BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostapski Adam (Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu)
Tytuł
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 grudnia 2013 r. (II GSK 1315/12) : nieprzedstawienie przez przedsiębiorcę zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, jako podstawa do stwierdzenia nieważności zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych : glosa (krytyczna)
Ruling of the Supreme Administrative Court of 3 December 2013 (II OSK 1315/12) : Critical Commentary (An Entrepreneur's Failure to Present the Consent of the Owner, User, Manager or Administrator of a Building, If a Point of Sale Is Located in a Block of Flats, as the Basis of the Annulment of a Licence to Sell Alcoholic Beverages)
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 4, s. 86-89
Słowa kluczowe
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), Sprzedaż detaliczna, Rynek napojów alkoholowych, Regulacje prawne
Supreme Administrative Court judicature, Retail sales, Alcoholic beverages market, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w razie nieprzedstawienia przez przedsiębiorcę zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży ma być zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, uzasadnia stwierdzenie nieważności takiej decyzji. (abstrakt oryginalny)

If a point of sale is to be located in the block of flats, an entrepreneur's failure to present the consent of the building owner, user, manager or administrator justifies the annulment of a decision to issue a licence to sell alcoholic beverages. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Dawidowicz, Prawo administracyjne, Warszawa 1987, s. 26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu