BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buda Stanisław (Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu)
Tytuł
Przejeść świat, życie i samych siebie...
Eating Up the World, Life, and Ourselves...
Źródło
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2016, T. 2, nr 4, s. 363-375, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Psychologia konsumenta
Consumption, Consumer psychology
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono kilka ogólnych trendów we współczesnym społeczeństwie konsumenckim.

The article outlines several general trends within modern consumer society. They can be summarized as follows: from consumption to hyperconsumption, and from products for a man to man as a product. Further, a distinction is drawn between needs and desires, which is guided by the hypothesis that, in the mind of the consumer, this distinction is systematically being blurred. With reference to the concept of a symbolic nature of contemporary consumption, it is concluded that people are constituted to consume both one another and themselves as symbols of consumption; they consume their own symbolism. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldridge, A. (2006). Konsumpcja. Warszawa: Sic!
 2. Barański, J. (2007). Świat rzeczy: zarys antropologiczny. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 3. Batko, A. (2005). Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 4. Baudrillard, J. (2006). Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury. Warszawa: Sic!.
 5. Bauman, Z. (1996). Socjologia. Poznań: Zysk.
 6. Bauman, Z. (2000). Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Warszawa: PIW.
 7. Bauman, Z. (2004, 21 grudnia). Wiek kłamstwa. Rozmowa Jacka Żakowskiego z prof. Zygmuntem Baumanem. Polityka, 50. Pobrano z: http://liderzy.pl/img/ fc17632f.pdf
 8. Bauman, Z. (2006). Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 9. Bauman, Z. (2009). Konsumowanie życia. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 10. Blumenberg, H. (1997). Rzeczywistości, w których żyjemy. Rozprawy i jedno przemówienie. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 11. Bogunia-Borowska, M., Śleboda M., (2003). Globalizacja i konsumpcja. Dwa dylematy współczesności. Kraków: Tow. Autorów i Wydawców Prac Nauk.
 12. Bylok, F. (2005). Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 13. Bylok, F. (2006). Model nowego konsumenta w społeczeństwie informacyjnym. W: L. H. Haber, M. Niezgoda (red.), Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne (s. 430-440). Kraków: Wydawnictwo UJ.
 14. Bylok, F. (2008). Konsumpcja i społeczeństwo. W: S. Banaszak, K. Doktór (red.), Problemy socjologii gospodarki (s. 165-184). Poznań: Wyd. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania.
 15. Bylok, F. (1016). Meandry konsumpcji we współczesnym społeczeństwie: konsumpcjonizm versus dekonsumpcja. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 19(1), 55-69.
 16. Bywalec, C., Rudnicki, L. (2002). Konsumpcja. Warszawa: PWE.
 17. Cushman, P. (1992). Dlaczego ja jest puste. Nowiny Psychologiczne, 3, 27-65.
 18. Dant, T. (2007). Kultura materialna w rzeczywistości społecznej: wartości, działania, style życia. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 19. Iwasiński, Ł. (2014). Co to znaczy konsumować? Próba definicji pojęcia konsumpcji. Konsumpcja i Rozwój, 4(9), 14-23.
 20. Jurewicz, J. (2001). Kosmogonia Rygwedy. Myśl i metafora. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 21. Kołakowski, L. (1967). Symbole religijne i kultura humanistyczna. W: Kultura i fetysze (ss. 240-241). Warszawa: PWN.
 22. Lambkin, M., Foxall, G., van Raaij, F., Heilbrunn, B. (2001). Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie. Warszawa: PWN.
 23. Leszczak, O. (2012) Paradoksy konsumpcjonizmu. typologia i lingwosemiotyka. The Peculiarity of Man, 15, 9-35.
 24. Lévinas, E. (1998). Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Warszawa: PWN.
 25. Lewicka-Strzałecka, A. (2003). Konsumeryzm kontra konsumeryzm. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 6, 132-138.
 26. Prendecki, K., Rejman, K. (2013). Konsumpcjonizm w społeczeństwie postindustrialnym - wymiar społeczny i ekonomiczny zjawiska. Humanities and Social Sciences XVIII, 20(1), 69-78.
 27. Ritzer, G. (2001). Magiczny świat konsumpcji. Warszawa: Muza.
 28. Romaniszyn, K. (2004). Konsumuję więc jestem. Kim właśnie? W: M. Flis (red.), Etyczny wymiar tożsamości kulturowej (s. 153-162). Kraków: Wydawnictwo Nomos.
 29. Romaniszyn, K. (red.). (2011). Nowa droga do zniewolenia? O życiu w społeczeństwie konsumpcyjnym. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 30. Say, J.-B. (1960). Traktat o ekonomii politycznej, czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzy, rozdziela i spożywa bogactwa. Warszawa: PWN.
 31. Skwierawski, Ks. K. (2017). Co z twoim sercem? Pobrano z: http://rokc.ekspresho miletyczny.pl/index.php?page=co-z-twoim-sercem-ks-kazimierz-skwierawski
 32. Szczepański, J. (1981). Konsumpcja a rozwój człowieka. Warszawa: PWE.
 33. Utracka, D. (2015). Między humanizacją a urzeczowieniem. Homo consumens jako generator znaczeń kulturowych. Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 1, 243-275.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-8632
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu