BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Modrzyńska Joanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Zasada precedencji - sposób jej ustalania i następstwa jej stosowania w praktyce urzędniczej samorządów
The Principle of Precedence - the Method of Determining It and the Consequences of Applying It in the Official Practice of Territorial Self-Governments
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 4, s. 77-85, rys.
Słowa kluczowe
Dyplomacja, Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Diplomacy, Local government units
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest trzecim z cyklu artykułów poświęconych praktycznym aspektom i zastosowaniu zasad protokołu dyplomatycznego przy organizacji oficjalnych uroczystości na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym (artykuły opublikowane na łamach "Samorządu Terytorialnego": Członkostwo w Unii Europejskiej - wyzwania dla samorządów w zakresie nowych zastosowań zasad protokołu dyplomatycznego oraz Protokół dyplomatyczny i jego zastosowanie podczas oficjalnych uroczystości na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym). Artykuł jest poświęcony zagadnieniom, które powinny być wzięte pod uwagę przede wszystkim podczas organizowania przez administrację publiczną (zarówno na szczeblu lokalnym i regionalnym, jak i centralnym) spotkań o charakterze oficjalnym oraz nieoficjalnym. Zasada precedencji i jej praktyczne zastosowanie ma również ogromne znaczenie podczas uroczystości różnego typu, w których biorą udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)

The article is the third of a series of articles devoted to the practical aspects and the application of the principles of diplomatic protocol when organizing official ceremonies at the regional, national and international level (articles published in "Territorial Self-Government": Membership of the European Union - challenges for local self-governments regarding the new applications of diplomatic protocol and Diplomatic protocol and its application in official ceremonies at regional, national and international level). The article is devoted to the issues that should be taken into account, primarily when the public administration (at both local and regional, as well as central level) organizes meetings of an official and unofficial nature. The principle of precedence and its practical application is also of great importance during ceremonies of various types, involving representatives of territorial self-government units. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Modrzyńska, Członkostwo w Unii Europejskiej - wyzwania dla samorządów w zakresie nowych zastosowań zasad protokołu dyplomatycznego, "Samorząd Terytorialny" 2016/5, s. 77-82.
  2. J. Modrzyńska, Protokół dyplomatyczny i jego zastosowanie podczas oficjalnych uroczystości na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, "Samorząd Terytorialny" 2015/9, s. 58-68.
  3. J. Modrzyńska, Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre'u, Warszawa 2014, s. 75-76.
  4. T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, Warszawa 2010, s. 129.
  5. D. Dziewulak, Precedencja stanowisk publicznych w Polsce, "Biuro Analiz Sejmowych" 2009/2, s. 2-3; E. Pietkiewicz, Protokół dyplomatyczny, Warszawa 1998, s. 40.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu