polityka, 29, 70-71.
 10. Fenby, J. (2004). Ćwierć miliona milionerów. Przekrój, 45-46, 52-57.
 11. Gilder, J. (1988). Bogactwo i ubóstwo. Warszawa: Oficyna Liberałów.
 12. Godin, Ch. (2004). Koniec ludzkości. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 13. Górniak, J. (2000). My i nasze pieniądze. Kraków: Aureus.
 14. Guriewicz, A. J. (2000) Kupiec. W: J. Le Goff (red.), Człowiek średniowiecza. Warszawa: Świat Książki.
 15. Hausman, M. (2001). Zarząd świata. Wprost, 51/52, 117-19.
 16. Jan Paweł II. (1991). Centesimus annus. Pobrano z: http://www.opoka.org.pl/bi blioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/centesimus_1.html
 17. Jan Paweł II. (1993). Orędzie do młodych: "Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie...". Pobrano z: http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_na_sdm/ oredzie_na_viii_swiatowy_dzieni_mlodziezy__1993__d7188_pol.html
 18. Jarco, M. (2000). Piękna choroba. Wprost, 42, 72-73.
 19. Jundziłł, J. (1996). Czy człowiek bogaty może być zbawiony? W: T. Makowski (red.), Patrystyczne dziedzictwo społecznej nauki Kościoła. VIII Bydgoskie Dni Społeczne (s. 38-39). Gniezno: Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum.
 20. Kaczmarek, K. (1999). Prasocjologia świętego Tomasza z Akwinu. Wydział Teologiczny UAM. Studia i Materiały, 24, 113-117.
 21. Kępiński, A. (1971). Psychopatologia władzy. Znak, 207, 113-132.
 22. Kurtzman, J. (1993). The death of money. London: Simon & Schuster.
 23. Lipiński, E. (1981). Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870. Warszawa: PWN.
 24. Malinowski, B. (1960). A scientific theory of culture. New York: Galaxy Books.
 25. Marks, K. (1932). Ekonomische-philosophische Manuskripte. W: Marx-Engels Historischkritische Gesamtausgabe (s. 129-131), I Abt. Bd. 3. Berlin: Marx-Engels-Verlag.
 26. Marks, K. (1948). Nędza filozofii. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza "Książka".
 27. Marks, K. (1968). Manoscritti economico-filosofici del 1844. Torino: Enaudi.
 28. Mauss, M. (1925). Note de method. Annee sociologique (Nouvelle Série), t. 2.
 29. Migne, J.-P. (red.). (1844-1855). Patrologia Latina, t. 32, k. 1294. Parisiis.
 30. Milewski, I. (1999). Pieniądz w greckiej literaturze patrystycznej IV wieku na przykładzie pisma kapadockich Ojców Kościoła i Jana Chryzostoma. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 31. Molier. (1974). Skąpiec. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 32. Parenti, M. (1982). Demokracja dla nielicznych. Warszawa: Książka i Wiedza.
 33. Pieter, J. (1972). Życie ludzi. Wrocław: Ossolineum.
 34. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. (2002). Poznań: Pallottinum.
 35. Platon. (1958). Państwo, t. 1, Warszawa: PWN.
 36. Platon. (1994). Państwo, t. 2. Warszawa: Alfa.
 37. Russell, P. (1992). The white hole in time. New York: Harper Collins.
 38. Sanchez, J. (2005). Narodziny homo oeconomicus. Rozmowa z ekonomistą Paulem Seabrightem. Forum, 31, 20-22.
 39. Santambrogio, G. (2005). Barwy pieniądza. Kielce: Jedność.
 40. Sedillot, R. (2002). Moralna i niemoralna historia pieniądza. Warszawa: W.A.B.
 41. Simmel, G. (1997). Filozofia pieniądza. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 42. Szekspir, W. (1958). Tymon Ateńczyk. W: Dzieła, t. V. Warszawa: PIW.
 43. Szymborski, K. (2005). Demon o małych ustach. Polityka, 21, 88-89.
 44. Św. Ambroży. (1995).De Nabuthae Historia. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.
 45. Św. Tomasz z Akwinu. (1972). Summa teologiczna, t. 20: Cnoty społeczne. London: Veritas.
 46. Tomasz z Celano. (2005). Życiorys drugi św. Franciszka. W: Z. Kijas OFMConv, R. Prejs OFMCap (red.), Źródła franciszkańskie. Kraków: Bratni Zew.
 47. Woroniecki, J. (2000). Katolicka etyka wychowawcza, t. 2, cz. 2. Lublin: KUL.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-8632
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu