BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ofiarski Zbigniew (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Advertising fee as a source of the commune's own revenues
Źródło
Central European Review of Economics & Finance, 2017, Vol. 20, No 4, s. 61-79, bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe
Powierzchnia reklamowa, Wydatki na reklamę, Podatki i opłaty lokalne
Advertising space, Expenditures on advertising, Tax and local charges
Uwagi
Klasyfikacja JEL: K34, H71
summ.
Abstrakt
The advertising fee was introduced on the list of commune's own revenues in 2015, and it has been practically collected since 2016. The commune council itself, by means of a resolution, decides to introduce this local public levy. The main elements of the legal structure of the advertising fee are specified in the Act on Local Taxes and Fees, i.e. the object of the fee, entities liable to pay the fee, the maximum fee rate for each day, the exemptions from payment. The commune council is entitled to determine the advertising fee rates for the commune, however not higher than those set out in the Act, and also to introduce additional exemptions and the conditions of its collection by the collectors. The advertising fee consists of a fixed part, which is the lump-sum amount regardless of the surface area of the advertising board or device serving for the advertisement display, and a variable component depending on the surface area of the advertising board or device serving for the advertisement display. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act of 13 November 2003 on Local Government Revenues, consolidated text Dz.U. of 2016, item 198 as amended.
 2. Act of 11 August 1923 on temporary regulation of the communal finances, consolidated text Dz.U. of 1936 No. 62 item 454 as amended.
 3. Act of 12 January 1991 on taxes and local fees, consolidated text Dz.U. of 2016 item 716 as amended.
 4. Act of 16 April 2004 on Environmental Protection, consolidated text Dz.U. of 2016 item 2134 as amended.
 5. Act of 17 February 2005 on computerization of the activity of the entities realizing public tasks, consolidated text Dz.U. of 2014 item 1114 as amended.
 6. Act of 21 March 1985 on Public Roads, consolidated text Dz.U. of 2016 item 1440 as amended.
 7. Act of 24 April 2015 on amending certain acts with reference to the reinforcement of the tools of landscape protection, Dz.U. of 2015 item 774.
 8. Act of 25 September 2015 on amending the Act on the Revenues of the Local Government Units, Dz.U. of 2015 item 1685.
 9. Bieniek E. & Pahl B. (2011). Posiadacz samoistny jako podatnik podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Finanse Komunalne, No. 11.
 10. Building Law Act of 7 July 1994, consolidated text Dz.U. of 2016, item 290 as amended.
 11. Decision by Voivodship Administrative Court in Białystok dated April 3, 2014, I SA/Bk 81/14, LEX No. 1458688.
 12. Decision by Voivodship Administrative Court in Gdańsk dated April 9, 2014, I SA/Gd 167/14, LEX No. 1469638.
 13. Decision by Voivodship Administrative Court in Gdańsk dated July 16, 2014, II SA/Gd 235/14, LEX No. 1500277.
 14. Decision by Voivodship Administrative Court in Gliwice dated Mach 19, 2013, I SA/GI 1335/12, LEX No. 1300965.
 15. Decision by Voivodship Administrative Court in Kielce, dated October 30, 2013, I SA/Ke 1571/11, LEX No. 498584.
 16. Decision by Voivodship Administrative Court in Olsztyn dated February 25, 2015, I SA/Sz 56/15, Legalis No. 1654553; Decision by Voivodship Administrative Court in Gliwice dated May 15, 2014, I SA/OI 1757/13, Legalis No. 1522230.
 17. Decision by Voivodship Administrative Court in Szczecin, dated March 12, 2008, I SA/Ke 638/14, LEX No. 1508607.
 18. Decision by Voivodship Administrative Court in Szczecin, dated October 6, 2016, II SA/Sz 502/16, Legalis No. 1547437.
 19. Decision by Voivodship Administrative Court in Wrocław, dated June 21, 2006, IV SA/Wr 745/14, OwSS 2008, No. 1, p. 1275847.
 20. Decision of the Supreme Administrative Court of February 14, 2014, II OSK 2219/12, LEX No. 1569031.
 21. Dowgier R. (2013). Glossaries to the decision by the National Administrative Court of January 20, 2012, II FSK 1405/10. Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, No. 2.
 22. Dudar G. (2012). Skutki prawno-podatkowe zajęcia pasa drogowego. Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, No. 2.
 23. Dzięgiel-Matras A., Kmieciak H., & Zenc R. (2015). Podatki lokalne 2016. Warszawa: C.H. Beck.
 24. Etel L. (2008). Glossaries to the decision by the Voivode Administrative Court of January 29, 2008, III SA/Wa 1945/07. Finanse Komunalne, no 10.
 25. Etel L., Popławski M. (2008). Opodatkowanie tablic reklamowych podatkiem od nieruchomości. Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, no 9.
 26. European Landscape Convention signed in Florence on 20 October 2000, Dz.U. of 2006 No. 14 item 98.
 27. Government Statement of 21 September 2005. On the binding force of the European Landscape Convention, signed in Florence on 20 October 2000, Dz.U. of 2006 item 99.
 28. Nowak M. (2016). Commentary on selected amendments introduced by the Act of April 24, 2015 on the amendment of certain acts in connection with the reinforcement of the landscape protection tools. [In:] Nowak M., Tokarzewska-Żarna Z. Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Warszawa: C.H. Beck.
 29. Nowak M. J. (2015). Ustawa krajobrazowa - potencjalne problemy prawne. Nieruchomości, No. 12.
 30. Resolution of Baranów Commune Council of October 31, 2016 on introducing the advertising fee on the territory of Baranów Commune and specifying the rules of its charging and collection as well as the payment terms and the ratesof the fee, Dz. Urz. Woj. Lubelskiego of 2016 item 4232.
 31. Resolution of Ciechanów Municipality Council of November 25, 2016 on advertising fee, Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego of 2016 item 6903.
 32. Resolution of Kobylnica Commune Council of November 25, 2016 on advertising fee, Dz. Urz. Woj. Pomorskiego of 2016 item 4171.
 33. Resolution of the City Council in Duszniki-Zdrój of August 25, 2016 on the amendment of the budget of Duszniki-Zdrój in 2016, Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego of 2016 item 4031.
 34. Resolution of the City Council in Duszniki-Zdrój of December 30, 2015 on the adoption of the municipal budget of Duszniki-Zdrój in 2016, Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego of 2016 item 2112.
 35. Resolution of the City Council in Gogolin of December 29, 2016 on the amendemnt to the budget and the commune budget in 2016, Dz. Urz. Woj. Opolskiego of 2017 item 194.
 36. Resolution of the City Council in Szczawno-Zdrój of December 21, 2015 on the adoption of the municipal budget of Szczawno-Zdrój in 2016, Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego of 2016 item 367.
 37. Resolution of the Commune Council in Świdnica of December 29, 2015 on the budget of Świdnica Commune in 2016, Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego of 2016 item 1441.
 38. Resolution of the Commune Council in Złotniki Kujawskie of December 17, 2015 on adopting the commune budget in 2016, Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego of 2015 item 4674.
 39. Resolution of the RAC in Lublin of March 1, 2016, 84/2016, Legalis No. 1428263.
 40. Resolution of the RAC in Lublin of November 22, 2016, 243/2016, Dz. Urz. Woj. Lubelskiego of 2016 item 4611.
 41. Resolution of the RAC in Szczecin of June 2, 2016, XIII.113.S.2016, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego of 2016 item 2361.
 42. Resolution of Wisła Town Council of October 9, 2015 on introducing local fees in Wisła Municipality, Dz. Urz. Woj. Śląskiego of 2015, item 658.
 43. Spatial Planning and Land Development Act of 27 March 2003, consolidated text Dz.U. z 2016 item 778 as amended.
 44. Supervising authority resolution by the Pomeranian Voivode of December 16, 2016, PN-II.4131.133.2016.MB, Dz. Urz. Woj. U. of 2017 item 142.
 45. Supervising authority resolution by the Pomeranian Voivode of January 5, 2017, II.4131.140.2016.KG, Dz. Urz. Woj. Pomorskiego of 2017 item 178.
 46. Supervising authority resolution by the Silesian Voivode of October 12, 2016, IN.VI.743.57.2016.AD, Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2016 item 2110.
 47. Supervising authority resolution by the Westpomeranian Voivode of July 27, 2016 P-1.4131.189.2016.SA, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego of 2016 item 3140.
 48. Supervising authority resolution by the Westpomeranian Voivode of September 6, 2016 P-1.4131.202.2016.K, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego of 2016 item 3450.
 49. Szostak R. (2010). Planowanie i szacowanie zamówień publicznych w świetle zmienionej regulacji prawnej. Zamówienia Publiczne Doradca, No. 11.
 50. The European Landscape Convention signed in Florence on 20 October 2000, Dz.U. of 2006 No. 14 item 98.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-8500
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu